passwd

PASSWD(5)         Linux - příručka programátora        PASSWD(5)JMÉNO
    passwd - seznam hesel uživatelů

POPIS
    Passwd je čitelný textový soubor, který obsahuje seznam uživatelů systému
    a hesel, která musejí použít pro přístup. Seznam hesel uživatelů by měl
    být s právy pro čtení pro každého, což v pořádku, protože jsou hesla
    zašifrována, ale zápisová práva má jenom superuživatel. Jestliže
    vytvoříte nový login, nechejte pole pro heslo prázdné a použijte
    passwd(1) pro doplnění. Hvězdička nebo něco podobného v poli hesel
    značí, že tento uživatel se nemůže přihlásit přes login(1). Jestliže je
    váš kořenový adresář v /dev/ram, tak musíte uložit změněný soubor hesel
    do vašeho kořenového adresáře na disketě něž systém vypnete. Jestliže
    chcete vytvořit skupinu uživatelů, jejich GID musí být stejná a musí pro
    ni existovat záznam v souboru /etc/group, nebo skupina nebude existovat.

    Každý řádek tvoří jeden záznam, který má následující formát:

       login_name:passwd:UID:GID:user_name:directory:shell

    Popis jednotlivých polí:


       login_name
            přihlašovací jméno uživatele systému

       password zašifrované heslo uživatele

       UID    číselná identifikace uživatele (user ID)

       GID    číselná identifikace skupiny (group ID)

       user_name (volitelné) poznámka (často celé jméno uživatele)

       directory domovský adresář uživatele ($HOME)

       shell   program, který je spuštěn po úspěšném přihlášení
            (jestliže je prázdný, použije se /bin/sh).

SOUBORY
    /etc/passwd

DALŠÍ INFORMACE
    passwd(1), login(1), group(5)Linux              19. března 1997            PASSWD(5)