objdump

objdump(1)        Käyttäjän sovellusohjelmat       objdump(1)NIMI
    objdump - tulosta tietoja objektitiedostoista.


YLEISKATSAUS
    objdump
       [-a|--archive-headers] [-b bfdnimi | --target=bfdnimi]
       [-C|--demangle] [--debugging] [-d|--disassemble]
       [-D|--disassemble-all] [--disassemble-zeroes]
       [-EB|-EL|--endian={big|little}] [-f|--file-headers]
       [-h|--section-headers | --headers] [-i|--info] [-j kappale |
       --section=kappale] [-l|--line-numbers] [-m konetyyppi |
       --architecture=konetyyppi] [--prefix-addresses] [-r|--reloc]
       [-R|--dynamic-reloc] [-s|--full-contents] [-S|--source]
       [--[no-]show-raw-insn] [--stabs] [-t|--syms] [-T|--dynamic-syms]
       [-x|--all-headers] [--start-address=osoite]
       [--stop-address=osoite] [--adjust-vma=siirros] [--version]
       [--help] objtiedostot...

KUVAUS
    objdump tulostaa tietoja yhdestä tai useammasta objektitiedostosta.
    Komentorivioptioilla voi vaikuttaa siihen, mitä tietoja tulostetaan.
    Tiedot ovat hyödyllisiä ennenkaikkea ohjelmoijille, jotka
    työskentelevät kääntäjien ja muiden binäärityökalujen kanssa,
    ei niinkään normaaleille ohjelmoijille, jotka haluavat vain
    kääntää ja ajaa ohjelmiaan.

    objtiedostot... ovat tarkastelun kohteena olevat objektitiedostot. Jos
    kohteena on arkisto, objdump tulostaa tiedot jokaisesta arkistossa
    olevasta objektitiedostosta.


OPTIOT
    Jos optiosta on esitetty sekä pitkä että lyhyt muoto, niin ne ovat
    toiminnaltaan identtisiä. Ainakin yksi optio -l (--line-numbers)
    option lisäksi tulee antaa.


    -a

    --archive-headers
       Jos joku tai jotkut objtiedostoista on arkisto, niin tulostetaan
       arkiston otsikkotiedot (tulostusmuoto on sama kuin komennossa
       `ls -l'). Tietojen, jotka voi listata myös `ar tv' komennolla,
       lisäksi `objdump -a' tulostaa myös jokaisen tiedoston
       objektiformaatin.


    --adjust-vma=siirros
       Kun tietoja tulostetaan, lisätään siirros (offset) kaikkiin
       kappaleosoitteisiin (section address). Tämä on hyödyllistä,
       jos kappaleosoite ei täsmää symbolitaulun kanssa. Tämä on
       mahdollista, jos kappale on sijoitettu tiettyyn osoitteeseen ja
       jos formaatti ei sisällä esitystä kappaleosoitteelle (esim.
       a.out formaatti).


    -b bfdnimi

    --target=bfdnimi
       Määrää objektitiedostojen objektikoodin formaatiksi bfdnimi.
       Tämä ei välttämättä ole tarpeen; objdump osaa tunnistaa
       automaattisesti useita erilaisia formaatteja. Esimerkiksi

       objdump -b oasys -m vax -h fu.o

       tulostaa yhteenvetotiedot kappaleotsikoista (section headers)
       (`-h') tiedostosta `fu.o', joka on identifioitu (`-m') Vax-
       objektitiedostoksi formaatissa, jonka on tuottanut Oasys-
       kääntäjä. Kaikki tuetut formaatit voi listata optiolla `-i'.


    -C

    --demangle
       Dekoodaa (demangle) matalan tason symbolinimet
       ymmärrettävämpään muotoon. Nimiä edeltävän alaviivan
       poistamisen lisäksi tämä optio muuntaa C++ -funktionimet
       selkeämpään muotoon.


    --debugging
       Tulostaa objektitiedostoon talletettuja debuggaustietoja.
       Tiedot tulostetaan C-tyyppisellä syntaksilla. Vain tiettyjen
       debuggaustietojen tulostus on implementoitu.


    -d

    --disassemble
       Tulostaa assemblermuistikkaita (mnemonics) objtiedoston
       konekoodista. Tämä optio tulostaa vain ne tiedoston kappaleet
       (section), joiden voidaan olettaa sisältävän ohjelmakoodia.


    -D

    --disassemble-all
       Kuten -d, mutta kaikkien kappaleiden sisältö tulostetaan, ei
       vain niiden kappaleiden, joiden oletetaan sisältävän
       ohjelmakoodia.


    --prefix-addresses
       Kun tulostetaan assemblermuistikkaita, tulostetaan täydellinen
       osoite joka riville. Tämä on vanha disassemblerin formaatti.


    --disassemble-zeroes
       Normaalisti, jos disassembler kohtaa lohkon nollia, se hyppää
       niiden yli. Tämä optio määrää disassemblerin tulostamaan
       myös nämä lohkot samalla tavoin kuin muunkin datan.


    -EB

    -EL

    --endian={big|little}
       Määrää objektitiedostojen tavujärjestyksen (endianess).
       Tämä vaikuttaa vain disassembleriin. Tämä voi olla
       hyödyllistä, jos disassembleroitava formaatti ei sisällä
       tietoa tavujärjestyksestä, kuten esimerkiksi S-record
       formaatti.


