readlink

READLINK(2)       Linux Programmeurs Handleiding       READLINK(2)NAAM
    readlink - lees waarde van een symbolische koppeling

OVERZICHT
    #include <unistd.h>

    int readlink(const char *pad, char *buf, size_t bufmaat);

BESCHRIJVING
    readlink plaatst de inhoud van de symbolische koppeling weg in de buffer
    buf, die maat bufmaat heeft. readlink voegt geen NUL karakter toe aan
    buf. Het zal de inhoud afhakken (naar de lengte van bufmaat karakters),
    in het geval dat de buffer te klein is om de hele inhoud te bevatten.

TERUGGEEF WAARDE
    De aanroep geeft het aantal karakters terug dat in de buffer werd
    geplaatst als hij slaagt, of een -1 als een fout optrad, de fout-code
    plaatsend in errno.

FOUTEN
    ENOTDIR
       {geen dir} Een deel van het pad voorvoegsel is geen dir.

    EINVAL {ongeldig} bufmaat is niet positief.

    ENAMETOOLONG
       {naam te lang} Een padnaam, of een deel van een padnaam, was te
       lang.

    ENOENT {geen ingang} Het genoemde bestand bestaat niet.

    EACCES {toegang} Zoek toestemming werd geweigerd voor een deel van het
       pad voorvoegsel.

    ELOOP {cirkel} Teveel symbolische koppelingen werden tegengekomen bij
       het vertalen van de padnaam.

    EINVAL {ongeldig} Het genoemde bestand is geen symbolische koppeling.

    EIO  {in/uit} Een In/Uit fout trad op terwijl er van het bestandsysteem
       gelezen werd.

    EFAULT {fout} buf strekt zich uit voorbij de aan het proces toegewezen
       adres ruimte.

    ENOMEM {geen geheugen} Onvoldoende besturingssysteem geheugen was
       voorhanden.

VOLDOET AAN
    X/OPEN, 4.4BSD (de readlink functie aanroep verscheen voor het eerst in
    4.2BSD).

ZIE OOK
    stat(2) {staat}, lstat(2) {verdinding staat}, symlink(2) {symbolische
    koppeling}


VERTALING
    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29. Alles wat tussen `{'..`}'
    staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: readlink.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $Linux 2.0.30          21 Augustus 1997           READLINK(2)