more

NÉV
   more — szűrőprogram fájlok tartalmának kiírásához

ÁTTEKINTÉS
   more [-dlfpcsu] [-méret] [+/ minta] [+kezdősor] [file ...]

LEÍRÁS
   A more egy szűrőprogram, egy adott szövegből csak egy képernyőnyit mutat.
   Ez egy nagyon egyszerű verzió. A less(1) egy sok új és hasznos
   szolgáltatást nyújtó more(1) -emuláció.

OPCIÓK
   A továbbiakban a parancssor opciói kerülnek bemutatásra. Ezeket az
   opciókat a MORE környezeti változóban is megadhatjuk (figyeljünk, hogy
   (``-'') karakterrel kezdődjenek) de a parancssori paraméterek felűlbírálják
   ezeket.

   -méret Ezzel a számmal a képernyő méretét adhatjuk meg, sorokban.

   -d   A more minden oldal után a következőt írja ki: "[Press space to
       continue, 'q' to quit.]". Érvénytelen billentyű lenyomásakor
       csipogás helyett a következő üzenetet írja ki: "[Press 'h' for
       instructions.]".

   -l   A more program a ^L (lapdobás) karaktert általában speciális
       karakterként kezeli, és a kiírás megáll minden egyes ilyen
       karaktert tartalmazó sor után. Ez az opció megszünteti ezt a
       jelenséget.

   -f   A program ennek az opciónak hatására a képernyőn megjelenő sorok
       helyett logikai sorokkal számol. (Értsd: a képernyőné hosszabb
       sorokat is csak egy sornak számolja.)

   -p   Nem scrolloz. Helyette törli az egész képernyőt, azután kiírja a
       szöveget.

   -c   Nem scrolloz. Helyette minden oldalnyi szöveget a képernyő
       tetejétől kezdve ír ki, a sorok fennmaradó részét törölve a
       megjelenítéskor.

   -s   Egyetlen üres sorra cseréli az egymás utáni több üres sort.

   -u   Elnyeli az aláhúzást.

   +/   Egy karakterláncot adhatunk meg, amelyet a megjelenítés előtt a
       program megkeres minden egyes fájlban.

   +kezdősor
       A megadott sortól kezdi a kiírást.

PARANCSOK
   A more utasítás interaktív parancsai a vi(1) parancsain alapulnak. Néhany
   parancsot megelőzhet egy - a továbbiakban k-val jelölt - decimális szám. A
   továbbiakban ^X jelentése CTRL-X.

   h vagy ?  Segítség: ezeknek a parancsoknak a rövid leírását adja. Ha el
         is felejted az összes többit, erre a parancsra emlékezz vissza!

   SZÓKÖZ   A szöveg következő k sorát írja ki. Alapértelmezésben a
         képernyő méretének megfelelőnyit.

   z      A szöveg következő k sorát írja ki. Alapértelmezésben a
         képernyő méretének megfelelőnyit. Az argumentum lesz az új
         alapértelmezett.

   ENTER    A szöveg következő k sorát írja ki. Az alapértelmezés 1. Az
         argumentum lesz az új alapértelmezés.

   d vagy ^D  k-nyi sort görget. Alapértelmezés az aktuális scrollméret, ez
         kezdetben 11. Az argumentum lesz az új alapértelmezett.

   q vagy Q vagy INTERRUPT
         Kilépés.

   RETURN   Előreugik k sornyit. Alapértelmezésben 1-et.

   f      Előreugrik k képernyőnyit. Alapértelmezésben 1-et.

   b vagy ^B  Visszaugrik k képernyőnyit. Alapértelmezésben 1-et.

   '      Az előző keresés kezdőpontjára ugrik.

   =      Kiírja az aktuális sor számát.

   /minta   Megkeresi a a reguláris kifejezés k. előfordulását.
         Alapértelmezésben az 1.-t.

   n      Megkeresi a legutóbbi reg. kif. k. előfordulását.
         Alapértelmezésben az 1.-t.

   !<cmd> vagy :!<cmd>
         A <cmd> parancssor lefuttatása

   v      Elindítja a /usr/bin/vi-t az aktuális sorban

   ^L     A képernyő újrarajzolása

   :n     A k. következő fájlra ugrik. Alapértelmezésben k=1.

   :p     A k. megelőző fájlra ugrik. Alapértelmezésben k=1.

   :f     Megjeleníti az aktuális fájl nevét és az aktuális sor számát.

   .      Újra végrehajtja az utolsó parancsot.

KÖRNYEZETI VÁLTOZÓK
   A more használja a következő környezeti véltozókat, ha azok léteznek:

   MORE    A more parancs leginkább használt paramétereit tartalmazhatja.

   SHELL    Az éppen futó shell. Alaphelyzetben maga a shell program
         állítja be az értékét belépéskor.

   TERM    A terminál típusát adja meg, a more ennek alapján módosíthatja
         a képernyő tartalmát.

LÁSD MÉG
   vi(1) less(1)

SZERZŐK
   Eric Shienbrood, UC Berkeley
   Módosítás: Geoff Peck, UCB, Kiegészítések: aláhúzás, több üres sor
   Módosítás: John Foderaro, UCB, Kiegészítések: -c, MORE környezeti változó.

TÖRTÉNET
   A more parancs a 3.0BSD -s verziójában jelent meg. Ez a man page a more
   5.19-es (Berkeley 6/29/88) verziójának a dokumentációja. Jelenleg ez a
   verzió a legelterjedtebb a Linux operációs rendszerek körében. A
   dokumentáció más man page-ek és a forráskód alapján készült.

MAGYAR FORDÍTÁS
   Gyenes András <gyenca@ludens.elte.hu> Molnár Márk <mark@ludens.elte.hu>
   Szalay Attila <sasa@sophia.jpte.hu>