mount

mount(8)            2007-10-27-16:31            mount(8){{TODO}} {{UPDATE}}
 НАЗВА
    mount - приєднати файлову систему


 КОРОТКИЙ ОГЛЯД
    mount [-lhV]

    mount -a [-fFnrsvw] [-t тип вфс]
    mount [-fnrsvw] [-o параметри [,...]] пристрій | тека
    mount [-fnrsvw] [-t тип вфс ] [-o параметри ] пристрій тека


 ОПИС
    Усі файли доступні у Unix системах, впорядковані у одне велике дерево,
    ієрархію файлів, яка починається з /. Ці файли можуть поширюватись на
    декілька пристроїв. Команда mount приєднує файлову систему, яка
    знаходиться на пристрої, до великого файлового дерева. А команда
    umount(8) навпаки, від'єднує її. Звичайна форма запису команди mount є

    mount -t тип пристрій тека

    Дана команда наказує ядру приєднати файлову систему, яка розміщена на
    пристрої (певного типу ), до теки . При цьому попередній вміст теки (якщо
    такий є) а також власник та вигляд теки стають невидимими доти, поки ця
    файлова система залишається під'єднаною, а сама тека є коренем файлової
    системи на пристрої. Однак існує три форми запиту, які насправді нічого
    не приєднують

    mount -h

    друкує довідкову інформацію

    mount -V

    друкує поточну версію команди mount та

    mount [-l] [-t тип]

    перераховує всі файлові системи вказаного типу . Параметр -l додає
    квадратні дужки у список (для файлових систем ext2, ext3 та XF). Дивіться
    далі.


    Починаючи з Лінакс 2.4.0, з'явилась можливість переприєднати частину
    ієрархії файлів у інше місце. Синтаксис виглядає так:

    mount --bind стара_тека нова_тека

    Файлова система proc не пов'язана з жодним пристроєм у Вашій системі,
    тому при її приєднанні можна використовувати термін proc замість
    означення пристрою. (Використання звичного терміну none є менш вдалим;
    повідомлення про помилку 'none busy' (не використовується), яке повертає
    команда umount може ввести в оману.) До більшості пристроїв звертаються
    за іменем файлу (або спеціального блокового пристрою), наприклад
    /dev/sda1 однак з цим пов'язано певні можливості. Наприклад, у випадку
    приєднання NFS пристрій може виглядати як knuth.cwi.nl:/тека . Також
    можна вказувати на спеціальний блоковий пристрій, використовуючи позначку
    його тому чи UUID (дивіться нижче опис параметрів -L та -U). Файл
    /etc/fstab (детальніше дивіться у fstab(5)), може містити рядки, які
    описують пристрої, що переважно приєднуються та їх параметри. Цей файл
    використовується трьома способами:

    (i) Команда

    mount -a [-t тип ]

    (переважно застосовується у скрипті завантаження) приєднує всі файлові
    системи перелічені у fstab , окрім тих, які містять в рядку ключове слово
    noauto. Додавши параметр -F , створимо розгалуження приєднаних пристроїв,
    таким чином одночасно приєднавши файлові системи.

    (ii) Коли приєднуємо файлову систему, яка перелічена у файлі fstab досить
    вказати лише пристрій або точку приєднання (за Вашим вибором).

    (iii) Зазвичай приєднувати файлові системи може лише користувач з правами
    адміністратора. Однак, коли у fstab рядок містить параметр user , тоді
    будь-хто може приєднувати відповідну систему.

    Тому, завдяки рядку

    /dev/cdrom  /cd iso9660  ro,user,auto,unhide

    будь-який користувач може приєднати файлову систему iso9660 на своєму
    приводі CDROM, використовуючи команду

    mount /dev/cdrom

    або

    mount /cd

    Якщо Вам потрібно більше інформації, зверніться до fstab(5) . Від'єднати
    файлову систему може лише той користувач, який її приєднав. Якщо ж
    необхідно щоб будь-який користувач міг від'єднати дану систему, тоді
    впишіть users замість user до потрібного рядку у fstab . Параметр owner
    дуже подібний до параметру user з єдиною заввагою, що користувач повинен
    бути власником спеціального файлу. Це може бути зручно наприклад для
    /dev/fd якщо скрипт входження в систему робить користувача власником
    даного консольного пристрою. Програми mount та umount зберігають список
    файлових систем які є приєднаними на даний час у файлі /etc/mtab . Якщо
    не вказувати жодних аргументів, то mount відобразить цей список. Коли
    файлова система proc приєднана (до теки /proc ), вміст файлів /etc/mtab
    та /proc/mounts є дуже схожим. Однак перший з них має трішки більше
    інформації про те, які параметри використовуються. Хоча ці дані не завжди
    є достовірними (дивіться далі інформацію про параметр -n ). Звичайно ж
    можна замінити /etc/mtab на символічне посилання до /proc/mounts , однак,
    тоді ми втратимо деяку інформацію, а специфічна робота з loop пристроями
    буде менш зручною.


 ПАРАМЕТРИ
    Повний список параметрів, які використовує mount складається спочатку з
    параметру для файлової системи, яка згадана у fstab , тоді беруться до
    уваги параметри вказані аргументом -o , і лише після цього -r або -w
    (якщо вказано). Параметри, які розуміє mount :


  -V
    Версія програми.


  -h
    Надрукувати довідку.


  -v
    "Багатослівний" режим.


  num ''""
    Якщо приєднання вимагає введення паролю, то читати його з файлу num , а
    не з терміналу.


  -a
    Приєднати всі файлові системи (відомих типів), які згадуються у
    /etc/fstab.


  -F
    (Використовується разом з -a .) Не розгалужувати нове створення підчас
    приєднання кожного пристрою. Цей параметр виконує приєднання одночасно на
    різних пристроях або різних NFS серверах. Його перевагою є швидкість;
    хоча таймаути NFS відбуваються паралельно. Недоліком є те, що приєднання
    відбувається у невизначеному порядку. Тому Ви не можете використовувати
    цей параметр коли хочете приєднати /usr та /usr/spool одночасно.


  -f
    Виконує все, що задано, окрім самого системного виклику; якщо не
    зрозуміло про що йде мова, то дана команда "імпровізує" приєднання
    файлової системи. Цей параметр часто використовують разом з параметром -v
    , щоб знати, що саме виконує mount . Також це часто використовується для
    додавання входжень для пристроїв, які було приєднано раніше з параметром
    -n .


