mountd

rpc.mountd(8)                          rpc.mountd(8)Ä°SÄ°M
    rpc.mountd - NFS baÄlama süreci

KULLANIM
    /usr/sbin/rpc.mountd [seçenekler]

AÃIKLAMA
    rpc.mountd, NFS dosya sistemi baÄlama protokolünü yürütür. Bir NFS
    alıcısına bir MOUNT isteÄi geldiÄinde, isteÄi aÄ kullanımına
    tahsis edilmiÅ dosya sistemlerinin listesinden kontrol eder. Åayet
    istemci dosya sistemine baÄlanmak için gerekli yetkiye sahipse,
    rpc.mountd istenen dizin için bir dosya tanımlayıcı oluÅturur ve
    bunu istemciye döndürür.

    rpc.mountd sunucusu, NFS istemcileri tarafından yapılan dosya sistemi
    baÄlama isteklerini gerçekleÅtirmek için ihtiyaç duyulan bir
    servistir.


  NFS Dosya Sistemlerinin İhracı
    Dosya sistemlerini NFS istemcileri için kullanılabilir hale getirmeye
    dosya sisteminin ihracı (exporting) denir.

    Dosya sistemleri ve istemci konakları, /etc/exports dosyası içinde
    listelenmeli ve her sistem açılıÅında exportfs -a ile kullanıma
    açılmalıdır. exportfs(8) komutu, ihraç bilgilerini hem çekirdeÄin
    NFS sunucu modülü hem de rpc.mountd süreci için kullanılabilir
    hale getirir.

    Ayrıca, dizinleri exportfs'nin konak:/dizin sözdizimini kullanarak da
    tek tek ihraç edebilirsiniz.


  rmtab Dosyası
    NFS servisinin kullanıcı seviyesi bölümü. Bir NFS sunucu
    tarafından alınan her bir baÄlama isteÄi için rpc.mountd,
    /var/lib/nfs/rmtab dosyasına bir girdi ekler. Bir ayırma isteÄi
    geldiÄinde ise bu girdi silinir.

    Bununla birlikte, bu dosya çoÄunlukla süs olarak durur. Birincisi,
    istemci rpc.mountd'nin UMOUNT yordamını çaÄırdıktan sonra bile
    dosya tanımlayıcısı kullanabilir olmaya devam edecektir. İkinci
    olarak, Åayet bir istemci makina rpc.mountd'ye haber vermeksizin
    kapatılıp açılırsa, rmtab dosyasındaki eski girdi olduÄu gibi
    kalacaktır.


SEÃENEKLER
    -d Åey, --debug Åey
       Åey için hata ayıklamayı açar.

    -F, --foreground
       Ãnalanda çalıÅır (artalan süreci haline gelmez).

    -f dosya, --exports-file=dosya
       Her bir baÄlantı için uygulanacak parametreleri ve bu
       sunucunun hizmet vereceÄi istemcilerin listelendiÄi exports
       dosyasını tanımlar (ayrıntılı bilgi için bkz.
       exports(5)). Ãntanımlı olarak, ihraç bilgileri /etc/export
       dosyasından alınır.

    -h, --help
       Kullanım iletisi gösterir.

    -o num, --descriptors num
       Açık dosya tanımlayıcılarının sayısını sınırlar.
       Ãntanımlı deÄer 256'dır.

    -N sürüm, --no-nfs-version sürüm
       Bu seçenek kullanılarak, tercih edilmeyen NFS sürümü
       belirtilebilir. rpc.mountd'nin geçerli sürümü, NFS sürüm 2
       ve sürüm 3'ü desteklemektedir. Åayet çekirdek modülü NFSv3
       desteÄi olmadan derlenmiÅ ise, rpm.mountd --no-nfs-version 3
       komutu kullanılmalıdır.

    -n, --no-tcp
       BaÄlama iÅlemi için TCP kullanılmaz.

    -P   Yoksayılır (unfsd ile uyumluluk??).

    -p num, --port num
       rpc.mountd'yi portmapper tarafından atana rasgele bir port
       yerine, num ile belirtilen port üzerinden baÄlanmaya zorlar.

    -V sürüm, --nfs-version sürüm
       Bu seçenek kullanılarak, tercih edilen NFS sürümü
       belirtilebilir. rpc.mountd'nin geçerli sürümü, NFS sürüm 2
       ve sürüm 3'ü desteklemektedir.

    -v, --version
       BaÄlama iÅlemi için TCP kullanılmaz.

TCP_WRAPPERS DESTEÄÄ°
    rpc.mountd'nin bu sürümü tcp_wrapper kütüphanesi tarafından
    korunmaktadır. Kullanılmasını mümkün kılmak istiyorsanız,
    rpc.mountd'ye istemci eriÅimi vermek zorundasınız. ÃrneÄin, .bar.com
    alan adındaki istemcilerden eriÅimlere izin vermek için
    /etc/hosts.allow dosyasına Åu satırı eklemelisiniz:

    mountd: .bar.com

    Süreç ismi olarak mountd kullanmalısınız (komutun ismi farklı
    olsa bile).

    Daha ayrıntılı bilgi için tcpd(8) ve hosts_access(5) kılavuz
    sayfalarına bakınız.


Ä°LGÄ°LÄ° BELGELER
    exports(5), exportfs(8)), nfsd(8), rpc.rquotad(8).


Ä°LGÄ°LÄ° DOSYALAR
    /etc/exports, /var/lib/nfs/xtab.


YAZAN
    Olaf Kirch, Bill Hawes, H. J. Lu, G. Allan Morris III ve diÄerleri.


ÃEVÄ°REN
    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004

                25 AÄustos 2000         rpc.mountd(8)