passwd

PASSWD(1)          General Commands Manual         PASSWD(1)NÃV
    passwd - Felhasználói jelszó megváltoztatása

ÃTTEKINTÃS
    passwd [-f|-s] [név]
    passwd [-g] [-r|-R] csoport
    passwd [-x max] [-n min] [-w figy] [-i inakt] név
    passwd {-l|-u|-d|-S} név

LEÃRÃS
    A passwd a felhasználók és a csoportok megváltoztatását végzi.
    A felhasználók csak a saját jelszavukat változtathatják meg, a
    rendszergazda bárkiét. A csoportok jelszavát az adott csoport
    adminisztrátora változtathatja meg. A passwd ezen kÃvül
    használható a felhasználói adatok, mint pl. az igazi név, a login
    shell, vagy a jelszavak "szavatossági idejének" megváltoztatására
    is.

  Jelszóváltozások
    A felhasználónak elÅször a régi jelszavát kell beÃrnia, ha már
    volt neki. Ezután ennek a jelszónak a kódolt változatát
    összehasonlÃtja a tárolt jelszóval. A megfelelÅ jelszó beÃrására
    a felhasználónak csak egy lehetÅsége van. A rendszergazda
    átugorhatja ezt a lépést, Ãgy az elfelejtett jelszavak is
    megváltoztathatóak.

    Miután a felhasználó beÃrta a jelszavát, a passwd megvizsgálja,
    hogyan rendelkezett a rendszergazda a jelszavak "szavatossági
    idejérÅl". Amennyiben az idÅ nem alkalmas a jelszó
    megváltoztatására, passwd kilép minden változtatás nélkül.

    Ezekután a program bekéri a felhasználótól az új jelszót, majd
    megvizsgálja hogy elég bonyolult-e. Ãltalános szabályként
    elmondható, hogy a jelszavak jók, ha 6-8 karakterbÅl állnak, és a
    következÅ jelkészletekbÅl tartalmaz elemeket:

      Az ABC kis betűi

      Az ABC nagy betűi

      Számok 0 és 9 között

      Ãrásjelek

    Fontos odafigyelni, hogy ne tartalmazzon az adott rendszeren használt
    "erase" és "kill" kódű karaktereket. A passwd nem fogad el nem
    eléggé bonyolult jelszót.

    Ha a jelszó elfogadható, a passwd a biztonság kedvéért még
    egyszer bekéri az új jelszót, és csak akkor hajtja végre a
    változtatást, ha a két bevitt jelszó megegyezik.

  Csoportok jelszavai
    A -g kapcsoló használata esetén a megadott nevű csoport jelszava
    változik meg. Ezt csak a rendszergazda vagy a csoport adminisztrátora
    teheti meg. A jelenlegi csoportjelszavat nem kéri változtatás
    elÅtt. Az -r kapcsolót a -g kapcsolóval használva lehet a csoport
    jelszavát kikapcsolni, ezáltal minden tag használhatja a csoportot.
    Az -R kapcsoló a -g kapcsolóval használva a csoport minden
    felhasználó elÅtt lezárul.


  A jelszavak szavatossági ideje
    A jelszavak elévülési idejét a rendszergazda a -x, -n, -w, és -i
    kapcsolókkal szabályozhatja. A -x kapcsoló a jelszócserék közti
    maximális idÅt állÃtja be. A jelszót legkésÅbb max naponként meg
    kell változtatni. Az -n kapcsoló a két jelszócsere közötti
    minimális idÅt szabályozza: a felhasználó addig nem változtathatja
    meg jelszavát, amÃg legalább min nap el nem telt az elÅzÅ
    változtatás óta. A -w kapcsolóval azt állÃthatod be, hogy hány
    nappal a jelszó lejárta elÅtt kezdje el a rendszer a felhasználót
    figyelmeztetni. Az elsÅ figyelmeztetés figy nappal a lejárat elÅtt
    jelenik meg, és utána naponta tájékoztatja a felhasználót a még
    hátralévŠnapok számáról. Az -i kapcsoló inakt nappal a jelszó
    lejárta után lezárja a felhasználó belépési lehetÅségét.