  -l
    Додає позначки ext2, ext3 та XFS до результату виконання mount. Mount
    повинна мати доступ на читання дискових пристроїв (напр. мати права root)
    для відображення даної інформації. Встановити такі позначки для ext2 та
    ext3 можна за допомогою програми e2label(8), а для XFS XFS_admin(8).


  -n
    Приєднати без запису до /etc/mtab . Це необхідно, коли /etc знаходиться
    на файловій системі, яка доступна лише для читання.


  -s
    Дозволити оминати параметри приєднання до виникнення помилки. Даний
    параметр вказує на ігнорування тих параметрів приєднання, які не
    підтримуються файловою системою. Однак не всі файлові системи дозволяють
    використовувати даний параметр. Цей параметр існує для підтримки
    autofs-подібного самоприєднальника.


  -r
    Приєднати файлову систему у режимі "лише для читання". Синонімом є -o ro
    .


  -w
    Приєднати файлову систему в режимі "читання/запис". Використовується за
    замовчуванням. Синонімом є -o rw .


  -L мітка
    Монтує розділ, який позначений міткою .


  -U універсальний унікальний ідентифікатор (УУІД)
    Монтує розділ, який означено УУІДом . Ці два параметри вимагають
    наявності файлу /proc/partitions (доступний з версії Лінакс 2.1.116)


  -t тип ВФС
    Аргумент, після -t , використовується для означення типу файлової
    системи. На сьогодні підтримуються такі типи: adfs , affs , autofs ,
    coda , coherent , cramfs , devpts , efs , ext , ext2 , ext3 , hfs , hfs ,
    hpfs , iso9660 , jfs , minix , msdos , ncpfs , nfs , ntfs , proc , qnx4 ,
    reiserfs , romfs , smbfs , sysv , tmpfs , udf , ufs , umsdos , vfat ,
    xenix , xfs , xiafs . Завважте, що coherent, sysv та xenix є
    рівноправними, а xenix та coherent з певних причин будуть видалені з
    майбутніми. Використовуйте замість них sysv . Починаючи з версії ядра
    2.1.21, не підтримуються ext та xiafs . Для більшості типів mount
    викликає простий системний виклик mount(2), не вимагаючи жодної
    інформації про файлову систему. Однак для певних файлових систем (таких,
    як nfs, smbfs, ncpfs) необхідна наявність спеціального коду. Спеціальний
    код для nfs вбудовано, а для smbfs та ncpfs існують спеціальні програми.
    Для доступності обробки всіх типів файлових систем одним і тим самим
    шляхом, приєднання виконає програма /sbin/mount.ТИП , (якщо така існує) у
    випадку вказання ТИПУ файлової системи. Так, як різні версії smbmount
    мають різні умовності, /sbin/mount.smb може бути скриптом, який
    завантажує необхідний виклик. Тип iso9660 використовується за
    замовчуванням. Якщо не вказано параметр -t , або задано тип auto ,
    суперблок перевіряється на тип файлової системи ( на даний час доступні
    adfs bfs , cramfs , ext , ext2 , ext3 , hfs , hpfs , iso9660 , jfs ,
    minix , ntfs , qnx4 , reiserfs , romfs , ufs , vxfs , xfs , xiafs ). Якщо
    перевірка завершиться невдачею, то mount спробує прочитати інформацію з
    /etc/filesystems , а якщо такого файлу не виявиться, то з
    /proc/filesystems . Далі буде опробовано всі файлові системи перелічені у
    тому файлі, окрім тих, які позначені як nodev (наприклад devpts , proc
    або nfs ). Зверніть увагу на те, що тип auto можна використовувати для
    приєднання гнучких дисків. Створення файлу /etc/filesystems дозволить
    змінити порядок перевірки файлової системи (наприклад перевіряти чи
    даний тип є vfat до того як відбудеться перевірка на тип msdos) або
    використовувати модуль автоматичного завантажування, який знаходиться у
    ядрі. Заввага: перевірка використовує евристичний аналіз (найближчим
    відповідником є термін 'магія'), і може помилитися у визначенні типу
    файлової системи. Для визначення більш ніж одного типу можна створити
    список, який розділяється комами. Список типів файлових систем може
    починатися з префіксу no для означення типів файлових систем, дії над
    якими виконуватись не будуть. (Це може мати значення при заданні
    параметру -a ). Наприклад, команда:

    mount -a -t nomsdos, ext

    приєднує всі файлові системи, окрім msdos та ext.


  -o
    Після вказання параметру -o параметри, які йдуть після нього розділяються
    комами. Однак деякі з цих змінних використовуються лише тоді, коли
    вказані у /etc/fstab . Наступні параметри застосовуються до будь-яких
    файлових систем, які є приєднаними (однак не кожна файлова система
    справді працює з ними. Наприклад параметр sync сьогодні використовується
    лише з ext2, ext3 та ufs):


  async
    Всі операції вводу/виводу повинні бути асинхронними.


  atime
    Оновлювати час доступу до іноду при кожному звертанні. Використовується
    за замовчуванням.


  auto
    Може бути приєднане з параметром -a .


  defaults
    Використовувати наступні параметри за замовчуванням: rw , suid , dev ,
    exec , auto , nouser та async.


  dev
    Інтерпретувати символьні або спеціальні блокові пристрої на файловій
    системі.


  noatime
    Не оновлювати час доступу до іноду на заданій файловій системі (наприклад
    для швидшого доступу до новин, для прискорення роботи серверів новин).


  noauto
    Процес приєднання можливий лише при вказанні конкретного типу файлової
    системи (наприклад, приєднання з параметром -a проігнорує дану файлову
    систему).


  nodev
    Не інтерпретувати символьні або спеціальні блокові пристрої на файловій
    системі.


  noexec
    Заборонити виконання двійкових файлів на приєднаній файловій системі. Цей
    параметр може бути корисним для сервера, який має файлову систему, де
    знаходяться двійкові файли для архітектур відмінних від даної.


  nosuid
    Заборонити дію бітів ідентифікації користувача (SUID) та ідентифікації
    групи (GID). (Це може бути безпечно, однак насправді краще залишити
    небезпечно, якщо у Вас встановлено suidperl(1) .)


  nouser
    Заборонити звичайному користувачеві (без прав суперкористувача)
    приєднувати файлову систему. Використовується за замовчуванням.


