rgvim

VIM(1)            General Commands Manual           VIM(1)NAVN
    vim - Vi IMproved, en programmørs teksteditor

SYNOPSIS
    vim [tilvalg] [fil ..]
    vim [tilvalg] -
    vim [tilvalg] -t tag
    vim [tilvalg] -q [fejlfil]

    ex
    view
    gvim gview evim eview
    rvim rview rgvim rgview

BESKRIVELSE
    Vim er en teksteditor som er opad kompatibel med Vi. Den kan bruges til
    at redigere alle slags ren tekst. Den er særlig nyttig til at redigere
    programmer.

    Der er mange forbedringer over Vi: multiniveau fortryd, multivinduer og
    -buffere, syntaksfremhævning, redigering af kommandolinje, fuldførelse af
    filnavn, onlinehjælp, visuel markering, osv. Se ":help vi_diff.txt" for
    et overblik over forskellene mellem Vim og Vi.

    Mens Vim kører, kan der indhentes massere af hjælp fra online-
    hjælpesystemet, med ":help"-kommandoen. Se ONLINEHJÆLP-sektionen
    nedenfor.

    Oftest startes Vim for at redigere en enkelt fil med kommandoen

      vim fil

    Mere generelt startes Vim med:

      vim [tilvalg] [filliste]

    Hvis fillisten mangler, så startes editoren med en tom buffer. Ellers
    kan én af følgende fire måder bruges til at vælge en eller flere filer
    som skal redigeres.

    fil ..   En liste over filnavne. Den første bliver den nuværende fil
          og læses ind i bufferen. Markøren placeres på den første
          linje i bufferen. Du kan gå til de andre filer med
          ":next"-kommandoen. Skriv "--" foran fillisten, for at
          redigere en fil som begynder med en bindestreg.

    -      Filen som skal redigeres læses fra stdin. Kommandoer læses
          fra stderr, hvilket skal være en tty.

    -t {tag}  Filen som skal redigeres og den indledende markørplacering
          afhænger af et "tag", en slags gå til-etiket. {tag} opslås i
          tags-filen, den tilknyttede fil bliver den nuværende fil og
          den tilknyttede kommando udføres. Det bruges mest til C-
          programmer, hvor {tag} kunne være et funktionsnavn.
          Virkningen er at filen som indeholder funktionen bliver den
          nuværende fil og markøren placeres i begyndelsen af
          funktionen. Se ":help tag-commands".

    -q [fejlfil]
          Start i quickFix-tilstand. Filen [fejlfil] læses og den
          første fejl vises. Hvis [fejlfil] udelades, så indhentes
          filnavnet fra 'errorfile'-valgmuligheden (standard er
          "AztecC.Err" på Amiga, "errors.err" på andre systemer). Der
          kan hoppes til yderligere fejl med ":cn"-kommandoen. Se
          ":help quickfix".

    Vim opfører sig anderledes, afhængig af navnet på kommandoen
    (eksekverbaren kan stadig være den samme fil).

    vim    Den "normale" måde, alt er standard.

    ex    Start i Ex-tilstand. Gå til normal tilstand med
         ":vi"-kommandoen. Det kan også gøres med "-e"-argumentet.

    view   Start i skrivebeskyttet tilstand. Du vil være beskyttet mod at
         skrive filerne. Det kan også gøres med "-R"-argumentet.

    gvim gview
         GUI-versionen. Starter et nyt vindue. Det kan også gøres med
         "-g"-argumentet.

    evim eview
         GUI-versionen i easy-tilstand. Starter et nyt vindue. Det kan
         også gøres med "-y"-argumentet.

    rvim rview rgvim rgview
         Som dem ovenfor, men med restriktioner. Det vil ikke være
         muligt at starte skalkommandoer, eller at suspendere Vim. Det
         kan også gøres med "-Z"-argumentet.

TILVALG
    Tilvalgene kan gives i vilkårlig rækkefølge, før eller efter filnavnene.
    Tilvalg uden et argument kan kombineres efter en enkelt bindestreg.