  Jogosultság-kezelés
    A felhasználók lezárhatóak és újra beengedhetÅek a -l és a -u
    kapcsolókkal. Az -l kapcsoló a jelszót kicseréli egy olyan
    értékre, ami semmilyen lehetséges jelszó kódolt értékével nem
    egyezik. Az -u kapcsoló visszaállÃtja a jelszót a régire, és Ãgy
    újra engedélyezi a belépést.

    A jogosultságok az -S kapcsolóval állÃthatóak be. Ez 6 részbÅl
    áll: Az elsŠazt jelzi, hogy a felhaszáló le van zárva (L), nincs
    jelszava (NP), vagy van érvényes jelszava (P). A második rész az
    utolsó jelszóváltoztatás dátuma. A következŠnégy rész a
    jelszavak minimális és maximális ideje, az elsŠfigyelmeztetés a
    jelszó lejárta elÅtt és hogy mennyi ideig él a jelszó lejárta
    után.


  Tippek a felhasználói jelszavakhoz
    Egy jelszavas rendszer biztonsága a kódolási algoritmus
    erÅsségétÅl és a lehetséges kulcsok számától függ. A UNIX
    rendszerek kódolási módja az NBS DES algoritmuson alapul, és nagyon
    biztonságos. A lehetséges kulcsok száma a választott jelszó
    véletlenszerűségén múlik.

    A jelszavas rendszerek feltörése legtöbbször a gondatlanul
    megválasztott jelszóválasztásnak vagy a jelszavak
    cserélgetésének eredménye. Ezen okok miatt célszerű olyan
    jelszót választanod, ami nem szerepel a szótárban és nem
    szükséges leÃrnod. Tipikusan rossz választás még, ha valamilyen
    nevet, valamilyen azonosÃtószámodat, születésnapodat, vagy cÃmedet
    használod jelszóként. Ezeket legtöbbször minden más lehetÅség
    vizsgálata elÅtt kipróbálja a potenciális cracker.

    Igyekezz olyan jelszót választani, amit könnyen megjegyzel és Ãgy
    nem vagy arra szorulva, hogy le kelljen Ãrnod. Ezt például úgy
    érheted el, hogy két rövidebb szót elválasztasz egy számmal vagy
    valamilyen karakterrel, például jel@szo

    A másik módszer, hogy egy könnyen megjegyezhetŠmondat vagy idézet
    minden szavának elsÅ vagy utolsó betűjét Ãrod egymás után. Ãgy
    például a

      Morzsa kutyám hegyezd füled

    -bÅl

      Maqmhdfd

    lesz. FeltehetÅleg kevés cracker szótárában fog szerepelni ez a
    szó. Ennek ellenére a még nagyobb biztonság kedvéért érdemes
    valamilyen saját módszert kitalálnod jelszavak készÃtésére.


  Megjegyzés a csoportok jelszavairól
    A csoportok jelszavai állandó biztonsági problémát jelenthetnek,
    mivel nemcsak egy ember ismerheti a jelszavat. A csoport-kezelés
    azonban hasznos abban az esetben, ha több felhasználó
    együttműködését kell megoldani.


FIGYELMEZTETÃS
    Nem biztos, hogy minden kapcsoló felhasználható. Az, hogy hogyan
    vizsgálja a jelszavak bonyolultságát, rendszerrÅl rendszerre
    változhat. Minden felhasználónak célszerű a lehetÅ
    legbonyolultabb, de még használható jelszót használnia. Ha NIS-t
    használ a felhasználók azonosÃtására a rendszer és a
    felhasználó nem lépett be a NIS kiszolgálóra, nem változtathatja
    meg jelszavát.

FÃJLOK
    /etc/passwd  - felhasználói információk
    /etc/shadow  - kódolt felhasználói jelszavak

LÃSD MÃG
    group(5), passwd(5), shadow(5)

MAGYAR FORDÃTÃS
    Ãrdi "Cactus" GergÅ <cactus@freemail.c3.hu>                                   PASSWD(1)