rename

RENAME(2)        Linux Programmeurs Handleiding        RENAME(2)NAAM
    rename - verander de naam of plaats van een bestand

OVERZICHT
    #include <stdio.h>

    int rename(const char *oudpad, const char *nieuwpad);

BESCHRIJVING
    rename hernoemd een bestand, het naar andere directories verplaatsend als
    nodig.

    Elke andere harde koppeling naar het bestand (gemaakt met link(2)) blijft
    onaangetast.

    Als nieuwpad al bestaat wordt het automatisch vervangen (afhankelijk van
    een paar voorwaarden - zie FOUTEN onder), zodat er geen moment is waarop
    een ander proces dat toegang tot nieuwpad probeert te krijgen het zal
    missen.

    Als nieuwpad bestaat maar de handeling faalt om een of andere reden, dan
    garandeert rename , nieuwpad op zijn plaats te laten.

    Maar: bij het overschrijven zal er waarschijnlijk een interval zijn
    waarin oudpad en nieuwpad allebei naar het bestand dat hernoemd wordt
    wijzen.

    Als oudpad naar een symbolische link wijst, wordt de koppeling hernoemd;
    als nieuwpad naar een symbolische link wijst wordt de koppeling
    overschreven.

TERUGGEEF WAARDE
    Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven, en
    wordt errno naar behoren gezet.

FOUTEN
    EISDIR {is dir} nieuwpad is een bestaande dir, maar oudpad is geen dir.

    EXDEV {? apparaat} oudpad en nieuwpad zitten niet op hetzelfde
       bestandsysteem.

    ENOTEMPTY of EEXIST
       {niet leeg} {bestaat} nieuwpad is een niet-lege dir, het bevat
       andere ingangen dan "." en "..".

    EBUSY {bezig} Het hernoemen faalde omdat oudpad of nieuwpad een dir is
       die in gebruik is door een of ander proces (misschien als huidige
       werk-directorie, of als root {eng: root} dir, of omdat het voor
       schrijven open was) of het is in gebruik door het systeem
       (bijvoorbeeld als mount {eng: mount} punt), en het systeem
       beschouwd dit als een fout. (Merk op dat er geen vereiste is om
       EBUSY terug te geven is in deze gevallen - er is niets mis met het
       hoe-dan-ook doen van de hernoeming - maar het wordt toegestaan om
       EBUSY terug te geven als het systeem dergelijke situaties niet
       anders kan afhandelen.

    EINVAL {ongeldig} De nieuwe padnaam bevat een voorvoegsel van de oude,
       of, algemener, een poging werd gedaan om een dir een onderdir van
       zichzelf te maken.

    EMLINK {max verbind} oudpad heeft al het maximum aantal koppelingen naar
       zich toe, of het was een dir en de dir die nieuwpad bevat heeft al
       het maximum aantal koppelingen.

    ENOTDIR
       {geen dir} Een deel gebruikt als een dir in oudpad of nieuwpad is
       in feite geen dir. Of, oudpad is een dir, en nieuwpad bestaat
       maar is geen dir.

    EFAULT {fout} oudpad of nieuwpad wijzen buiten door u toegankelijke adres
       ruimte.

    EACCES {toegang} Schrijf toegang in de dir die oudpad of nieuwpad bevat
       is niet toegestaan voor het proces zijn geldende uid, of een van
       de directories in oudpad of nieuwpad liet geen zoek (uitvoer)
       toestemming toe, of oudpad was een dir maar liet geen
       schrijftoestemming toe (benodigd om de .. ingang bij te werken).

    EPERM of EACCES
       {toestemming} {toegang} De dir die oudpad bevat heeft het sticky
       bit gezet en het proces zijn geldige uid is niet dat van root, nog
       het uid van het bestand dat geschrapt zal worden, nog dat van de
       dir die het bevat, of nieuwpad is een bestaand bestand en de dir
       die het bevat heeft het sticky bit gezet maar het geldige uid van
       het proces is niet dat van root nog het uid van het bestand dat
       verplaatst zal worden nog dat van de dir die het bevat, of het
       bestandsysteem waar padnaam op zit ondersteund de gevraagde
       hernoem-soort niet.

    ENAMETOOLONG
       {naam te lang} oudpad of nieuwpad is te lang.

    ENOENT {geen ingang} Een dir deel van oudpad of nieuwpad bestaat niet of
       is een loshangende symbolische koppeling.

    ENOMEM {geen geheugen} Onvoldoende besturingssysteem geheugen voorhanden.

    EROFS {alleen-lezen b.s.} Het bestand is op een alleen-lezen
       bestandsysteem.

    ELOOP {cirkel} Teveel symbolische koppelingen werden tegengekomen bij
       het "oplossen" van oudpad of nieuwpad.

    ENOSPC {geen ruimte} Het apparaat dat het bestand bevat heeft geen ruimte
       voor een nieuwe dir ingang.

VOLDOET AAN
    POSIX, 4.3BSD, ANSI C

BUGS
    Op NFS bestandsystemen kun je niet aannemen dat als een handeling
    mislukte, het bestand niet hernoemd werd. Als de server de hernoem-
    handeling doet en gecrasht {eng: crashes} dan zal de herverstuurde RPC
    die afgehandeld zal worden als de server het weer doet, een fout
    veroorzaken. Van toepassing wordt verwacht hiermee om te gaan. Zie
    link(2) voor gelijksoortige problemen.

ZIE
    link(2) {verbind}, unlink(2) {maak-los}, symlink(2) {symbolische
    koppeling}, mv(1) {verplaats}


VERTALING
    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29. Alles wat tussen `{'..`}'
    staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: rename.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $Linux 2.0             4 Juni 1998             RENAME(2)