    -f

    --file-headers
       Tulosta yhteenvetotiedot jokaisen objtiedoston otsikosta.


    -h

    --section-headers

    --headers
       Tulosta yhteenvetotiedot jokaisesta kappaleesta (section)
       objektitiedostossa.


    --help Tulosta yhteenveto objdump ohjelman optioista ja poistu
       ohjelmasta.


    -i

    --info Tulosta kaikki arkkitehtuurit ja objektitiedostojen formaatit,
       jotka voidaan antaa -b tai -m optioille.


    -j nimi

    --section=nimi
       Tulosta tietoja vain kappaleesta nimi.


    -l

    --line-numbers
       Tulosta lähdekooditiedoston nimi ja rivinumero, jolta
       tulostettava objektikoodi on peräisin. Tiedot saadaan
       objektitiedoston debuggaustiedoista. Tämä optio on järkevä
       ainoastaan optioiden -d, -D, tai -r kanssa.


    -m konetyyppi

    --architecture=konetyyppi
       Määrää arkkitehtuuri, jota käytetään objektitiedoston
       disassemblointiin. Tämä on hyödyllistä, kun
       disassembloidaan objektitiedostoa, joka ei sisällä tietoa
       arkkitehtuurista (esim. S-record). Tuetut arkkitehtuurit voi
       listata optiolla -i.


    -r

    --reloc
       Tulosta objektitiedoston uudelleensijoitustiedot (relocation
       entries). Jos tätä optiota käytetään yhdessä -d option
       kanssa, tiedot tulostetaan disassemblerlistauksen seassa
       symboliin viittauksen yhteydessä.


    -R

    --dynamic-reloc
       Tulosta dynaamiset uudelleensijoittamistiedot (relocation
       entries). Tämä optio on järkevä vain dynaamisille
       objekteille, kuten eräille jaetuille kirjastotyypeille.


    -s

    --full-contents
       Tulosta haluttujen kappaleiden täydellinen sisältö (sekä
       heksana että ascii-merkkeinä).


    -S

    --source
       Tulosta lähdekoodi disassemblerlistauksen seassa (jos
       mahdollista). Sama kuin optio -d.


    --show-raw-insn
       Kun tulostetaan disassemblerlistausta tulostetaan muistikkaiden
       lisäksi myös vastaava heksakoodi. Tämä on oletusarvoinen
       toiminta paitsi, jos käytetään optiota --prefix-addresses


    --no-show-raw-insn
       Kun tulostetaan disassemblerlistausta tulostetaan vain
       muistikkaat ilman vastaavaa heksakoodia. Tämä on
       oletusarvoinen toiminta, jos käytetään optiota
       --prefix-addresses


    --stabs
       Tulostetaan sisältö kappaleista .stab, .stab.index ja
       .stab.excl ELF-formaatin objektitiedostoista. Tämä on
       hyödyllistä vain järjestelmissä (kuten Solaris 2.0), joissa
       debuggaussymbolit ovat omassa kappaleessaan. Useimmissa muissa
       järjestelmissä debuggaussymbolit ovat linkityssymbolien seassa
       ja ovat tulostettavissa optiolla --syms.


    --start-address=osoite
       Aloita tulostus annetusta osoitteesta. Tämä optio vaikuttaa
       optioiden -d, -r ja -s tulostukseen.


    --stop-address=address
       Lopeta tulostus annetuun osoitteeseen. Tämä optio vaikuttaa
       optioiden -d, -r ja -s tulostukseen.


    -t

    --syms Tulosta objektitiedoston symbolitaulun sisältö. Tulostettava
       tieto on vastaavaa kuin `nm'-ohjelman tulostama.


    -T

    --dynamic-syms
       Tulosta objektitiedoston dynaamisen symbolitaulun sisältö.
       Tämä optio on järkevä vain dynaamisille objekteille, kuten
       eräille jaetuille kirjastotyypeille. Tulostettava tieto on
       vastaavaa kuin `nm'-ohjelman tulostama, kun sille annetaan optio
       -D (--dynamic)


    --version
       Tulosta objdump ohjelman versionumero ja poistu ohjelmasta.


    -x

    --all-headers
       Tulosta kaikki saatavilla oleva tieto otsikoista, mukaanlukien
       symbolitaulu ja uudelleensijoittamistiedot. Option `-x' kayttö
       vastaa optioiden `-a -f -h -r -t' yhtäaikaista käyttöä.


COPYING
    Copyright (c) 1991, 92, 93, 94, 95, 1996 Free Software Foundation, Inc.

    Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this
    manual provided the copyright notice and this permission notice are
    preserved on all copies.

    Permission is granted to copy and distribute modified versions of this
    manual under the conditions for verbatim copying, provided that the
    entire resulting derived work is distributed under the terms of a
    permission notice identical to this one.

    Permission is granted to copy and distribute translations of this
    manual into another language, under the above conditions for modified
    versions, except that this permission notice may be included in
    translations approved by the Free Software Foundation instead of in the
    original English.

KATSO MYÃS
    `binutils' kohta infossa; The GNU Binary Utilities Roland H. Pesch
    (October 1991), nm(1).cygnus support        7. Huhtikuuta 1998          objdump(1)