readdir

READDIR(2)        Podręcznik programisty Linuksa        READDIR(2)NAZWA
    readdir - odczytanie wpisu w katalogu

SKŁADNIA
    int readdir(unsigned int fd, struct old_linux_dirent *dirp,
          unsigned int count);

    Uwaga: Do tego wywołania systemowego brak opakowania glibc, zob. UWAGI.

OPIS
    This is not the function you are interested in. Look at readdir(3) for
    the POSIX conforming C library interface. This page documents the bare
    kernel system call interface, which is superseded by getdents(2).

    readdir() reads one old_linux_dirent structure from the directory
    referred to by the file descriptor fd into the buffer pointed to by dirp.
    The argument count is ignored; at most one old_linux_dirent structure is
    read.

    The old_linux_dirent structure is declared (privately in Linux kernel
    file fs/readdir.c) as follows:

      struct old_linux_dirent {
        unsigned long d_ino;   /* inode number */
        unsigned long d_offset; /* offset to this old_linux_dirent */
        unsigned short d_namlen; /* length of this d_name */
        char d_name[1];     /* filename (null-terminated) */
      }

    d_ino jest numerem i-węzła. d_off jest odległością od początku katalogu
    do tego wpisu old_linux_dirent. d_reclen jest rozmiarem d_name, nie
    licząc kończącego znaku NUL. d_name jest zakończoną znakiem NUL nazwą
    pliku.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    On success, 1 is returned. On end of directory, 0 is returned. On
    error, -1 is returned, and errno is set to indicate the error.

BŁĘDY
    EBADF Nieprawidłowy deskryptor fd.

    EFAULT Argument wskazuje poza przestrzeń adresową wywołującego procesu.

    EINVAL Bufor na wynik jest za mały.

    ENOENT Nie ma takiego katalogu.

    ENOTDIR
       Deksryptor pliku nie odnosi się do katalogu.

ZGODNE Z
    Tp wywołanie systemowe jest specyficzne dla Linuksa.

UWAGI
    Glibc does not provide a wrapper for this system call; call it using
    syscall(2). You will need to define the old_linux_dirent structure
    yourself. However, probably you should use readdir(3) instead.

    This system call does not exist on x86-64.

ZOBACZ TAKŻE
    getdents(2), readdir(3)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.11 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz
    najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.


TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek
    Borys <pborys@dione.ids.pl> i Andrzej Krzysztofowicz
    <ankry@green.mf.pg.gda.pl>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o
    warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public
    License w wersji 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ lub
    nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres
    manpages-pl-list@lists.sourceforge.net ⟨⟩.Linux              22 marca 2021 r.           READDIR(2)