mount

MOUNT(8)          Linux Programmer's Manual          MOUNT(8)NÉV
    mount - fájlrendszert csatlakoztat (mount-ol)

ÁTTEKINTÉS
    mount [-hV]

    mount -a [-fFnrsvw] [-t vfstype]
    mount [-fnrsvw] [-o options [,...]] device | dir
    mount [-fnrsvw] [-t vfstype] [-o options] device dir

LEÍRÁS
    Egy Unix rendszeren elérhető összes fájl egy nagy, faszerkezetű,
    hierarchikus rendszerben van elhelyezve, amely a / könyvtárból
    gyökerezik. Az innét elérhető fájlok azonban több eszközön
    helyezkedhetnek el. A mount parancs arra szolgál, hogy egy eszközön
    található fájlrendszert ebbe a nagy fastruktúrába bekapcsoljunk. Ezzel
    ellentétes értelmű az umount(8) , ami a lecsatolásra szolgál.

    A mount szokásos formája:
       mount -t type device dir
    Ez arra utasítja a kernelt, hogy a device eszközön talált type típusú
    fájlrendszet a dir könyvtárhoz csatolja. A dir esetleges korábbi
    tartalma, tulajdonosa és módjai eltűnnek amíg ez a fájlrendszer csatolva
    marad, és a dir elérési út a device -on található fájlrendszernek felel
    meg.

    A hívás három formája ténylegesen nem csatol semmit:
       mount -h
    segítő üzenetet ad;
       mount -V
    a program verzióját írja ki; és a
       mount [-t type]
    listázza a csatolt (type típusú) fájlrendszereket. (Lásd lentebb.)

    A proc fájlrendszer nincs kapcsolatban egy speciális eszközzel, és
    csatolásakor egy tetszőleges kulcsszó, mint pl. a proc használható az
    eszközmegadás helyett. (A szokásos none választás kevessé szerencsés: a
    umount `none busy' hibaüzenete félreérthető lehet.

    A legtöbb eszközt egy fájlnév jelzi, amely egy blokkos speciális eszközre
    mutat, mint pl. /dev/sda1 de van más lehetőség is. Például az NFS
    (Network File System=Hálózati Fájlrendszer) csatolásakor a device lehet
    ilyesmi is: knuth.cwi.nl:/dir. Lehetséges a kötetcímkével vagy az UUID-
    vel is hivatkozni a blokkos különleges eszközökre. (Lásd később a -L és
    -U kapcsolókat.)

    A /etc/fstab fájl (lásd fstab(5) ), tartalmazhat olyan sorokat, melyek
    azt írják le, hogy mely eszközöknek melyik a szokásos csatolási pontja és
    csatolási opciói. Ezt a fájlt háromféleképpen lehet használni:

    (i) A
       mount -a [-t type]
    parancs (mely többnyire rendszerindító szkriptekben fordul elő) az fstab
    -ban felsorolt összes fájlrendszer csatolását eredményezi a megadott
    opciókkal, kivéve, ha a megfelelő sor tartalmazza a noauto kulcsszót. A
    -F opció használata esetén a parancs több alprocesszt indít (fork), így a
    fájlrendszerek egyidejűleg kerülnek csatolásra.

    (ii) Amikor egy, az fstab -ban szereplő fájlrendszert csatolunk, elegendő
    csak az eszközt, vagy csak a csatolási pontot megadni.

    (iii) Alapvetően csak a rendszergazda (superuser) tud fájlrendszert
    csatolni, de ha az fstab megfelelő sora tartalmazza a user opciót, akkor
    bárki csatolhatja a megfelelő rendszert.

    Így pl. egy
       /dev/cdrom /cd iso9660 ro,user,noauto,unhide
    sor az fstab fájlban azt eredményezi, hogy minden felhasználó csatolhatja
    az iso9660 fájltípusú CD-ROM-ot a
       mount /dev/cdrom
    vagy
       mount /cd
    parancsokkal. Részletesen lásd az fstab(5) kézikönyvlapon. Csak az a
    felhasználó tudja lecsatolni a fájlrendszert, aki csatolta. Ha azt
    szeretnénk, hogy minden felhasználó le tudja csatolni, akkor használjuk a
    users kifejezést a user helyett az fstab sorban. Az owner hasonló a user
    beállításhoz, azzal a megszorítással, hogy a felhasználó tulajdonában
    kell lennie a speciális fájlnak. Például hasznos lehet, ha a /dev/fd
    eszközt egy bejelentkezéskor lefutó szkript a konzolon belépő felhasználó
    birtokába adja.


    A mount és umount programok egy listát kezelnek a pillanatnyilag
    csatlakoztatott fájlrendszerekről. A lista a /etc/mtab fájlban található.
    Argumentum nélkül a mount ezt a listát nyomtatja ki. Amikor a proc
    fájlrendszert csatoljuk (mondjuk a /proc -ba), a /etc/mtab és a
    /proc/mounts fájloknak hasonló tartalmuk lesz. Az előzőben egy kicsit
    több információ van, mint pl. a használt opciók, de ez nem feltétlenül a
    legaktuálisabb. (Lásd pl. a -n opciót lejjebb.) Lehetséges a /etc/mtab
    -ot egy /proc/mounts -ra mutató szimbolikus kötéssel helyettesíteni, de
    ebben az esetben bizonyos információkat elvesztünk. (Pl. a `hurok eszköz'
    (loop device) kezelése kényelmetlenebbé válik.)


