read

READ(2)         Linux Programmeurs Handleiding         READ(2)NAAM
    read - lees van een bestandbeschrijving

SAMENVATTING
    #include <unistd.h>

    ssize_t read(int bes_ind, void *buf, size_t tel);

BESCHRIJVING
    read() probeert tot aan tel bytes van bestandsbeschrijving bes_ind in te
    lezen naar de buffer buf.

    In bestanden die zoeken ondersteunen begint de lees-operatie bij de
    bestandspositie, en wordt de bestandspositie verhoogd met het aantal
    gelezen bytes. Als de bestandspositie op of voorbij het einde van het
    bestand staat, dan worden geen bytes gelezen en geeft read() nul terug.

    Als tel nul is, kan read() fouten zoals hieronder beschreven detecteren.
    In afwezigheid van enige fout, of als read() niet op fouten controleert,
    zal een read() met een tel gelijk 0 een 0 teruggeven en heeft verder geen
    andere effecten.

    Volgens POSIX.1 als tel groter is dan SSIZE_MAX dan is het resultaat
    implementatie afhankelijk; zie OPMERKINGEN voor de boven grens op Linux.

EIND WAARDE
    Bij success wordt het aantal gelezen bytes teruggegeven (nul betekend
    einde van het bestand); de positie in het bestand wordt met dit aantal
    vooruitgezet. Het is niet fout als dat aantal kleiner is dan het
    gevraagde aantal bytes, dat kan bijvoorbeeld gebeuren als er minder bytes
    voorhanden zijn op dat ogenblik (wellicht omdat we dicht bij
    eind-van-bestand zijn, omdat we van een pijp lezen, of van een terminal,
    of omdat read() onderbroken werd door een signaal). Zie ook OPMERKINGEN.

    Bij falen wordt -1 teruggegeven, en errno wordt overeenkomstig gezet. In
    dit geval is niet bepaald of de plaats in het bestand (als die bestaat)
    veranderd.

FOUTEN
    EAGAIN De bestandsbeschrijving bes_ind refereert naar een ander bestand
       dan de socket en is gemarkeerd als niet-blokkerend (O_NONBLOCK, en
       de read zou blokkeren. Zie open(2) voor meer details over de
       O_NONBLOCK vlag.

    EAGAIN of EWOULDBLOCK
       De bestandsbeschrijving bes_ind refereert naar een socket en werd
       gemarkeerd als niet-blokkerend (O_NONBLOCK, en de read() zou
       blokkeren. POSIX.1-2001 staat toe in dit geval een fout te
       retourneren en vereist niet dat deze constanten dezelfde waarde
       hebben, waardoor een overdraagbare applicatie op beide
       mogelijkheden zou moeten controleren.

    EBADF bes_ind is geen geldige bestandsbeschrijving, of is niet open voor
       lezen.

    EFAULT buf ligt buiten de door u toegankelijke adres ruimte.

    EINTR De aanroep werd onderbroken door een signaal voordat enige data
       werd gelezen; zie signal(7).

    EINVAL bes_ind is gekoppeld aan een object dat ongeschikt is om van te
       lezen; of het bestand werd geopend met de O_DIRECT vlag en ofwel
       het adres opgegeven in buf, de waarde opgegeven tel of de
       bestandsplaats is niet goed uitgelijnd.

    EINVAL bes_ind werd aangemaakt door een aanroep van timerfd_create(2) en
       de verkeerde buffer grootte werd meegegeven aan read(); zie
       timerfd_create(2) voor meer informatie.

    EIO  Invoer/Uitvoer fout. Dit gebeurd bijvoorbeeld als een proces uit
       een achtergrond-proces-groep probeert van zijn controlerende
       terminal te lezen en, ofwel het negeert/blokkeert SIGTTIN, ofwel
       zijn proces-groep is verweesd. Het kan ook optreden als er een
       laag-niveau Invoer/Uitvoer fout is terwijl er van schijf of tape
       gelezen wordt. Een andere mogelijke oorzaak van EIO op netwerk
       bestandssystemen is wanneer een geadviseerd lock werd verwijderd
       van de bestandsbeschrijving en dat die lock verloren raakte. Zie
       de Verloren locks sectie van fcntl(2) voor meer details.

    EISDIR bes_ind wijst naar een map.

    Andere fouten kunnen optreden afhankelijk van dat wat verbonden is met
    bi.

VOLDOET AAN
    SVr4, 4.3BSD, POSIX.1-2001.

OPMERKINGEN
    De typen size_t en ssize_t zijn, respectively, gehele getal typen met of
    zonder teken zoals gespecificeerd door POSIX.1.

    Op Linux zal read() (en vergelijkbare systeem aanroepen) op zijn hoogst
    0x7ffff000 (2,147,479,552) bytes overdragen, en het daadwerkelijk aantal
    overgedragen bytes retourneren. (Dit is waar op beide 32-bit en 64-bit
    systemen.)

    Bij NFS bestandssystemen zal het lezen van kleine hoeveelheden gegevens
    de tijdstempel alleen de eerste keer veranderen, volgende aanroepen laten
    de tijdstempel onveranderd. Dit wordt veroorzaakt door bufferen van
    bestandskenmerken aan de zijde van de cliënt: de meeste -zo niet alle-
    NFS cliënten laten het bijwerken van de `atime' aan de server over; als
    een lees-opdracht dan genoeg heeft aan de cliënt-kant buffer vind er geen
    lees-opdracht plaats naar de server en blijft de atime dus onveranderd.
    UNIX gedrag kan verkregen worden door het bufferen aan de zijde van de
    cliënt uit te schakelen, maar dat zal in de meeste situaties de last op
    de server flink vergroten, en zijn prestaties nadelig beïnvloeden.

BUGS
    Volgens POSIX.1-2008/SUSv4 Sectie XSI 2.9.7 ("Thread interacties met
    Reguliere Bestand Operaties"):

      Alle volgende functie zullen onderling atomair zijn voor wat betreft
      de effecten die in POSIX.1-2008 gespecificeerd zijn indien ze werken
      op reguliere bestanden of symbolische koppelingen: ...

    Tussen de achtereenvolgende vermelde API´s staan read() en readv(2). En
    tussen de effecten die atomair zouden moeten zijn voor alle threads (en
    processen) zijn aanpassingen aan de bestandspositie. Echter vóór Linux
    versie 3.14 was dit niet het geval: als twee processen die een open
    bestandsbeschrijving delen (zie open(2)) een read() (of readv(2)) op
    hetzelfde tijdstip uitvoeren, dan zijn de Invoer/Uitvoer operaties niet
    atomair met betrekking tot aanpassen van de bestandspositie, hetgeen
    resulteert dat de lees acties in beide processen (foutief) zou kunnen
    overlappen in de datablokken die ze zouden verkrijgen. Dit probleem werd
    opgelost in Linux 3.14.

ZIE OOK
    close(2), fcntl(2), ioctl(2), lseek(2), open(2), pread(2), readdir(2),
    readlink(2), readv(2), select(2), write(2), fread(3)

COLOFON
    Deze pagina is onderdeel van release 5.13 van het Linux
    man-pages-project. Een beschrijving van het project, informatie over het
    melden van bugs en de nieuwste versie van deze pagina zijn op
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/ te vinden.


VERTALING
    De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos
    Boersema <joshb@xs4all.nl>, Mario Blättermann
    <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans
    <luc.castermans@gmail.com>

    Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License
    Version 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ of later over de
    Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

    Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur
    een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org ⟨⟩.Linux               22 maart 2021             READ(2)