passwd

PASSWD(1)           Användarkommandon           PASSWD(1)NAMN
    passwd - ändra användarlösenord

SYNOPSIS
    passwd [flaggor] [INLOGGNINGSNAMN]

BESKRIVNING
    The passwd command changes passwords for user accounts. A normal user
    may only change the password for their own account, while the superuser
    may change the password for any account. passwd also changes the
    account or associated password validity period.

  Lösenordsändringar
    The user is first prompted for their old password, if one is present.
    This password is then encrypted and compared against the stored
    password. The user has only one chance to enter the correct password.
    The superuser is permitted to bypass this step so that forgotten
    passwords may be changed.

    After the password has been entered, password aging information is
    checked to see if the user is permitted to change the password at this
    time. If not, passwd refuses to change the password and exits.

    Användaren frågas sedan två gånger efter ett ersättande lösenord. Den
    andra inmatningen jämförs mot den första och båda måste stämma överens
    för att lösenordet ska ändras.

    Sedan testas lösenordet för sin komplexitet. Som en allmän riktlinje
    bör lösenord innehålla 6 till 8 tecken och inkluderas ett eller flera
    tecken från var och en av följande punkter:

    ·  gemena bokstäver ur alfabetet

    ·  siffrorna 0 till 9

    ·  skiljetecken

    Care must be taken not to include the system default erase or kill
    characters. passwd will reject any password which is not suitably
    complex.

  Tips för användarlösenord
    The security of a password depends upon the strength of the encryption
    algorithm and the size of the key space. The legacy UNIX System
    encryption method is based on the NBS DES algorithm. More recent
    methods are now recommended (see ENCRYPT_METHOD). The size of the key
    space depends upon the randomness of the password which is selected.

    Problem i lösenordssäkerheten brukar normalt komma från slarvigt valda
    lösenord eller hantering. Av denna anledning bör du inte välja ett
    lösenord som finns i en ordbok eller som måste skrivas ner. Lösenordet
    bör heller inte vara ett korrekt namn, ditt personnummer, födelsedatum
    eller gatuadress. Dessa kan användas som gissningar för att ta sig in i
    systemet.

    You can find advice on how to choose a strong password on
    http://en.wikipedia.org/wiki/Password_strength

FLAGGOR
    The options which apply to the passwd command are:

    -a, --all
      This option can be used only with -S and causes show status for all
      users.

    -d, --delete
      Ta bort en användares lösenord (gör det blankt). Detta är ett
      snabbt sätt att inaktivera ett lösenord för ett konto. Det kommer
      att ta bort det angivna kontots lösenord.

    -e, --expire
      Lösenordet för ett konto sätts omedelbart som utgånget. Detta kan
      tvinga en användare att ändra sitt lösenord vid nästa
      inloggningsförsök.

    -h, --help
      Visa hjälpmeddelande och avsluta.

    -i, --inactive INACTIVE
      This option is used to disable an account after the password has
      been expired for a number of days. After a user account has had an
      expired password for INACTIVE days, the user may no longer sign on
      to the account.

    -k, --keep-tokens
      Indicate password change should be performed only for expired
      authentication tokens (passwords). The user wishes to keep their
      non-expired tokens as before.

    -l, --lock
      Lock the password of the named account. This option disables a
      password by changing it to a value which matches no possible
      encrypted value (it adds a ´!´ at the beginning of the password).

      Note that this does not disable the account. The user may still be
      able to login using another authentication token (e.g. an SSH key).
      To disable the account, administrators should use usermod
      --expiredate 1 (this set the account's expire date to Jan 2, 1970).

      Users with a locked password are not allowed to change their
      password.

    -n, --mindays MIN_DAYS
      Set the minimum number of days between password changes to
      MIN_DAYS. A value of zero for this field indicates that the user
      may change their password at any time.

    -q, --quiet
      Tyst läge.

    -r, --repository REPOSITORY
      change password in REPOSITORY repository

    -R, --root CHROOT_DIR
      Apply changes in the CHROOT_DIR directory and use the configuration
      files from the CHROOT_DIR directory.

    -S, --status
      Display account status information. The status information consists
      of 7 fields. The first field is the user's login name. The second
      field indicates if the user account has a locked password (L), has
      no password (NP), or has a usable password (P). The third field
      gives the date of the last password change. The next four fields
      are the minimum age, maximum age, warning period, and inactivity
      period for the password. These ages are expressed in days.

    -u, --unlock
      Unlock the password of the named account. This option re-enables a
      password by changing the password back to its previous value (to
      the value before using the -l option).

    -w, --warndays WARN_DAYS
      Set the number of days of warning before a password change is
      required. The WARN_DAYS option is the number of days prior to the
      password expiring that a user will be warned that their password is
      about to expire.

    -x, --maxdays MAX_DAYS
      Set the maximum number of days a password remains valid. After
      MAX_DAYS, the password is required to be changed.

      Passing the number -1 as MAX_DAYS will remove checking a password's
      validity.

TÄNK PÅ
    Password complexity checking may vary from site to site. The user is
    urged to select a password as complex as he or she feels comfortable
    with.

    Users may not be able to change their password on a system if NIS is
    enabled and they are not logged into the NIS server.

    passwd uses PAM to authenticate users and to change their passwords.

FILER
    /etc/passwd
      Användarkontoinformation.

    /etc/shadow
      Säker användarkontoinformation.

    /etc/pam.d/passwd
      PAM configuration for passwd.

AVSLUTNINGSVÄRDEN
    The passwd command exits with the following values:

    0
      success

    1
      permission denied

    2
      invalid combination of options

    3
      unexpected failure, nothing done

    4
      unexpected failure, passwd file missing

    5
      passwd file busy, try again

    6
      invalid argument to option

SE OCKSÅ
    chpasswd(8), passwd(5), shadow(5), usermod(8).shadow-utils 4.8         15-12-2019             PASSWD(1)