OPCIÓK
    A mount egy hívásakor érvényes opciók halmaza úgy határozható meg, hogy
    először az fstab fájl megfelelő bejegyzésénél található opciók lesznek
    kiértékelve, majd a parancssorban a -o utániak, végül a -r vagy -w
    opciók, amennyiben jelen vannak.

    A mount parancs opciói:

    -V   Kiírja a verziószámot.

    -h   Segítő üzenetet ad.

    -v   Bőbeszédű mód.

    -a   Az fstab minden (meghatározott típusú) fájlrendszerét csatolja.

    -F   (A -a -val kapcsolatban használatos.) A `mount' programot annyi
       példányban indítja, ahány csatolási kérés van. Ez a különböző
       csatolásokat párhuzamosan fogja végezni. Ezzel a csatolási
       folyamat gyorsabb lehet, mert pl. az NFS csatolásokra való
       várakozás párhuzamosan történik. Hátránya, hogy a csatolások nem
       meghatározott sorrendben történnek. Emiatt nem használható pl.
       akkor, ha a /usr és a /usr/spool könyvtárakat is csatoljuk.

    -f   Mindent elvégez a tényleges rendszerhívás kivételével. Más
       szavakkal: úgy csinál, mintha csatolná a fájlrendszert, de
       igaziból nem teszi meg. Ez a -v -vel együtt használva értelmes:
       kiírja, mit is csinálna a `mount' parancs ezen opció nélkül. Arra
       is használható, hogy a /etc/mtab -ba megtegye a megfelelő
       bejegyzéseket olyan eszközök esetén, melyek a -n opcióval lettek
       csatolva.

    -n   Az /etc/mtab fájlba való írás nélkül csatol. Ez pl. akkor hasznos,
       ha a /etc könyvtár csak olvasható.

    -s   A pontatlan opciókat is elfogadja leállás nélkül, azaz figyelmen
       kívül hagyja a fájlrendszer által nem támogatott opciókat. Nem
       minden fájlrendszer fogadja el ezt. Ezen opció a Linux
       autofs-alapú automatikus csatolóprogramjának (automounter)
       támogatására lett megvalósítva.

    -r   Csak olvasható módon csatolja a fájlrendszert. Szinonímája a -o ro
       -nak.

    -w   Írható/olvasható módon csatolja a fájlrendszert. (Ez az
       alapértelmezett.) Szinonímája a -o rw -nek. -L kötetcímke
       Csatolja a megadott kötetcímkével rendelkező partíciót.

    -U uuid
       Csatolja a megadott uuid-vel rendelkező partíciót. Ez a két opció
       csak akkor használható, ha a /proc/partitions fájl létezik. (Ez a
       fájl a Linux 2.1.116 verziója óta van jelen.)

    -t vfstype
       A -t -t követő argumentum a fájlrendszer típusát adja meg. A
       jelenleg támogatott típusok listáját a linux/fs/filesystems.c
       fájlból vehetjük: adfs, affs, autofs, coda, coherent, devpts, efs,
       ext, ext2, hfs, hpfs, iso9660, minix, msdos, ncpfs, nfs, ntfs,
       proc, qnx4, romfs, smbfs, sysv, udf, ufs, umsdos, vfat, xenix,
       xiafs. Megjegyezzük, hogy a coherent, a sysv és a xenix
       egyenértékű, és a xenix és coherent típust a valamikor a jövőben
       majd törlik a listáról, és csak a sysv marad. A 2.1.21 kernelektől
       kezdve az ext és xiafs nem létezik többé. A legtöbb típus
       használatakor a mount program nem tesz mást, mint hogy egyszerűen
       meghívja a mount(2) rendszerhívást, és ezért nem szükséges az
       adott fájlrendszer részletes ismerete. Néhány típushoz azonban
       (pl. nfs, smbfs, ncpfs) ad hoc kód szükséges. Az nfs
       fájlrendszert kezelő kód be van építve, de az smbfs és ncpfs
       típusokhoz külön mount program van. Annak érdekében, hogy minden
       típust egységesen lehessen kezelni, a mount végrehajtja a
       /sbin/mount.TYPE programot (ha az létezik), amikor smb-vel vagy
       ncp-vel hívták meg. Miután az smbmount program különféle verzióit
       különféleképpen kell meghívni, szükséges lehet a /sbin/mount.smb
       shell szkript alkalmazása, amely beállítja a kívánt hívást. Az
       iso9660 típus az alapértelmezett. A -t opció hiánya esetén, vagy
       ha az auto típus lett megadva, a szuperblokk alapján próbál a
       rendszer választani a minix, ext, ext2, xiafs, iso9660, romfs
       ,ufs, ntfs, qnx4, bfs listából. Ha ez a próba sikertelen, a mount
       megpróbálja elolvasni az /etc/filesystemsfájlt, vagy ha az nem
       létezik, akkor a /proc/filesystems fájlt, és minden ebben
       található fájlrendszert megpróbál, kivéve a "nodev" címkéjűeket,
       mint pl. a proc és nfs esetén.