  remount
    Спробувати перепід'єднати під'єднану файлову систему. Це часто
    використовується для зміни параметрів під'єднання для файлових систем,
    переважно застосовується для зміни доступу з режиму "лише для читання" на
    "читання/запис". Даний параметр не впливає на зміну пристрою чи точки
    приєднання.


  ro
    Приєднати систему в режимі "лише для читання".


  rw
    Приєднати систему в режимі "читання/запис".


  suid
    Дозволяти дію ідентифікатора користувача та ідентифікатора групи.


  sync
    Всі операції вводу/виводу на файловій системі повинні бути синхронними.


  user
    Дозволити звичайному користувачеві приєднувати файлову систему. Ім'я
    користувача, який приєднує файлову систему записується до mtab, щоб він
    міг від'єднати файлову систему знову. Параметр містить в собі поєднання
    таких параметрів, як noexec , nosuid та nodev (поки не переписані такі
    параметри у рядку налаштувань user , exec , dev , suid ).


  users
    Дозволяє будь-якому користувачеві приєднати та від'єднати файлову
    систему. Цей параметр місить в собі поєднання параметрів noexec , nosuid
    , та nodev (поки не переписані наступні параметри у рядку налаштувань
    users , exec , dev , suid ).


  encryption
    Вказує на потрібний алгоритм шифрування. Використовується разом з
    параметром loop .


  keybits
    Визначає розмір ключа для алгоритму шифрування. Використовується разом з
    параметрами loop та encryption .


 ПАРАМЕТРИ ПРИЄДНАННЯ СПЕЦИФІЧНИХ ФАЙЛОВИХ СИСТЕМ
    Наступні парметри використовуються лише з певними видами файлових систем.
    Ми їх відсортуємо за типами файлових систем. Усі вони вказуються після
    параметру -o .


  Параметри приєднання для adfs
  uid= значення та gid= значення
    Встановити власника та групу для файлів на файловій системі. (За
    замовчуванням uid=gid=0).


  ownmask= значення та othmask= значення
    Встановити вказаним чином маску прав для прав власника adfs та для прав
    "інших" користувачів. (За замовчуванням: 0700 та 0077) Дивіться також до
    /usr/src/linux/Documentation/filesystems/adfs.txt або ж до теки, де у Вас
    знаходяться вихідні тексти ядра Лінакс.


  Параметри приєднання для affs
  uid= значення та gid= значення
    Встановити власника та групу кореневої файлової системи. (За
    замовчуванням uid=gid=0. Якщо ж uid або gid вказано без значень, тоді
    значення gid та uid беруться з поточного процесу.)


  setuid= значення та setgid= значення
    Вказати власника та групу для всіх файлів.


  mode= значення
    Встановити вид всіх файлів, як значення & 0777, не зважаючи на поточні
    права доступу. Додати право пошуку у каталогах, на які можна прочитати.
    Значення задається у вісімковому форматі.


  protect
    Заборонити внесення будь-яких змін до бітів захисту файлової системи.


  usemp
    Встановити gid та uid суперкористувача файлової системи як gid та uid
    точки приєднання при першій синхронізації чи від'єднанні, а після цього
    очистити цей параметр. Хм...


  verbose
    Друкувати повідомлення при кожному успішному приєднанні.


  prefix= рядок
    Префікс використовується перед іменем розділу, коли звертаються за
    посиланням.


  volume= рядок
    Префікс (максимальна довжина 30 символів) використовується перед "/",
    коли звертаються за посиланням.


  root= значення
    Задає точне місце знаходження кореневого блоку.


  bs= значення
    Задає розмір блоку. Допустимі значення 512, 1024, 2048, 4096.


  grpquota / noquota / quota / usrquota
    Ці параметри допустимі, хоча й ігноруються. (Однак, програми для роботи з
    обмеженнями на місце можуть реагувати на дані рядки у /etc/fstab .)


  Параметри приєднання для coherent
    Жодних.


  Параметри приєднання для devpts
    Файлова система devpts це псевдофайлова система, яка традиційно
    приєднується до /dev/pts . При доступі до псевдотерміналу, процес
    відкриває /dev/ptmx ; після цього номер терміналу стає доступним для
    процесу, а до підпорядкованого йому псевдотерміналу можна отримати
    доступ звернувшись до /dev/pts/<номер  терміналу>.


  uid= значення та gid= значення
    Присвоює вказані значення власнику та групі для новостворених PTY. Якщо
    значення не вказані, то їх отримують з значень материнського процесу.
    Наприклад, якщо існує tty група із значенням GID = 5, тоді, вказавши
    gid=5 додамо створений PTY до групи tty.


  mode= значення
    Встановлює режим доступу для новостворених терміналів, використовуючи
    вказане значення . За замовчуванням використовується 0600. Якщо вказано
    значення для mode=620 та gid=5 , то це рівносильно використанню "mesg y",
    за замовчуванням для новостворених PTY.


  Параметри приєднання для ext
    Нема. Зверніть увагу на те, що 'ext' є застарілою файловою системою. Не
    використовуйте її. Починаючи з Лінакс 2.1.21 extfs не є частиною ядра.


  Параметри приєднання для ext2
    Файлова система 'ext2' є стандартною для Лінакс. Завдяки помилці у ядрі
    її можна було приєднувати з довільним числом параметрів (виправлено у
    Лінакс 2.0.4).


  bsddf / minixdf
    Встановлює режим роботи системних викликів для statfs . Режим роботи
    minixdf повертає загальне число блоків для файлової системи до f_blocks ,
    в той час, як bsddf (використовується за замовчуванням) вичитує зовнішні
    блоки, які використовуються ext2, і непридатні для зберігання файлів.
    Тому


       % mount /k -o minixdf; df /k; umount /k
       Filesystem  1024-blocks Used Available Capacity Mounted on
       /dev/sda6   2630655  86954 2412169   3%  /k
       % mount /k -o bsddf; df /k; umount /k
       Filesystem  1024-blocks Used Available Capacity Mounted on
       /dev/sda6   2543714   13 2412169   0%  /k

    (Зверніть увагу на те, що даний приклад показує що можна додавати
    параметри до тих, які вже є у /etc/fstab .)


  check / check=normal / check=strict
    Встановлює рівень перевірки. Коли хоч один з цих параметрів встановлено
    (за замовчуванням використовується check=normal ) іноди та бітмапи блоків
    перевіряються при приєднанні (що може зайняти 30 секунд і довше, залежно
    від об'єму диску і часто є невиправданим). Якщо використовуємо
    check=strict , то переміщення блоків перевіряється чи є блок у зоні
    даних.


