readdir

READDIR(2)        Linux Programmeurs Handleiding        READDIR(2)NAAM
    readdir - lees een map ingang

SAMENVATTING
    #include <sys/syscall.h>   /* Definition of SYS_* constants */
    #include <unistd.h>

    int syscall(SYS_readdir, unsigned int fd,
          struct old_linux_dirent *dirp, unsigned int count);

    Note: There is no definition of struct old_linux_dirent; see NOTES.

BESCHRIJVING
    Dit is niet de functie waar je in geïnteresseerd bent. Kijk naar
    readdir(3) voor de met POSIX overeenstemmende C bibliotheek interfaces.
    Deze pagina beschrijft de kale kernel systeem aanroep interface, die kan
    veranderen en die wordt overstegen door getdents(2).

    readdir() leest één old_linux_dirent structuur van de map waarnaar
    gewezen wordt door bes_ind naar het geheugen gebied waarnaar gewezen
    wordt door mapw. De grootheid tel wordt genegeerd; hoogstends één dirent
    structuur wordt gelezen.

    De old_linux_dirent structuur is als volgt gedeclareerd (privé in het
    Linux kernel bestand /fs/readdir.c) :

      struct old_linux_dirent {
        unsigned long d_ino;   /* »inode« nummer */
        unsigned long d_offset; /* verschuiving naar old_linux_dirent */
        unsigned short d_namlen; /* lengte van dit d_name */
        char d_name[1];     /* bestandsnaam (eindigend op nul) */
      }

    d_ino is een »inode« nummer. d_off is de afstand van het begin van de map
    naar deze old_linux_dirent. d_reclen is is de maat van d_name, de nul
    beeindiger ('\0') niet meerekenend. d_name is een nul-beëindigde
    bestandsnaam.

EIND WAARDE
    On success, 1 is returned. On end of directory, 0 is returned. On
    error, -1 is returned, and errno is set to indicate the error.

FOUTEN
    EBADF Ongeldige bestandindicator bes_ind.

    EFAULT Argument wijst buiten de adres ruimte van het aanroepende proces.

    EINVAL Resultaat buffer is te klein.

    ENOENT Niet zo'n map.

    ENOTDIR
       Bestandindicator wijst niet naar een map.

VOLDOET AAN
    Deze systeem aanroep is Linux-specifiek.

OPMERKINGEN
    You will need to define the old_linux_dirent structure yourself.
    However, probably you should use readdir(3) instead.

    Deze systeem aanroep bestaat niet op x86-64.

ZIE OOK
    getdents(2), readdir(3)

COLOFON
    Deze pagina is onderdeel van release 5.13 van het Linux
    man-pages-project. Een beschrijving van het project, informatie over het
    melden van bugs en de nieuwste versie van deze pagina zijn op
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/ te vinden.


VERTALING
    De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos
    Boersema <joshb@xs4all.nl>, Mario Blättermann
    <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans
    <luc.castermans@gmail.com>

    Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License
    Version 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ of later over de
    Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

    Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur
    een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org ⟨⟩.Linux               22 maart 2021            READDIR(2)