       Megjegyzendő, hogy az auto típus hasznos lehet felhasználó által
       csatolt floppik esetében. Az/etc/filesystemsfájl létrehozása
       akkor hasznos, ha meg szeretnénk változtani a próbák sorrendjét,
       (pl. próbálja előbb a vfat-et és csak utána az msdos-t), vagy az
       autoloader kernelmodult használjuk. Figyelem: a típuspróba
       ökölszabályokat használ, azaz bizonyos `mágikus' dolgok meglétét
       vizsgálja, és így néha rosszul érzékeli a típust.

       Több mint egy típus is megadható egy vesszőkkel tagolt listával. A
       típusok kiegészíthetők a no előtaggal, amely azt jelenti, hogy az
       adott típussal kapcsolatban nem kell műveletet végezni. (Ez pl. a
       -a opcióval együtt lehet értelmes.)

       Például a
           mount -a -t nomsdos,ext
       parancs minden fájlrendszert csatol, amely nem msdos vagy ext
       típusú.

    -o   Az opciókat a -o utáni vesszőkkel tagolt listával adhatjuk meg.
       Néhány ilyen opció csak akkor hasznos, ha a /etc/fstab fájlban
       szerepel. A következő opciókat minden fájlrendszer esetén
       alkalmazhatjuk.

       async A fájlrendszer minden írási/olvasási művelete aszinkron
           módon megy végbe.

       atime Frissíti az inode-ok elérési ideit minden elérés esetén.
           (Alapértelmezett.)

       auto  A fájlrendszer csatolható a -a opcióval.

       defaults
           Az alapértelmezett opciókat használja. Ezek: rw, suid, dev,
           exec, auto, nouser, és async.

       dev  Értelmezi a karakteres vagy blokkos speciális
           eszközfájlokat a fájlrendszeren.

       exec  Megengedi a bináris fájlok futtatását.

       noatime
           Nem frissíti az inode-ok elérési ideit minden elérés
           esetén. (Ez hasznos lehet pl. a `news spool' gyorsabb
           elérésének biztosítására news szerverek esetén.)

       noauto Csak kifejezett parancsra csatolható, azaz pl. -a opcióval
           nem csatolódik.

       nodev Nem értelmezi a karakteres vagy blokkos speciális
           eszközfájokat a fájlrendszeren.

       noexec Nem engedi meg a csatolt rendszeren található bináris
           fájlok futtatását. Ez pl. akkor lehet hasznos, ha egy
           szerver más architektúrájú binárisokat is tartalmazó
           fájlrendszert használ, mint a sajátja.

       nosuid Nem engedélyezi a set-user-identifier (suid) és set-group-
           identifier (sgid) bitek használatát.

       nouser Megtiltja minden közönséges (nem root) felhasználónak a
           fájlrendszer csatolását. (Alapértelmezett.)

       remount
           Megkísérli egy már csatolt fájlrendszer újboli csatolását.
           Ezt arra szokás használni, hogy más opciókkal csatoljuk
           újra a fájlrendszert, például egy korábban csak olvasható
           fájlrendszert írhatóvá tegyünk.

       ro   Csak olvasható módon csatolja a fájlrendszert.

       rw   Írható/olvasható módon csatolja a fájlrendszert.

       suid  Engedélyezi a set-user-identifier (suid) és set-group-
           identifier (sgid) bitek használatát.

       sync  A fájlrendszer írási és olvasási műveleteit szinkronizáltan
           végzi.

       user  Megengedi minden közönséges (nem root) felhasználónak a
           fájlrendszer csatolását. Ez az opció bekapcsolja a noexec,
           nosuid, és nodev opciókat, hacsak nem a további opciók ezt
           felülbírálják. (Biztonsági okokból ezt csak nagyon
           átgondolt esetekben szabad megtenni.)


FÁJLRENDSZER-SPECIFIKUS CSATOLÁSI OPCIÓK
    A következő opciók csak bizonyos fájlrendszerek esetén használhatók.
    Fájlrendszer szerint rendezzük őket. Mindegyiknek a -o után kell állnia.


  Az `affs' típus csatolási opciói
    uid=érték és gid=érték
       A gyökér fájlrendszer tulajdonosát és csoportját állítja be.
       (Alapértelmezés szerint uid=gid=0, de ezek az opciók `érték'
       megadása nélkül az aktuális processztől veszik a megfelelő
       értékeket.)

    setuid=érték és setgid=érték
       A fájlok tulajdonosát és csoportját állítja be.

    mode=érték
       Minden fájl módját ` érték & 0777'-re állítja be az eredeti
       engedélyektől függetlenül. Keresési engedélyt ad minden olvasási
       engedéllyel rendelkező könyvtárra. Az értéket oktálisan kell
       megadni.

    protect
       Nem engedi a védelmi bitek megváltoztatását.

    usemp A gyökér fájlrendszer uid és gid értékét a csatolási pont
       megfelelő értékeire állítja be az első szinkronizálás vagy
       lecsatolás alkalmával, majd kikapcsolja ezt az opciót. Különös...

    verbose
       Informatív üzenetet nyomtat minden sikeres csatoláskor.

    prefix=string
       A kötegnév (volume) előtt használható előtag, amikor kötést követ
       egy program.

    volume=string
       A `/' előtt használandó maximum 30 karakteres előtag. Ezt a
       szimbolikus kötések követésekor használja.

    reserved=érték
       Az eszköz elején található nem használt blokkok száma.
       (Alapértelmezés: 2)

    root=érték
       Közvetlenül megadja a gyökérblokk (root block) helyzetét.

    bs=érték
       Megadja a blokkméretet. Érvényes értékei: 512, 1024, 2048, 4096.

    grpquota / noquota / quota / usrquota
       Ezeket elfogadja, de figyelmen kívül hagyja.