  check = none / nocheck
    Перевірка не відбувається. І це прискорює роботу. Останні ядра взагалі не
    підтримують перевірки, натомість використовуйте e2fsck(8) .


  debug
    Друкувати інформацію необхідну для відлагодження при кожному
    (пере)під'єднанні.


  errors=continue / errors=remount-ro / errors=panic
    Встановлює подальшу поведінку при виникненні помилок. (Можна обрати один
    з наступних варіантів: ігнорувати помилки та позначити файлову систему
    як систему з помилками, а після цього продовжити виконання;
    перепід'єднати систему в режимі "лише для читання"; показати повідомлення
    про помилку та зупинити систему.) Значення за замовчуванням записується
    до суперблоку файлової системи та може бути зміненим за допомогою
    tune2fs(8).


  gripd або bsdgroups / nogripd або sysvgroups
    Ці параметри визначають до якої групи входитимуть новостворені файли.
    Вказавши gripd , файли будуть членами тієї ж групи, що й тека у якій їх
    створено; в іншому випадку (за замовчуванням) береться fsgid поточного
    процесу, поки тека не має встановленого setgid. У цьому випадку gid
    отримується з батьківської теки, а також встановлюється setgid, коли
    створюємо теку.


  ."resgid="n
    та resuid=n Файлова система ext2 резервує певний об'єм вільного місця (за
    замовчуванням 5%, детальніше дивіться mke2fs(8) та tune2fs(8) ). Дані
    параметри дозволяють визначити, хто може використовувати зарезервовані
    блоки. (Іншими словами: когось, хто має певний uid, або належить до
    певної групи.)


  sb= n
    Замість суперблоку 1, у ролі суперблоку використовувати блок n . Може
    бути корисним, коли файлова система пошкоджена. (Раніше копії суперблоку
    могли розміщуватись лише після 8192 блоків; тобто на 1, 8193, 16385...
    блоках (і мати сотні і тисячі копій на великій файловій системі.)
    Починаючи з версії 1.08, mke2fs має параметр -s (довільного суперблоку)
    для зменшення числа копій суперблоку, який починаючи з версії 1.15
    використовується за замовчуванням. Однак це означає, що створена
    попередніми версіями mke2fs не може бути приєднаною в режимі
    "читання/запису" при використанні Лінакс 2.0.*.) Тут номер блоку
    використовує 1k юнітів. Тому, якщо Ви бажаєте використовувати 32678
    логічний блок на файловій системі з 4k блоками, вживайте як параметр
    "sb=131072" (4*32768=131072)


  grpquota / noquota / quota / usrquota
    Ці параметри є допустимими , хоча й ігноруються.


  nouid32
    Заборонити 32-бітні UID та GID. Використовується для сумісності з старими
    ядрами, які спроектовані для зберігання та опрацювання 16-бітних значень.


  Параметри приєднання для ext3
    Файлова система 'ext3' є наступним поколінням файлової системи ext2, яка
    використовує підтримку протоколів. Вона підтримує ті ж параметри, що й
    ext2, а разом з ними й деякі інші:

  journal=update
    Оновити журнал файлової системи ext3 до поточного формату.


  journal=значення
    Якщо журнал вже існує, даний параметр ігнорується. В іншому випадку, від
    задає номер іноду, який представлятиме журнал файлової системи; ext3
    створить новий журнал, перезаписуючи старий вміст файлу з номером іноду,
    який має дане значення .


  noload
    Не завантажувати підчас приєднання журнал файлової системи.


  data=journal / data=ordered / data=writeback
    Визначає режим журналювання даних файлу. Метадані завжди записуються до
    журналу.


  journal
    Усі дані передаються у попередній журнал, для запису до головної файлової
    системи.


  ordered
    Використовується за замовчуванням. Всі дані передаються безпосередньо до
    головної файлової системи, з попередньою передачею метаданих до журналу.


  writeback
    Порядок даних не зберігається - дані можуть бути записаними безпосередньо
    до головної файлової системи після запису метаданих до журналу. Йде мова
    про те, що це є найвживаніший параметр. Він забезпечує цілісність
    файлової системи, хоча й дозволяє старим даним з'являтись у файлах після
    неполадок та відновлення роботи журналу.


  Параметри приєднання для fat
    (Примітка: fat є не окремою файловою системою, а спільною частиною таких
    файлових систем, як msdos , umsdos та vfat.)


  blocksize=512 / blocksize=1024 / blocksize=2048
    Встановити розмір блоку (за замовчуванням 512).


  uid= значення та gid= значення
    Встановити власника та групу для всіх файлів. (За замовчуванням береться
    uid та gid поточного процесу).


  mask= значення
    Встановити немаску (маску бітів прав дозволу, які заборонені ). За
    замовчуванням використовується немаска поточного процесу. Задається
    вісімковим значенням.


  check= значення
    Можна обрати три різні рівні представлення даних:


  r[elaxed]
    Верхній та нижній регістри приймаються та є еквівалентними, довгі імена
    скорочуються (наприклад: verylongname.foobar побачимо, як verylong.foo ),
    перші та вставлені пробіли приймаються в кожній частині назви (імені та
    розширенні).


  n[ormal]
    Подібний до "relaxed", але багато спеціальних символів (*, ?, <, пробіли
    тощо) заборонено. Використовується за замовчуванням.


  s[trict]
    Подібний до "normal", однак імена можуть не містити довгої частини та
    спеціальних символів, які іноді вживаються у Лінакс, але не прийняті, а
    у MS-DOS заборонені (+, =, пробіли тощо).


  codepage= значення
    Встановити кодову сторінку для конвертації символів імен у файлових
    системах FAT та VFAT. За замовчуванням використовуємо 437 кодову
    сторінку.


  conv=b[inary] / conv=t[ext] / conv=a[uto]
    Файлова система fat може виконувати перетворення CRLF<-->NL (з текстового
    формату MS-DOS до текстового формату UNIX) на рівні ядра. Доступні такі
    режими перетворень:


  binary
    трансляції не відбувається. Використовується за замовчуванням.


  text
    трансляція CRLF<-->NL виконується для всіх файлів.


  auto
    трансляція CRLF<-->NL виконується для всіх файлів, які не мають "відомих
    двійкових" розширень. Список відомих розширень можна знайти на початку
    файлу fs/fat/misc.c (для ядра 2.4.19 список є таким (принаймні у моєму
    ядрі): txt, me, htm, 1st, log,  , c, h, cpp, lis, pas, for, f, mak,
    inc, bas, bat, sh, ini, pbm, pgm, dxf, tex).

