mv

MV(1)           Opdrachten voor gebruikers           MV(1)NAAM
    mv - bestanden verplaatsen (hernoemen)

SAMENVATTING
    mv [OPTIE]... [-T] BRON BESTEMMING
    mv [OPTIE]... BRON... MAP
    mv [OPTIE]... -t MAP BRON...

BESCHRIJVING
    Hernoemt BRON naar BESTEMMING, of verplaatst BRON(nen) naar MAP.

    Een verplicht argument bij een lange optie is ook verplicht voor de korte
    optie.

    --backup[=METHODE]
       van elk bestemmingsbestand een reservekopie maken

    -b   als --backup, maar accepteert geen argument

    -f, --force
       niets vragen alvorens te overschrijven

    -i, --interactive
       voor overschrijven om toestemming vragen

    -n, --no-clobber
       geen bestaand bestand overschrijven

    Als u meer dan één van -i, -f, -n specificeert dan is alleen de laatste
    effectief.

    --strip-trailing-slashes
       schuine strepen achter elk BRON-argument verwijderen

    -S, --suffix=ACHTERVOEGSEL
       te gebruiken achtervoegsel voor reservekopieën

    -t, --target-directory=MAP
       alle BRON-argumenten naar deze map verplaatsen

    -T, --no-target-directory
       DOEL als een normaal bestand behandelen

    -u, --update
       alleen verplaatsen als BRON nieuwer is dan de bestemming of
       wanneer deze niet bestaat

    -v, --verbose
       tonen wat er gedaan wordt

    -Z, --context
       de SELinux-beveiligingscontext van doelbestand op standaard
       instellen

    --help toon de helptekst en stop

    --version
       toon programmaversie en stop

    Het reservekopie-achtervoegsel is '~', tenzij anders ingesteld met
    --suffix of via omgevingsvariable SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Het versiebeheer
    kan worden ingesteld met de optie --backup of via omgevingsvariabele
    VERSION_CONTROL; dit zijn de mogelijke waarden (methodes):

    none, off
       nooit reservekopieën maken (zelfs niet met --backup)

    numbered, t
       genummerde reservekopieën maken

    existing, nil
       genummerde reserves maken als er al zijn, anders eenvoudig

    simple, never
       altijd eenvoudige reservekopieën maken

AUTEUR
    Geschreven door Mike Parker, David MacKenzie en Jim Meyering.

RAPPORTEREN VAN BUGS
    Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl.html>

COPYRIGHT
    Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL
    versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder
    verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit
    toestaat.

ZIE OOK
    rename(2)

    Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/mv>
    of lokaal via: info '(coreutils) mv invocation'


VERTALING
    De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Joost
    van Baal <joostv-manpages-nl-2398@mdcc.cx> en Mario Blättermann
    <mario.blaettermann@gmail.com>

    Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License
    Version 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ of later over de
    Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

    Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur
    een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org ⟨⟩.GNU coreutils 8.32         Maart 2020               MV(1)