  A `coherent' típus csatolási opciói
    Nincs ilyen opció.


  Az `ext' típus csatolási opciói
    Nincs ilyen opció. Megjegyzendő, hogy az `ext' fájlrendszer elavult,
    használata nem ajánlott. A Linux 2.1.21-es kernelétől ez már nem része a
    kernelnek.


  Az `ext2' típus csatolási opciói
    Az `ext2' fájlrendszer a standard Linuxos fájlrendszer. Figyelem: A 2.0.4
    kernelváltozat előtt egy programozási hiba miatt véletlenszerű opciókkal
    is csatolható volt, azóta ezt már javították.

    bsddf / minixdf
       A statfs rendszerhívás viselkedését állítja be. A minixdf megadása
       esetén az f_blocks mező a fájlrendszer összes blokkjainak száma,
       míg bsddf esetén (ez az alapértelmezés) kivonja az ext2 rendszer
       által használt overhead blokkokat, melyek nem elérhetők a fájlok
       tárolása céljából. Így lehetséges pl. a következő:

    % mount /k -o minixdf; df /k; umount /k
    Filesystem  1024-blocks Used Available Capacity Mounted on
    /dev/sda6   2630655  86954 2412169   3%  /k
    % mount /k -o bsddf; df /k; umount /k
    Filesystem  1024-blocks Used Available Capacity Mounted on
    /dev/sda6   2543714   13 2412169   0%  /k

    (Figyeljük meg, hogy ez a példa azt is mutatja, hogy parancssori opciók
    is használhatók a /etc/fstab -beliek mellett.)


    check / check=normal / check=strict
       Az ellenőrzési szint beállítása. Amikor ezen opciók valamelyike
       adott (alapértelmezés: check=normal ) az inode-ok és a blokkok
       bittérképei a csatolás esetén ellenőrzésre kerülnek. Ez
       nagyságrendileg fél percig tart egy nagy lemez esetén. A `strict'
       megadásakor a blokkok felszabadításakor (deallocation) ellenőrzi,
       hogy a felszabadítandó blokk az adatzónában van-e.

    check=none / nocheck
       Nem ellenőriz.

    debug Hibakereső (debugging) információt ad minden (újra)csatolás
       esetén.

    errors=continue / errors=remount-ro / errors=panic
       A hibák esetén való viselkedést állítja be. A `continue'
       megadásakor hiba esetén is folyatja a műveletet, `remount-ro'
       esetén csak olvasható módban folytatja a csatolást, `panic' esetén
       hibára leállítja az egész rendszert. Az alapértelmezett viselkedés
       a fájlrendszer szuperblokkjában tárolódik, és a tune2fs (8)
       segítségével lehet megváltoztatni.

    grpid vagy bsdgroups / nogrpid vagy sysvgroups
       Ezek az opciók azt határozzák meg, milyen csoportazonosítója lesz
       az újonnan létrehozott fájloknak. A grpid használatával a
       létrehozott fájl könyvtárának csoportját használja, másképp (és ez
       az alapértelmezett) az aktuális processz `fsgid'-jét veszi alapul,
       hacsak nem a könyvtár `setgid' bitje be van kapcsolva, amely
       esetben a csoportazonosítót a szülőkönyvtárból veszi, és könyvtár
       létrehozása esetén erre is beállítja a `setgid' bitet.

    resgid=n és resuid=n
       Az `ext2' fájlrendszer az elérhető terület egy kis százalékát
       fenntartja magának. (Ez a százalék alapértelmezésben 5%. Lásd:
       mke2fs(8) és tune2fs(8).) Ezek az opciók azt határozzák meg, ki
       (milyen felhasználói- vagy csoportazonosítóval rendelkező
       felhasználó) használhatja ezeket a fenntartott blokkokat.

    sb=n  Az 1-es blokk helyett az n -ediket használja szuperblokknak. Ez
       sérült fájlrendszereknél lehet hasznos. Rendszerint a szuperblokk
       másolatai minden 8192. blokkban megtalálhatók, azaz az 1, 8193,
       16385, ... blokkokban. (Így egy nagy fájlrendszerben a
       szuperblokknak több száz másolata is lehet. Jelenleg nincs az
       `mke2fs'-nek olyan opciója, amely kisebb számú másolat írását
       állítaná be.)

    grpquota / noquota / quota / usrquota
       Ezeket az opciókat elfogadja, de figyelmen kívül hagyja.