    Програмам, які підраховують входження, не подобаються перетворення
    текстів на рівні ядра. Тому будьте обережними! Деякі люди вже втратили
    свої дані завдяки цим перетворенням. Для файлових систем приєднаних у
    двійковому режимі існують програми для перетворення (fromdos/todos).


  cvf_format= модуль
    Змушує драйвер використовувати CVF (Compressed Volume File) (Файл
    Компресії Розділу) модуль cvf_module замість автовизначення. Якщо ядро
    підтримує kmod, тоді параметр cvf_module=xxx також контролює при потребі
    завантаження CVF модуля.


  cvf_option= параметр
    Параметр відноситься до CVF модуля.


  debug
    Включає режим відлагодження . Буде надруковано версію та список
    параметрів системи (ці дані також буде надруковано, якщо параметри
    виявляться несумісними).


  fat=12 / fat=16 / fat=32
    Встановлює приналежність до 12, 16 чи 32-бітної fat. Цей параметр
    перезаписує результати автоматичного визначення. Обережно використовуйте!


  iocharset= значення
    Набір символів для використання при конвертації з 8-бітних символів у
    16-бітні Юнікод (Unicode) символи. За замовчуванням використовується
    iso8859-1. Довгі імена зберігаються у Юнікод форматі.


  quiet
    Включити тихий режим. Спробувати змінити власника або права доступу на
    файли, не повертаючи повідомлення про помилки при їх виникненні.
    Використовувати обережно!


  sys_immutable, showexec, dots, nodots, dotsOK=[yes,no]
    Різні спроби вимушених перетворень Unix чи DOS на файловій системі FAT.


  Параметри приєднання для hpfs
  uid= значення та значення
    Встановити власника та групу для всі файлів. (За замовчуванням береться
    uid та gid поточного процесу).


  umask= значення
    Встановити немаску (маска прав доступу, які заборонені ). За
    замовчуванням беруться значення поточного процесу. Значення задається у
    вісімковому форматі.


  case=lower / case=asis
    Перетворити всі імена до нижнього регістру, або ж залишити все без змін.
    (За замовчуванням використовується: case=lower.)


  conv=binary / conv=text / conv=auto
    При використанні conv=text знищуються декілька довільних зсувів каретки
    (carrier Left (CR)) (насправді, будуть видалятися усі, які йдуть після
    NL) при читанні файлу. conv=auto дозволяє вибрати більш-менш довільну
    кількість зсувів між conv=binary та conv=text . А conv=binary просто
    зчитує вміст файлу. Цей режим використовується за замовчуванням.


  nocheck
    Не переривати приєднання при виникненні помилки в процесі перевірки.


  Параметри приєднання для iso9660
    Зазвичай імена файлів у iso9660 представляються у форматі 8.3 (тобто
    DOS-подібні заборони на довжину файлів), а ще вони всі записуються у
    великими літерами. Також тут нема полів для запису власника файлу,
    захисту, кількості посилань, заготовки для символьних/блокових пристроїв
    тощо. Рок Рідж (Rock Ridge) є розширенням iso9660, яке забезпечує усі ці
    Юнікс-похідні риси. Базовими є розширення до запису кожного каталогу, які
    забезпечують усю необхідну інформацію. Тому при використанні Рок Рідж,
    файлову систему не відрізнити від звичайної файлової системи Юнікс (не
    беручи до уваги той факт, що вона доступна в режимі "лише для читання").


  norock
    Заборонити використання розширень Рок Рідж, навіть якщо вони доступні.
    Див. map .


  nojoliet
    Заборонити використання розширень Microsoft Joliet, навіть якщо вони
    доступні. Див. map .


  check=r[elaxed] / check=s[trict]
    При використанні check=relaxed , імена файлів перед переглядом
    переводяться у маленькі літери. Можливо це має значення при вживанні
    разом з norock та map=normal. (За замовчуванням map=strict ).


  uid= значення та gid= значення
    Встановити для всіх файлів даної файлової системи ідентифікатори
    користувача або групи, що призведе до нехтування інформацією, яка
    знаходиться у розширенні Рок Рідж. (За замовчуванням: uid=0 , gid=0 ).


  map=n[ormal] / map=o[ff] / map=a[corn]
    Для розділів відмінних від Рок Рідж, нормальна трансляція імен переводить
    великі букви в маленькі (за ASCII), пропускає слід ';l' та перетворює ';'
    на '.'. При використанні map=off Трансляція імен відсутня. Детальніше
    дивіться norock . (За замовчуванням використовується: map=normal ).
    map=acorn подібне на .BК map=normal , однак дозволяє використовувати за
    наявності розширення Acorn.


  mode= значення
    Для розділів відмінних від Рок Рідж, задає всім файлам вказаний режим
    доступу. (За замовчуванням: всі мають право на читання файлів). Починаючи
    з версії Лінакс 2.1.37, зникла потреба вказувати режим доступу у
    десятковій системі. (Вісімкова система вимагається керуючим нулем ).


  unhide
    Показувати приховані та асоційовані файли.


  block=[512|1024|2048]
    Встановити розмір блоку рівним заданому значенню. (За замовчуванням:
    block=1024 ).


  conv=a[uto] / conv=b[inary] / conv=m[text] / conv=t[ext]
    (За замовчуванням використовується: conv=binary ). Починаючи з Лінакс
    1.3.54 цей параметр більше не працює. (А недвійкові налаштування є дуже
    небезпечними, і можуть призвести до втрати даних).


  cruft
    Якщо старший байт довжини файлу містить непотрібну інформацію,
    встановлення цього параметру приєднання призведе до ігнорування старшого
    порядку бітів в довжині файлу. Це значить, що файл не може бути більшим
    аніж 16 МБ. Параметр 'cruft' встановлюється автоматично, якщо компакт
    диск має дивний розмір (від'ємний або більший 800 МБ). Також він
    використовується, коли ряд номерів розділу інший ніж 0 або 1.


  session=x
    Вибрати номер сесії на багатосесійному диску. (Доступне з версії 2.3.4.)


  sbsector=xxx
    Сесія починається з сектору ххх. (Доступне з версії 2.3.4.)


  Параметри приєднання для minix
    Жодних.


