realloc

MALLOC(3)        Linux Programmeurs Handleiding        MALLOC(3)NAAM
    calloc, malloc, free, realloc - Reserveren en vrijmaken van dynamisch
    geheugen

BESCHRIJVING
    #include <stdlib.h>

    void *calloc(size_t n, size_t grootte);
    void *malloc(size_t grootte);
    void free(void *wzr);
    void *realloc(void *wzr, size_t grootte);

BESCHRIJVING
    calloc() Reserveert geheugen voor een tabel van n elementen van grootte
    bytes elk, en geeft een wijzer naar het toegewezen geheugen terug. Het
    geheugen wordt ge`nul'd.

    malloc() Reserveert grootte bytes geheugen en geeft een wijzer naar het
    gereserveerde geheugen terug. Het geheugen wordt niet schoon gemaakt.

    free() Maakt de geheugen-ruimte waar wzr naar wijst vrij, geheugen dat
    gereserveerd moet zijn door een eerdere aanroep naar malloc(), calloc()
    of realloc(). Anders, of als free(wzr) al eerder werd aangeroepen,
    ontstaat onbepaald gedrag. Als wzr NULL is wordt niets gedaan.

    realloc() Verandert de grootte van het geheugen-blok waar wzr naar wijst
    in grootte bytes. De inhoud zal onveranderd blijven tot het minimum van
    de oude en nieuwe maten; nieuw gereserveerd geheugen zal niet worden
    geïnitialiseerd. Als wzr NULL is, is de aanroep gelijk aan
    malloc(grootte); als grootte gelijk aan nul is, is de aanroep gelijk aan
    free(wzr). Tenzij wzr NULL is, moet het teruggegeven zijn door een
    eerdere aanroep naar malloc(), calloc() of realloc().

EIND WAARDE
    Voor calloc() en malloc(), is de teruggegeven waarde een wijzer naar het
    gereserveerde geheugen, dat geschikt is opgelijnd voor het soort
    variabele, of NULL als de aanvraag mislukt.

    free() Geeft geen waarde terug.

    realloc() Geeft een wijzer naar het nieuw gereserveerde geheugen, wat
    geschikt is opgelijnd voor de soort variabele. Het kan verschillen van
    wzr. Het is NULL als de aanvraag mislukt, of als de grootte gelijk is
    aan 0. Als realloc() niet slaagt blijft het originele blok onveranderd -
    het wordt niet vrijgegeven of verplaatst.

VOLDOET AAN
    ANSI-C

ZIE OOK
    brk(2)

OPMERKINGEN
    De Unix98 standaard vereist van malloc(), calloc(), en realloc() dat ze
    errno naar ENOMEM zetten bij mislukken. Glibc neemt aan dat dit wordt
    gedaan (en de glibc versie van deze routines doen dit); als u een priv├ę
    malloc implementatie gebruikt dat errno niet zet, dan zullen bepaalde
    bibliotheek routines falen zonder een reden te vermelden met errno.

    `Crash-es' in malloc(), free() of realloc() zijn vrijwel altijd
    gerelateerd aan stapel {heap} corruptie, zoals overschrijden van een
    toegewezen homp of vrijmaken van dezelfde wijzer twee keer.

    Recente versies van Linux libc (later dan 5.4.23) en GNU libc (2.x)
    bevatten een malloc implementatie die instelbaar is via
    omgevingsvariabelen Wanneer MALLOC_CHECK_ gezet is, wordt een speciale
    (minder snelle) implementatie gebruikt die ontworpen is om tolerant te
    zijn voor eenvoudige fouten, zoals dubbele aanroepen van free() met
    hetzelfde argument, of overschrijden van een buffer met een enkele byte
    (off-by-one bugs). Niet tegen all dergelijke fouten kan echter worden
    beschermd, en geheugen lekken kunnen resulteren. Als MALLOC_CHECK_ gezet
    is naar 0, elke opgemerkte stapel {heap} corruptie wordt stilletjes
    genegeerd; als gezet naar 1, wordt een diagnose gegeven op stderr; als
    gezet naar 2, wordt onmiddellijk abort() aangeroepen om het krakkemikkige
    programma uit zijn lijden te verlossen. Dit kan bruikbaar zijn omdat
    anders later een crash kan optreden, en de ware oorzaak van het probleem
    dan moeilijk te achterhalen is.


VERTALING
    Dit is een handleiding uit manpages-nl 1.34. Alles wat tussen `{'..`}'
    staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: malloc.3,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $GNU                April 4, 1993            MALLOC(3)