  A `fat' fájlrendszer csatolási opciói
    Megjegyzendő, hogy a fat nem egy különálló fájlrendszer, hanem az msdos,
    umsdos és vfat rendszerek közös része.

    blocksize=512 / blocksize=1024
       A blokkméretet adja meg. (Alapértelmezés: 512.)

    uid=érték és gid=érték
       Beállítja az összes fájl tulajdonosát és csoportját.
       (Alapértelmezés szerint ezeket az aktuális processz adataiból
       veszi.)

    umask=érték
       Beállítja az `umask' értékét. (Ez azon engedélyek bitmaszkja,
       melyek nem használhatóak.) Alapértelmezett értéke az aktuális
       processz `umask'-ja. Az `érték'-et oktálisan kell megadni.

    check=érték
       Három különböző szint állítható be:

       r[elaxed]
           A kis- és nagybetűk egyenértékűek, a nevek hosszú részei
           csonkolásra kerülnek. (Pl. verylongname.foobar -ból
           verylong.foo lesz); a bevezető és beágyazott szóközöket
           elfogadja a név bármelyik részében.

       n[ormal]
           Ugyanaz, mint "relaxed", de sok speciális karaktert (*, ?,
           <, szóköz, stb.) visszautasít a fájlnevekben. Ez az
           alapértelmezett.

       s[trict]
           Ugyanaz, mint "normal", de a nevek hosszú részeket és
           speciális karaktereket is tartalmazhatnak. Ilyeneket (+, =,
           szóköz, stb.) a Linux használ, de az MS-DOS visszautasít.

    codepage=érték
       Beállítja azt a kódlapot, amelyet a rendszer a fájlnevek rövid
       alakjának kódolására fog használni a FAT és a VFAT
       fájlrendszereken. Az alapértelmezett a 437-es kódlap.

    conv=b[inary] / conv=t[ext] / conv=a[uto]
       A fat fájlrendszer végre tudja hajtani a CRLF<-->NL konverziót a
       kernelben. (Ez az MS-DOS és a UNIX szövegformátuma közti
       különbség.) A következő konverziós módok elérhetőek:

       binary Nincs konverzió. Ez az alapértelmezett.

       text  A CRLF<-->NL transzfomációt minden fájlra alkalmazza.

       auto  A CRLF<-->NL transzformációt azokra a fájlokra alkalmazza,
           melyeknek nem ``közismerten bináris'' kiterjesztésük van.
           Ezen kiterjesztések listája a fs/fat/misc.c eleje alapján
           aktuálisan a következő: exe, com, bin, app, sys, drv, ovl,
           ovr, obj, lib, dll, pif, arc, zip, lha, lzh, zoo, tar, z,
           arj, tz, taz, tzp, tpz, gz, tgz, deb, gif, bmp, tif, gl,
           jpg, pcx, tfm, vf, gf, pk, pxl, dvi.

       Olyan programok, melyek kiszámolt véletlen pozícióban történő
       fájlelérést (lseek) alkalmaznak, nem szeretik a kernel szintű
       szövegkonverziót. Ilyenkor akár adatvesztés is felléphet, ezért
       legyünk óvatosak!

       Bináris módban illesztett fájlrendszerek esetén különböző
       konverziós programokat (pl. fromdos, todos) használhatunk.

    debug Hibakereső üzemmódba kapcsol. Egy, a változatot tükröző string és
       a fájlrendszer paramétereit tartalmazó lista kerül kiírásra.
       (Ezeket az adatokat akkor is kinyomtatja, ha a paraméterek nem
       konzisztensek.)

    fat=12 / fat=16
       Megadja, hogy 12 vagy 16 bites a fat. Felülbírálja az automatikus
       FAT típus érzékelést. Óvatosan használandó!

    iocharset=érték
       Az a karakterkészlet, amit a rendszer használ a 16 bites unicode
       karakterek és a 8 bites karakterek között. Az iso8859-1 az
       alapértelmezett. A hosszú fájlnevek unicode formátumban tárolódnak
       a lemezen.

    quiet Csendes (quiet) üzemmódba kapcsol. Megkísérli elérni, hogy a
       `chown' és `chmod' parancsok akkor se jelezzenek hibát, ha
       sikertelenek voltak. Óvatosan használandó!

    sys_immutable, showexec, dots, nodots, dotsOK=[yes|no]
       Különféle félrevezető kísérletek, hogy a Unix vagy DOS
       konvenciókat ráerőltessük a FAT fájlrendszerre.


  A `hpfs' típus csatolási opciói
    uid=érték és gid=érték
       Beállítja az összes fájl tulajdonosát és csoportját.
       (Alapértelmezés szerint ezeket az aktuális processz adataiból
       veszi.)

    umask=value
       Beállítja az `umask' értékét. (Ez azon engedélyek bitmaszkja,
       melyek nem használhatóak.) Alapértelmezett értéke az aktuális
       processz `umask'-ja. Az `érték'-et oktálisan kell megadni.

    case=lower / case=asis
       Minden fájlnevet kisbetűssé konvertál vagy meghagy az eredeti
       állapotban. (Alapértelmezett: case=lower.)

    conv=binary / conv=text / conv=auto
       A conv=text megadása esetén töröl néhány véletlenszerű CR-t
       (speciálisn ha NL-ek követik) a fájlok olvasásakor. conv=auto
       esetén többé-kevésbé véletlenszerűen választ conv=binary és
       conv=text között. A conv=binary megadása pedig mindenféle
       konverzió elhagyását jelenti. Ez az alapértelmezett.

    nocheck
       Nem szakítja meg a csatolási folyamatot ha néhány konzisztencia-
       teszt nem teljesül.