  Параметри приєднання для msdos
    Дивіться параметри приєднання для fat. Якщо файлова система msdos виявить
    несумісність, вона видасть звіт про помилку, та переведе систему в режим
    "лише для читання". Щоб мати змогу знову записувати на файлову систему,
    перепід'єднайте її.


  Параметри приєднання для ncp
    Подібно до виконання nfs , ncp очікує двійковий аргумент ( struct
    ncp_mount_data ) для приєднання системного виклику. Цей аргумент
    викликається ncpmount(8), а дана версія mount (2.6h) нічого не знає про
    ncp.


  Параметри приєднання для nfs
    Замість текстового рядкового параметру, який аналізується ядром, файлова
    система nfs очікує двійковий аргумент типу struct nfs_mount_data .
    Програма mount самостійно аналізує наступні параметри, за формою
    'бирка=значення', і розміщує їх у згаданій структурі: rsize= n, wsize= n,
    timeo= n, retrans= n, acregmin= n, acregmax= n, acdirmin= n, acdirmax= n,
    acrtimeo= n, retry= n, port= n, mountport= n, mounthost= ім'я, mountprog=
    n, mountvers= n, nfsprog= n, nfsvers= n, namelen= n. Параметр addr= n
    дозволений, однак він ігнорується. Розпізнаються також наступні логічні
    типи, з можливою часткою no : bg , fg , soft , hard , intr , posix , cto
    , ac , tcp , udp , lock . Детальніше дивіться у nfs(5). Найчастіше
    використовуються такі параметри:


  rsize=8192,wsize=8192
    Дані параметри пришвидшать зв'язок, використовуючи більший об'єм буферу,
    ніж 1024, який задано за замовчуванням (NFS версії 2 не працює з більшими
    значеннями rsize та wsize ).


  hard
    При зупинці серверу, програма яка працює з файлом на змонтованій файловій
    системі NFS "зависне". Процес не можна буде ані зупинити, ані вбити, якщо
    ви не задали параметр intr . Коли ж NFS сервер продовжить роботу,
    програма спокійно повернеться до того місця, на якому зупинилась. Можливо
    це саме те, що Вам потрібно.


  soft
    Цей параметр дозволяє ядру зупинити процес, якщо NFS сервер мовчить
    певний період часу. Час зупинки можна задати параметром timeo=час . Цей
    параметр може бути корисним, якщо Ваш NFS сервер іноді не відповідає на
    запити або перезавантажується при спробі процесу отримати доступ до файлу
    на сервері. Переважно даний параметр викликає багато незручностей.


  nolock
    Заборонити замкнення. Не завантажувати lockd.


  Параметри приєднання для ntfs
  iocharset= ім'я
    Вказує на мапу символів, яку необхідно використовувати при відображенні
    імен файлів. На відміну від VFAT, NTFS забороняє використання імен, які
    містять символи, що не підлягають конвертуванню.


  utf8
    Використовувати UTF-8 для конвертації імен файлів.


  uni_xlate=[0|1|2]
    Використовуючи 0 ("ні" або "неправда"), Ви забороняєте використання
    ескейп послідовностей для невідомих символів Юнікоду. Використання 1
    ("так" або "правда") чи 2, дозволяє використання 4-байтних vfat-подібних
    ескейп послідовностей, які починаються з ";". Тут 2 означає
    little-endian кодування, а 1 кодування bigendian.


  posix=[0|1]
    Якщо параметр доступний (posix=1), файлова система розрізняє великі та
    малі літери. Імена формату 8.3 є жорсткими прив'язками, однак не
    заборонені.


  uid= значення, gid= значення, umask= значення
    Встановлює права доступу до файлів на файловій системі. За замовчуванням,
    доступ до файлів має лише адміністратор.


  Параметри приєднання для proc
  uid= значення та gid= значення
    Ці параметри розпізнаються, однак я не помітив їх жодного впливу.


  Параметри приєднання для reiserfs
    Дані параметри повніше описані за адресою
    http://www.namesys.com/mount-options.html .


  conv
    Повідомляє програмне забезпечення reiserfs версії 3.6 про приєднанні
    файлової системи версії 3.5 і використання нового формату при створенні
    об'єктів. Ця файлова система не буде більше сумісною з програмами для
    роботи з reiserfs версії 3.5.


  hash=rupasov / hask=tea / hash=r5 / hash=detect
    Встановлює функцію хешування, яку reiserfs буде використовувати для
    пошуку файлів в середині тек.


  rupasov
    Функція хешування створена Юрієм Ю. Рупасовим (Yury Yu. Rupasov). Вона є
    швидкою та локальною, позначаючи лексикографічно близькі імена файлів та
    значення хешу. Цей параметр не варто вживати, оскільки він дає високу
    ймовірність виникнення хеш колізій.


  tea
    Функція Дейвіса-Мейєра (Davic Meyer) реалізована Джеремі Фітжердінгом
    (Jeremy Fitzherdinge). Вона використовує представлення бітів хешу в
    імені. Маючи високу вибірковість, відповідно існує низька ймовірність
    виникнення хешованих колізій при збільшенні процесорного часу. Може
    використовуватись, коли помилки EHASHCOLLISION з'являються при
    використанні алгоритму хешування r5.


  r5
    Змінена версія функції Рупасова. Використовується за замовчуванням і є
    найкращим вибором поки файлова система містить великі теки та незвичайні
    шаблони імен файлів.


  detect
    Наказує mount визначити, яка функція хешування використовується, за
    допомогою аналізу файлової системи, яка приєднана та записати цю
    інформацію до суперблоку reiserfs. Може бути корисною лише при першому
    приєднанні файлової системи старого формату.


  hashed_relocation
    Включає аналізатор місця знаходження блоку. В певних ситуаціях призводить
    до прискорення виконання.


  no_unhashed_relocation
    Включає аналізатор місця знаходження блоку. В певних ситуаціях призводить
    до прискорення виконання.


  noborder
    Відключає алгоритм межі місця знаходження написаний Юрієм Ю. Рупасовим
    (Yury Yu. Rupasov). В певних випадках призводить до прискорення
    виконання.


  nolog
    Відключити журналювання. Даний параметр забезпечує незначне прискорення
    виконання, але його ціною є втрата швидкого відновлення reiserfs при
    аварії. Навіть при використанні цього параметру reiserfs виконує всі
    операції журналювання, за винятком дійсного запису у зону журналювання.
    Реалізація параметру nolog все ще на стадії розробки.


  notail
    За замовчуванням reiserfs зберігає маленькі файли та 'хвостики файлів'
    безпосередньо в дереві. Деякі програми, такі як LILO(8) не можуть цього
    зрозуміти. Цей параметр використовується для заборони запису файлів
    безпосередньо в дерево.


  replayonly
    Відтворити протоколи, які містяться в журналі, не приєднуючи файлову
    систему. Переважно використовується reiserfs .


  resize= число
    Параметр переприєднання, який дозволяє розширити розділ reiserfs, коли
    він під'єднаний. Змушує reiserfs присвоювати пристрою задане число
    блоків. Цей параметр створено для роботи з пристроями, які використовують
    обслуговування логічних розділів (logical volume management (LVM)). Існує
    спеціальна програма resizer , який можна отримати на
    ftp://ftp.namesys.com/pub/reiserfsprogs .


