nm

nm(1)          Käyttäjän sovellusohjelmat          nm(1)NIMI
    nm - tulosta objektitiedostoissa määritellyt symbolit.


YLEISKATSAUS
    nm   [-a|--debug-syms] [-g|--extern-only] [-B] [-C|--demangle]
       [-D|--dynamic] [-s|--print-armap] [-o|--print-file-name]
       [-n|--numeric-sort] [-p|--no-sort] [-r|--reverse-sort]
       [--size-sort] [-u|--undefined-only] [-l|--line-numbers] [--help]
       [--version] [-t lukujärjestelmä|--radix=lukujärjestelmä]
       [-P|--portability] [-f formaatti|--format=formaatti]
       [--target=binääriformaatti] [objtied...]

KUVAUS
    GNU nm tulostaa symbolit objektitiedostoista objtied. Jos argumenttina
    ei anneta yhtään objektitiedostoa, nm olettaa tiedostonimeksi
    `a.out'.


OPTIOT
    Tässä on esitetty sekä lyhyet että pitkät muodot
    komentorivioptioista. Ne ovat toiminnoiltaan identtisiä.


    -A

    -o

    --print-file-name
       Tulosta symbolin sisältävän objektitiedoston nimi ennen
       jokaista symbolia. Oletusarvoinen toiminta (ilman tätä
       optiota) on tulostaa nimi vain kerran ennen kaikkia tiedostossa
       määriteltyjä symboleita.


    -a

    --debug-syms
       Tulosta debuggaussymbolit; normaalisti niitä ei tulosteta.


    -B   Vastaa toiminnaltaan optiota --format=bsd (yhteensopivuuden
       varmistamiseksi MIPS:n nm-ohjelman kanssa).


    -C

    --demangle
       Dekoodaa (demangle) matalan tason symbolinimet
       ymmärrettävämpään muotoon. Nimiä edeltävän alaviivan
       poistamisen lisäksi tämä optio muuntaa C++ -funktionimet
       selkeämpään muotoon.


    -D

    --dynamic
       Tulostaa dynaamiset symbolit normaalien symbolien sijaan. Tämä
       optio on järkevä vain dynaamisille objektitiedostoille, kuten
       esimerkiksi eräille jaetuille kirjastoille.


    -f formaatti
       Käyttää tulostusformaattia formaatti, joka voi olla joko
       ``bsd'', ``sysv'' tai ``posix''. Oletusformaatti on ``bsd''.
       Vain kaksi ensimmäistä kirjainta formaatista ovat
       merkitseviä. Kirjaimet voivat olla isoja tai pieniä.


    -g

    --extern-only
       Vain ulkoiset (external) symbolit tulostetaan.


    -n

    -v

    --numeric-sort
       Symbolit järjestetään numeerisesti niiden osoitteiden mukaan,
       ei aakkosjärjestykseen nimen mukaan.


    -p

    --no-sort
       Symboleita ei järjestetä lainkaan, vaan ne tulostetaan siinä
       järjestyksessä, kuin ne tulevat vastaan objektitiedostossa.


    -P

    --portability
       Tulostukseen käytetään POSIX.2-standardin mukaista formaattia
       oletusformaatin sijaan. Vastaa toiminnaltaan optiota ``-f
       posix''.


    -s

    --print-armap
       Jos tulostettava tiedosto on arkisto, niin tulosta myös
       indeksitaulu. Indeksitaulu sisältää listan arkiston eri
       moduulien sisältämistä symboleista. Symbolitaulu luodaan
       arkistoon komennolla ar tai ranlib.


    -r

    --reverse-sort
       Tulostus järjestetään käänteisesti (sekä numeerinen että
       aakkosiin perustuva); viimeinen rivi tulostetaan ensin.


    --size-sort
       Symbolit järjestetään koon perusteella. Symbolien koko
       määritellään laskemalla erotus symbolin alkukohdan sekä
       seuraavan symbolin alkukohdan välillä. Symbolin koko
       tulostetaan sen arvon sijaan.


    -t lukujärjestelmä

    --radix=lukujärjestelmä
       Symboleiden arvojen tulostukseen käytetään
       lukujärjestelmää. Sen on oltava ``d'' (desimaaliluvut),
       ``o'' (oktaaliluvut) tai ``x'' (heksadesimaaliluvut).    --target=binääriformaatti
       Jos objektikoodin formaatti on joku muu kuin järjestelmän
       oletusformaatti, se on määriteltävä tällä optiolla. Katso
       objdump(1) saadaksesi lisätietoa järjestelmässäsi tuetuista
       binääriformaateista.


    -u

    --undefined-only
       Vain määrittelemättömät symbolit tulostetaan.


    -l

    --line-numbers
       Jokaiselle symbolille yritetään löytää lähdekooditiedosto
       ja -rivi, jolla symboli on määritelty tai jolla siihen on
       viitattu käyttäen apuna debuggaustietoja. Määritellyille
       symboleille yritetään löytää määrittelykohta ja
       määrittelemättömille symboleille yritetään löytää
       viittauskohta. Jos rivinumero löytyy, se tulostetaan symbolin
       nimen perään.


    -V

    --version
       Tämä optio tulostaa nm-ohjelman versionumeron ja poistuu
       ohjelmasta.


    --help Tämä optio tulostaa tiivistelmän nm-ohjelman
       komentorivioptioista ja poistuu ohjelmasta.


COPYING
    Copyright (c) 1991 Free Software Foundation, Inc.

    Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this
    manual provided the copyright notice and this permission notice are
    preserved on all copies.

    Permission is granted to copy and distribute modified versions of this
    manual under the conditions for verbatim copying, provided that the
    entire resulting derived work is distributed under the terms of a
    permission notice identical to this one.

    Permission is granted to copy and distribute translations of this
    manual into another language, under the above conditions for modified
    versions, except that this permission notice may be included in
    translations approved by the Free Software Foundation instead of in the
    original English.

KATSO MYÃS
    `binutils' infossa; The GNU Binary Utilities Roland H. Pesch (October
    1991); ar(1), objdump(1), ranlib(1).cygnus support        7. Huhtikuuta 1998             nm(1)