  Az `iso9660' típus csatolási opciói
    A normális iso9660 fájlnevek 8.3 formában jelennek meg, azaz a DOS-hoz
    hasonló megszorítások vonatkoznak a fájlnevek hosszára, és minden
    karakter kisbetűs. Továbbá nincs bejegyzés a tulajdonos, védelem, kötések
    száma, a speciális blokkos vagy karakteres eszközök, stb. számára.

    A `Rock Ridge' egy bővítése az `iso9660'-nak, amely biztosítja az előbb
    felsorolt Unix-szerű lehetőségeket. Alapvetően minden könyvtárhoz
    tartozik egy ilyen bővítés, amely ezeket a speciális információkat
    tartalmazza, és amikor a Rock Ridge működik, a fájlrendszer
    megkülönböztethetetlen a normális Unix fájlrendszertől. (Kivéve persze,
    hogy csak olvasható.)

    norock Kikapcsolja a Rock Ridge bővítést, akkor is ha jelen van. Lásd
       map. nojoliet Kikapcsolja a Microsoft Joliet bővítést, akkor is
       ha jelen van. Lásd map.

    check=r[elaxed] / check=s[trict]
       A check=relaxed használata esetén a fájlneveket először kisbetűssé
       alakítja. Ez valószínűleg csak a norock és map=normal -lal együtt
       hasznos. (Alapértelmezett: check=strict.)

    uid=érték és gid=érték A fájlrendszer összes
       fájljának felhasználói- és csoportazonosítóját a megadott értékre
       állítja be. Ez felülbírálja a `Rock Ridge' kiterjesztésből
       származó hasonló információkat. (Alapértelmezés: uid=0,gid=0.)

    map=n[ormal] / map=o[ff]
       A Rock Ridge-t nem használó egységekre a normális névfordítás a
       nagybetűs ASCII kódokat kisbetűsre alakítja, elhagyja a követő
       `;1'-et és a `;'-t `.'-ra cseréli. A map=off esetében ez a
       fordítás nem történik meg. Lásd: norock. (Alapértelmezett:
       map=normal.) A map=acorn hasonló, mint a map=normal, de az Acorn
       bővítésre is vonatkozik, ha az jelen van.

    mode=érték
       Nem Rock Ridge eszközökre minden fájlnak a megadott módot adja.
       (Alapértelmezés: olvasási engedély mindenkinek.) A Linux 2.1.37
       óta ezt az `érték'-et nem muszáj oktálisan megadni. (Az oktális
       esetet egy kezdő 0 jelzi.)

    unhide Mutatja a rejtett (hidden) és a kapcsolódó (associated) fájlokat
       is.

    block=[512|1024|2048]
       A blokkméretet a megadott értékre állítja. (Alapértelmezés:
       block=1024.)

    conv=a[uto] / conv=b[inary] / conv=m[text] / conv=t[ext]
       (Alapértelmezett: conv=binary.) A Linux 1.3.54 óta nincs hatása.
       (Nem bináris beállítás nagyon veszélyes szokott lenni, és sokszor
       járt adatvesztéssel.)

    cruft Amennyiben a fájl hosszának legfelső bájtja problémákat okozhat,
       ez az opció használható a felsőbb bitek figyelmen kívül hagyására.
       Ez azt eredményezi, hogy a fájlok legfeljebb 16MB hosszúak
       lehetnek. A `cruft' opció automatikusan bekapcsol, ha a teljes
       CDROM-nak vad mérete van. (Pl. negatív, vagy több, mint 800 MB.)
       Szintén bekapcsolódik, ha 0 és 1-től eltérő a köteg sorozatszáma
       (volume sequence number).

    session=x
       Kiválasztja a kívánt session-t egy multisession CD-n. (A 2.3.4
       óta.)

    sbsector=xxx
       A session kezdő szektorát adja meg. (A 2.3.4 óta.)


  A `minix' típus csatolási opciói
    Nincs ilyen opció.


  Az `msdos' típus csatolási opciói
    Lásd a `fat' opcióinál. Ha egy msdos fájlrendszer következetlenséget
    érzékel, hibát jelent, és a fáljrendszert csak olvashatóvá teszi. A
    fájlrendszer újracsatolással ismét írhatóvá tehető.


  Az `ncp' típus csatolási opciói
    Csakúgy, mint az nfs, az ncp megvalósítása elfogad egy bináris
    argumentumot ( struct ncp_mount_data) a csatolási rendszerhíváshoz. Ezt
    az argumentumot az ncpmount(8) állítja össze. A mount jelenlegi változata
    nem ismeri az ncp-t.


  Az `nfs' típus csatolási opciói
    A szöveges, kernel által feldolgozott opcióstring helyett az nfs
    fájlrendszer egy struct nfs_mount_data típusú bináris argumentumot vár. A
    mount program önmaga dolgozza fel a következő, `tag=érték' formájú
    opciókat, és az említett struktúrába rakja őket: rsize=n, wsize=n,
    timeo=n, retrans=n, acregmin=n, acregmax=n, acdirmin=n, acdirmax=n,
    actimeo=n, retry=n, port=n, mountport=n, mounthost=name, mountprog=n,
    mountvers=n, nfsprog=n, nfsvers=n, namlen=n. Az addr=n opció
    megengedett, de nincs jelentése.