  Параметри приєднання для romfs
    Жодних.


  Параметри приєднання для smbfs
    Подібно до nfs , програма під'єднання smb очікує двійковий аргумент (
    struct smb_mount_data ) для приєднання системних викликів. Цей аргумент
    надсилається smbmoutn(8), і поточна версія mount (2.9w) нічогісінько не
    знає про smb.


  Параметри приєднання для sysv
    Жодних.


  Параметри приєднання для tmpfs
    Наступні параметри допускають наявність суфіксу k , m або g для двійкових
    Ki, Mi, Gi (двійкові кіло, мега, гіга) і можуть бути змінені при
    приєднанні.


  size= число_байт
    Переписує розмір за замовчуванням файлової системи. Розмір задається в
    байтах і округлюється до цілих значень. За замовчуванням використовується
    половина пам'яті.


  nr_blocks=
    Встановлює число блоків.


  nr_inodes=
    Встановлює число інодів.


  mode=
    Встановлює початкові права доступу на кореневий каталог.


  Параметри приєднання для udf
  gid=
    Встановлює групу за замовчуванням.


  umask=
    Встановлює немаску за замовчуванням.


  uid=
    Встановлює користувача за замовчуванням.


  unhide
    Показує приховані файли.


  undelete
    Показує список видалених файлів.


  strict
    Встановлює точну відповідність (не використовується).


  utf8
    (не використовується).


  iocharset
    (не використовується).


  bs= розмір
    Встановити розмір блоку рівний заданому розміру . (Може не працювати,
    якщо не рівне 2048).


  novrs
    Пропустити порядок розпізнавання розділу.


  session=
    Встановити підрахунок сесій компакт диску відмінне від нуля. За
    замовчуванням використовується остання сесія.


  anchor=
    Переписати стандартне місце знаходження зв'язки. За замовчуванням 256.


  volume=
    Переписати місце знаходження опису розділу (VolumeDesc).


  partition=
    переписати місце знаходження опису тому (PartitionDesc).


  lastblock=
    Встановити останній блок файлової системи.


  fileset=
    Переписати місце знаходження fileset блоку. (не використовується)


  rootdir=
    Перписати місце знаходження кореневої теки. (не використовується)


  Параметри приєднання для ufs
  ufs= значення
    UFS є файловою системою, яка широко розповсюджена у різних операційних
    системах. Проблемою є відмінності в її реалізації. Властивості деяких
    реалізацій є недокументованими, тому автоматично розпізнати тип udf є
    дуже важко. Ось чому користувач повинен власноручно вказувати на udf тип
    у параметрах приєднання. Можливими параметрами є:


  old
    Старий формат udf, використовується за замовчуванням. Система
    приєднується в режимі "лише для читання".


  44bsd
    Файлова система створена на базі BSD-подібних систем (NetBSD, FreeBSD,
    OpenBSD).


  sun
    Файлова система створена на базі SunOS або Solaris для Sparc.


  sunx86
    Файлова система створена на базі Solaris для платформ х86.


  nextstep
    Файлова система створена на NeXTStep (для станцій NeXT) (доступна в
    режимі "лише для читання").


  nextstep-cd
    Для компакт дисків NeXTStep (розмір блоку = 2048), режим "лише для
    читання".


  openstep
    Файлова система створена на базі OpenStep (наразі доступний режим "лише
    для читання").


  onerror= значення
    Встановити подальшу роботу програми при виникненні помилки:


  panic
    При виникненні помилки, зупинити роботу ядра.


  [lock|umount|repair]
    Ці параметри приєднання нічого не роблять; при виникненні помилки
    відображається повідомлення про помилку.


  Параметри приєднання для umsdos
    Дивіться розділ довідки, який стосується параметрів msdos. Параметр
    dotsOK заборонено вживати для umsdos .


  Параметри приєднання для vfat
    По перше, використовуються ті ж параметри, що й у fat . Параметр dotsOK
    забрано з vfat . Окрім того, існують такі параметри:


  uni_xlate
    Перетворювати незрозумілі символи Юнікоду у спеціальні ескейп
    послідовності. Це дозволить зробити резервні копії та відновити імена
    файлів, які створюються довільними символами Юнікоду. Без цього
    параметру, символи, які не можна перетворити відображаються за допомогою
    "?". Розділювальним символом є ":", оскільки в іншому випадку вона буде
    недопустимим символом на файловій системі vfat. Ескейп послідовності які
    отримують використовують, коли u є символом Юнікоду, у таких випадках: (u
    &0x3f), ((u>>6) & 0x3f), (u >> 12).


  posix
    Дозволити існування двох файлів, які відрізняються лише реєстром.


  nonumtail
    Спочатку спробувати зробити коротке ім'я без числа послідовності, перед
    спробою створення name-num.ext .


  utf8
    UTF8 є безпечне 8-бітне Юнікод кодування файлової системи, яке
    використовується консоллю. Воно може бути дозволеним для файлової системи
    завдяки цьому параметру. Якщо ж встановлено параметр 'uni_xlate', тоді
    UTF8 заборонено.


  Параметри приєднання для xenix
    Жодних.


