puts

PUTS(3)         Podręcznik programisty Linuksa         PUTS(3)NAZWA
    fputc, fputs, putc, putchar, puts - wyprowadzanie znaków i łańcuchów

SKŁADNIA
    #include <stdio.h>

    int fputc(int c, FILE *stream);

    int fputs(const char *s, FILE *stream);

    int putc(int c, FILE *stream);

    int putchar(int c);

    int puts(const char *s);

OPIS
    fputc() zapisuje znak c, rzutowany na unsigned char, do strumienia
    stream.

    fputs() zapisuje łańcuch s do strumienia stream, pomijając kończący bajt
    null ('\0').

    putc() jest równoważne fputc() poza tym, że może być zaimplementowane
    jako makro, które przetwarza wyrażenie stream więcej niż raz.

    putchar(c) jest równoważny putc(c, stdout).

    puts() zapisuje łańcuch s oraz kończący znak nowej linii do stdout.

    Wywołania opisanych tu funkcji dla danego strumienia wyjściowego można
    mieszać pomiędzy sobą, jak też można je mieszać z wywołaniami innych
    funkcji wyjściowych z biblioteki stdio, dla tego samego strumienia
    wyjściowego.

    Informacje o nieblokujących odpowiednikach znajdują się w
    unlocked_stdio(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA
    fputc(), putc() i putchar() zwracają znak zapisany jako unsigned char i
    rzutowany na int lub zwracają EOF w przypadku błędu.

    puts() i fputs() zwracają liczbę nieujemną w przypadku pomyślnego
    zakończenia lub EOF w przypadku błędu.

ATRYBUTY
    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w
    podręczniku attributes(7).

    ┌──────────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │Interfejs         Atrybut        Wartość │
    ├──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │fputc(), fputs(), putc(), │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    │putchar(), puts()     │            │     │
    └──────────────────────────┴────────────────────────┴─────────┘
ZGODNE Z
    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C89, C99.

BŁĘDY
    Nie jest zalecane łączenie wywołań funkcji wyjściowych z biblioteki stdio
    z niskopoziomowymi wywołaniami write(2) dla tego samego deskryptora pliku
    stowarzyszonego z tym samym strumieniem wyjściowym. Wyniki takich działań
    są niezdefiniowane i bardzo prawdopodobne, że będą się różnić od
    oczekiwanych.

ZOBACZ TAKŻE
    write(2), ferror(3), fgets(3), fopen(3), fputwc(3), fputws(3), fseek(3),
    fwrite(3), putwchar(3), scanf(3), unlocked_stdio(3)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.08 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz
    najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.


TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek
    Borys <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz
    <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał
    Kułach <michal.kulach@gmail.com>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o
    warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public
    License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ
    ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres
    <manpages-pl-list@lists.sourceforge.net>.GNU              30 kwietnia 2018 r.            PUTS(3)