    Továbbá, a következő logikai opciókat, melyek előtt a no szócska állhat
    is felismeri: bg, fg, soft, hard, intr, posix, cto, ac, tcp, udp, lock.
    Részleteket lásd: nfs(5).

    Különösen hasznos opciók a következők:

    rsize=8192,wsize=8192
       Ez jelentősen gyorsabbá teszi az nfs kapcsolatot az
       alapértelemezett 1024-es blokkmérethez képest.

    hard  Azok a programok, melyek egy NFS-en keresztül csatolt fájlrendszer
       valamely fájlját használják, felfüggesztik működésüket (hang)
       szerverhiba esetén. A processz nem megszakítható vagy
       megállítható a kill paranccsal, hacsak nem az intr is megadásra
       kerül. Az NFS szerver rendbejövetele esetén a program futása
       zavartalanul folytatódik. Általában erre van szükség.

    soft  Ez az opció megengedi, hogy a kernel ne várakozzon tovább, ha az
       NFS-szerver egy megadott ideig nem válaszol. Ez az idő a
       timeo=time opcióval adható meg. Ez az opció akkor lehet hasznos,
       ha az NFS-szerver néha nem válaszol, vagy néha újraindítják,
       miközben néhány processz fájlokat próbál letölteni a szerverről.
       Általában ez sok gonddal jár.

    nolock Nem használja a `lock-olást'. Nem indítja a lockd-t.


  Az `ntfs' típus csatolási opciói
    iocharset=név
       A fájlnevek visszaadásához használt karakterkészlet. A VFAT-tel
       ellentétben a NTFS nem enged hozzáférni az olyan fájlokhoz,
       amelyek nevében nem konvertálható karakterek vannak.

    utf8  Az UTF-8 kódolást választja a fájlnevek konverziójára.

    uni_xlate=[0|1|2]
       A 0 (vagy `no' vagy `false') illetve az 1 (vagy `yes' vagy `true')
       beállításnál a VFAT stílusú kódolást használja azokra a
       fájlnevekre, amelyben egyes karakterek kívül esnek az aktuális
       karakterkészleten. A 2 érték hatására egy ":"-tal lesz
       helyettesítve a kérdéses karakter.

    posix=[0|1]
       Ha be van kapcsolva (posix=1), akkor a fájlrendszer különbséget
       tesz a kis- és nagybetűk között. A 8.3 alakú álnevek kemény
       kötésként (hard link) jelennek meg, ahelyett hogy el lennének
       rejtve.

    uid=érték, gid=érték és umask=érték
       A fájlok hozzáférési jogait állítja be a fájlrendszeren.
       Alapértelmezésben minden fájl a root tulajdonában van, és senki
       más nem olvashatja.


  A `proc' típus csatolási opciói
    uid=érték és gid=érték
       Ezeket az opciókat elfogadja, de tapasztalataim szerint nincs
       hatásuk.


  A `romfs' típus csatolási opciói
    Nincs ilyen opció.


  Az `smbfs' típus csatolási opciói
    Csakúgy, mint az nfs, az smb jelenlegi implementációja egy struct
    smb_mount_data típusú bináris argumentumot vár. Ezt az argumentumot az
    smbmount(8) állítja össze, és a mount jelen verziója (2.9w) semmit sem
    tud az `smb'-ről.


  A `sysv' típus csatolási opciói
    Nincs ilyen opció.


  Az `udf' típus csatolási opciói
    gid=  At alapértelmezett csoport.

    umask= Az alapértelmezett umask.

    uid=  Az alapértelmezet felhasználó.

    unhide Mutatja a rejtett fájlokat.

    undelete
       Mutatja a törölt fájlokat.

    strict Szigorú alkalmazkodás (nem használt).

    utf8  (nem használt).

    iocharset
       (nem használt).

    bs=  A blokkméret. (Nem biztos, hogy működik, ha nem 2048-ra van
       állítva.)

    novrs Átugorja a kötetek sorrendjének felismerését.

    session=
       Nullától kezdi számolni a CDROM session-öket. Alapértelmezett: az
       utolsó session.

    anchor=
       Felülbírálja a szabványos horgonypontot. Alapértelmezett: 256.

    volume=
       Felülbírálja a VolumeDesc helyét. (nem használt)

    partition=
       Felülbírálja a PartitionDesc helyét. (nem használt)

    lastblock=
       A fájlrendszer utolsó blokkja.

    fileset=
       Felülbírálja a fájlkészlet blokk helyét. (nem használt)

    rootdir=
       Felülbírálja a gyökérkönyvtár helyét. (nem használt)
  Az `ufs' típus csatolási opciói
    ufstype=érték Az UFS fájlrendszert széles körben használják a különböző
    operációs rendszerek. A probléma az, hogy az egyes megvalósítások
    eltérnek egymástól, néhány az egyes verziók néhány sajátossága nincs
    dokumentálva, ezért nehéz az ufs típusát automatikusan felismerni. Emiatt
    kell megadni a felhasználónak az ufs típusát a mount opciójaként. A
    lehetséges értékek:

       old  Az ufs régi formája, ez az alapértelmezett, csak olvasható.