  Параметри приєднання для xfs
  biosize= розмір
    Встановлює бажаний розмір буферу вводу/виводу (за замовчуванням 64К).
    Розмір повинен бути виражений логарифмом (base2) бажаного розміру
    вводу/виводу. Правильних значень для цього параметру є 14 з 16, включаючи
    саме себе (Наприклад 16КБ, 32КБ, і 64КБ). Для комп'ютерів з розміром
    сторінки 4КБ, 13 (8КБ) також є правильним розміром . Бажаний розмір
    буферованого вводу/виводу можна змінювати на базі окремого файлу,
    використовуючи системну функцію ioctl(2).


  dmapi / xdsm
    Дозволити виклики DMAPI (Data Management API (Управління Даними АПІ)).


  logbufs= значення
    Встановити кількість вбудованих в пам'ять протокольних буферів. Дійсний
    діапазон чисел 2-8. За замовчуванням використовується 8 буферів для
    файлової системи з розміром блоку 64КБ, 4 буферами для файлової системи з
    розміром блоку 32КБ, 3 буферами для файлової системи з розміром блоку
    16КБ та 2 буферами у всіх інших випадках. Збільшення числа буферів може
    прискорити виконання на деяких робочих місцях за рахунок пам'яті, яка
    використовується для додаткових протокольних буферів та їх асоційованих
    контрольних структур.


  logbsize= значення
    Встановити розмір кожного вбудованого блоку пам'яті. Дійсними значеннями
    є 16384 (16КБ) та 32768 (32КБ). За замовчуванням, на комп'ютерах з
    об'ємом понад 32МБ пам'яті використовується 32768, а на всіх інших 16384.


  logdev= пристрій та rtdev= пристрій
    Використовувати зовнішній протокол (журнал метаданих) та/або пристрій
    реального часу. Файлова система XFS має три частини: розділ даних, розділ
    протоколу та розділ реального часу. Розділ реального часу є
    необов'язковим, а розділ протоколу може зберігатись окремо від розділу
    даних, або разом. Детальніше це все описано у xfs(5).


  noalign
    Розміщення даних не буде спрямовуватись на межі вирівнювання блоків.


  noatime
    Не оновлювати час доступу при читанні файлу.


  norecovery
    Файлова система буде приєднана без запуску протоколу відновлення. Якщо
    файлова система не була успішно від'єднана, то не варто приєднувати її з
    параметром norecovery . У зв'язку з цим, деякі файли та теки можуть бути
    недоступними. Файлові системи приєднані з параметром norecovery повинні
    бути приєднані в режимі "лише для читання" або ж процес приєднання зазнає
    невдачі.


  osyncisdsync
    Записує до файлів відкритих з параметром O_SYNC так, наче
    використовується параметр O_DSYNC. Вживання даного параметру дає
    прискорення в роботі, без загрози втрати даних. Однак, якщо даний
    параметр використовується, записи оновлення часу доступу до файлів, які
    беруться з O_SYNC, можуть бути втрачені при аварії системи.


  quota / usrquota / uqnoenforce
    Дозволити ведення системних записів обмеження місця відведеного для
    користувача, та примусове обмеження (необов'язково).


  qrpquota / gqnoenforce
    Дозволити ведення системних записів обмеження місця відведеного для
    групи, та примусове обмеження (необов'язково).


  unit=значення та swidth= значення
    Використовується для визначення шаблону юніту та ширини RAID пристрою,
    або шаблону тому. значення повинне бути записане блоком 512-байтних
    юнітів. Якщо параметру не задано значення і файлова система створена на
    шаблонному томі, або шаблонна ширина чи юніт для RAID пристрою було
    вказано під час створення файлової системи, тоді системний виклик
    приєднання отримає значення з суперблоку. Для файлових систем, які
    створювались безпосередньо на RAID пристроях, ці параметри можна
    використовувати для зміни інформації у суперблоці, якщо параметри
    основного диску було змінено після створення файлової системи. Параметр
    swidth необхідно вказати, якщо Ви вказали параметр sunit , і він повинен
    бути кратним значенню sunit .


  Параметри приєднання для xiafs
    Жодного. Хоча з даною файловою системою і не відбувається чогось
    особливого, вона не набула широкого використання та підтримки. Навряд чи
    Ви колись будете її використовувати. Починаючи з Лінакс 2.1.21 xiafs не
    підтримується ядром.


 ПРИСТРОЇ ЛОКАЛЬНОЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ (LOOP)
    Ще одним можливим методом є приєднання з використанням пристрою локальної
    передачі даних. Наприклад, команда
        mount /tmp/fdimage /mnt -t msdos -o loop=dev/loop3,blocksize=1024
    встановить пристрій локальної передачі даних /dev/loop3 для передачі
    інформації до файлу tmp/fdimage , а опісля приєднає цей пристрій до /mnt
    . Цей тип приєднання знає три параметри, які відомі як loop , offset ,
    encryption , які насправді є параметрами losetup(8). Якщо приєднання
    вимагає паролю, Вас попросять його ввести. або ж Ви вкажете звідки
    отримати необхідний пароль, використовуючи параметр --pass-fd . Якщо ж не
    задано жодного конкретного пристрою локальної передачі даних (а лише
    параметр -o loop), тоді mount спробує знайти пристрої локальної передачі
    даних, які не використовуються та використати їх. Якщо ж Ви досить
    розумні і не зробили /etc/mtab символьним посиланням на /proc/mounts ,
    тоді будь-який пристрій локальної передачі даних приєднаний командою
    mount можна від'єднати завдяки umount . Також потрібний пристрій можна
    від'єднати вручну, використовуючи 'losetup -d', детальніше цей процес
    описано у losetup(8).


 ФАЙЛИ
    /etc/fstab таблиця файлової системи
    /etc/mtab таблиця приєднаних файлових систем
    /etc/mtab- закритий файл
    /etc/mtab.tmp тимчасовий файл.


 ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ
    mount(2), umount(2), fstab(5), umount(8), swapon(8), nfs(5), xfs(5),
    e2label(8), xfs_admin(8), mountd(8), nfsd(8), mke2fs(8), tune2fs(8),
    losetup(8)


 ПОМИЛКИ
    Для пошкодженої файлової системи існує ймовірність виникнення аварії.

    Деякі файлові системи Linux не підтримують -o sync (файлові системи ext2
    та ext3 підтримують синхронні оновлення (а-ля BSD) коли приєднуються з
    параметром sync ).

    -o remount не завжди має змогу змінити параметри приєднання (усі
    ext2fs-сумісні параметри, окрім sb, можна змінити за допомогою
    перемонтування, але, наприклад, Ви не можете змінити gid або umask для
    fatfs ).


 ІСТОРІЯ
    Команда mount існувала ще у п'ятій версії AT&T UNIX.
© 2005-2007 DLOU, GNU FDL    2007-10-27-16:31            mount(8)