       44bsd BSD-szerű operációs rendszer által létrehozott
           fájlrendszerekhez (NetBSD,FreeBSD,OpenBSD).

       sun  SunOS vagy Solaris által Sparc platformon létrehozott
           fájlrendszerekhez.

       sunx86 Solaris által x86 platformon létrehozott fájlrendszerekhez.

       nextstep
           NeXTStep által (NeXT munkaállomáson) létrehozott
           fájlrendszerekhez (egyelőre csak olvasható).

       nextstep-cd
           NeXTStep CDROM-hoz (block_size == 2048), csak olvasható.

       openstep
           OpenStep által létrehozott fájlrendszerekhez (egyelőre csak
           olvasható).


    onerror=érték
       Reakció hiba esetén:

       panic Ha hibát észlel, kernel pánikot okoz.

       [lock|umount|repair]
           Ezek az opciók pillanatnyilag semmit sem csinálnak, ha hiba
           történik csak egy üzenet íródik ki a konzolra.


  Az `umsdos' típus csatolási opciói
    Lásd az `msdos' típusnál. A dotsOK opciót az umsdos kikapcsolja.


  A `vfat' típus csatolási opciói
    Legelőször a fat opcióit ismeri fel. A dotsOK opciót a vfat kikapcsolja.
    További opciók:

    uni_xlate
       A nem kezelt Unicode karaktereket speciális escape-sorozatokká
       alakítja. Ez lehetőséget ad az Unicode karaktereket használó
       fájlnevek mentésére és visszaállítására. Ezen opció nélkül egy `?'
       jelenik meg, ha az átalakítás nem lehetséges. Az escape-karakter a
       `:', mert ez különben nem megengedett a `vfat' fájlrendszerben. A
       használt escape-sorozat (ahol `u' az Unicode karakter): (u &
       0x3f), ((u>>6) & 0x3f), (u>>12).

    posix Megenged olyan fájlneveket, melyek csak kisbetű/nagybetű
       szempontból különböznek.

    nonumtail
       Először sorozatszám nélküli rövid nevet próbál készíteni, mielőtt
       a név~szám.kit formát próbálná. utf8 Az UTF8 a unicode a
       fájlrendszerre nézve biztonságos 8 bites kódolása, amit a konzol
       használ. A fájlrendszerre is lehet engedélyezni ezzel az opcióval.
       Ha az `uni_xlate' van beállítva, akkor az UTF8 tiltva van.


  A `xenix' típus csatolási opciói
    Nincs ilyen opció.


  A `xiafs' típus csatolási opciói
    Nincs ilyen opció. Habár semmi rossz nincs a xiafs-ben, nem igazán
    elterjedt, és a továbbiakban nincs karbantartva. Nem érdemes használni. A
    Linux version 2.1.21 óta nem része a kernelnek.


A HUROK ESZKÖZ (LOOP DEVICE)
    További lehetséges csatolási típus a hurok eszközön keresztüli. Lássuk
    pl. a következő parancsot:

     mount /tmp/fdimage /mnt -t msdos -o loop=/dev/loop3,blocksize=1024

    Ez beállítja, hogy a /dev/loop3 hurokeszköz a /tmp/fdimage fájlnak
    feleljen meg, és utána ezt az eszközt a /mnt -hez csatolja. Ez a fajta
    csatolás három opciót ismer: loop, offset és encryption, melyek valójában
    a losetup (8) opciói. Ha nincs kifejezett hurokeszköz említve, de a `-o
    loop' adott, akkor a mount parancs megpróbál egy használaton kívüli
    hurokeszközt felhasználni a csatoláshoz. Ha az /etc/mtab nem egy
    szimbolikus kötés a /proc/mounts-ra, (ez amúgy sem okos dolog), akkor az
    összes mount-tal csatolt hurokeszköz lecsatolható az umount-tal. Kézzel
    is lecsatolhatóak a hurokeszközök a `losetup -d' paranccsal, lásd
    losetup(8).


FÁJLOK
    /etc/fstab : a fájlrendszerek táblázata.
    /etc/mtab : a csatolt fájlrendszerek táblázata.
    /etc/mtab~ : lock fájl.
    /etc/mtab.tmp : ideiglenes fájl.

LÁSD MÉG
    mount(2), umount(2), fstab(5), umount(8), swapon(8), nfs(5), mountd(8),
    nfsd(8), mke2fs(8), tune2fs(8), losetup(8)

HIBÁK
    Egy összezavarodott fájlrendszer rendszerösszeomlást okozhat.

    Néhány Linuxos fájlrendszer nem támogatja a -o sync -et. (Az `ext2fs'
    támogatja a szinkronizált frissítéseket (BSD szerűen), amikor sync
    opcióval van csatolva).

    A -o remount opció nem mindig képes a csatolási paraméterek
    megváltoztatására. (Pl. minden ext2fs-specifikus paraméterre működik az
    sb kivételével, de nem változtatható meg a gid és az umask a fatfs
    esetén.

TÖRTÉNET
    Egy mount parancs az AT&T UNIX 5-ös verziójában jelent meg.

MAGYAR FORDÍTÁS
    Horváth András <horvatha@rs1.szif.hu> és Tímár András
    <timar_a@freemail.hu>Linux 2.0            14 September 1997            MOUNT(8)