    +[nummer]  Ved den første fil, placeres markøren på linje "nummer".
          Hvis "nummer" mangler, så placeres markøren på den sidste
          linje.

    +/{sti}   Ved den første fil, placeres markøren på linjen med den
          første forekomst af {sti}. Se ":help search-pattern" for
          tilgængelige søgemønstre.

    +{kommando}

    -c {kommando}
          {kommando} udføres efter den første fil er blevet læst.
          {kommando} fortolkes som en Ex-kommando. Hvis {kommando}
          indeholder mellemrum, så skal den omsluttes af dobbelte
          citationstegn (det afhænger af den skal der bruges).
          Eksempel: vim "+set si" main.c
          Bemærk: Du kan bruge op til 10 "+"- eller "-c"-kommandoer.

    -S {fil}  {fil} bliver sourced efter den første fil er blevet læst.
          Det svarer til -c "source {fil}". {fil} må ikke begynde med
          '-'. Hvis {fil} udelades, så bruges "Session.vim" (virker
          kun når -S er det sidste argument).

    --cmd {kommando}
          Ligesom at bruge "-c", men kommandoen udføres lige inden
          behandlingen af vimrc-filer. Du kan bruge op til 10 af disse
          kommandoer, uafhængigt af "-c"-kommandoer.

    -A     Hvis Vim blev kompileret med understøttelse af ARABIC til
          redigering af filer som er orienteret højre mod venstre og
          arabisk tastaturlayout, så starter tilvalget Vim i arabisk
          tilstand, dvs. 'arabic' sættes. Ellers gives en
          fejlmeddelelse og Vim afbrydes.

    -b     Binær tilstand. Der sættes nogle få valgmuligheder som gør
          det muligt at redigere en binær eller eksekverbar fil.

    -C     Kompatibel. Sæt 'compatible'-valgmuligheden. Det får Vim til
          at opføre sig mest som Vi, selvom der findes en .vimrc-fil.

    -d     Start i diff-tilstand. Der skal være to, tre eller fire
          filnavneargumenter. Vim åbner alle filerne og viser
          forskellene mellem dem. Virker ligesom vimdiff(1).

    -d {enhed} Åbn {enhed} til brug som en terminal. Kun på Amiga.
          Eksempel: "-d con:20/30/600/150".

    -D     Fejlretning. Gå til fejlretningstilstand når den første
          kommando udføres fra et script.

    -e     Start Vim i Ex-tilstand, ligesom hvis "ex"-eksekverbaren blev
          kaldt.

    -E     Start Vim i forbedret Ex-tilstand, ligesom hvis
          "exim"-eksekverbaren blev kaldt.

    -f     Forgrund. I GUI-versionen, vil Vim ikke fork'e og frigøre fra
          skallen som den blev startet i. På Amiga, genstartes Vim
          ikke for at åbne et nyt vindue. Tilvalget bør bruges når Vim
          udføres af et program der venter på at redigeringssession
          bliver færdig (f.eks. mail). På Amiga virker ":sh"- og
          ":!"-kommandoerne ikke.

    --nofork  Forgrund. I GUI-versionen, vil Vim ikke fork'e og frigøre fra
          skallen som den blev startet i.

    -F     Hvis Vim blev kompileret med understøttelse af FKMAP til
          redigering af filer som er orienteret højre mod venstre og
          persisk tastaturlayout, så starter tilvalget Vim i persisk
          tilstand, dvs. 'fkmap' og 'rightleft' sættes. Ellers gives
          en fejlmeddelelse og Vim afbrydes.

    -g     Hvis Vim blev kompileret med understøttelse af GUI, så
          aktiveres GUI'en af denne valgmulighed. Hvis understøttelse
          af GUI ikke blev kompileret ind, så gives en fejlmeddelelse
          og Vim afbrydes.

    -h     Giv lidt hjælp om kommandolinjeargumenterne og tilvalgene.
          Herefter afsluttes Vim.

    -H     Hvis Vim blev kompileret med understøttelse af RIGHTLEFT til
          redigering af filer som er orienteret højre mod venstre og
          hebraisk tastaturlayout, så starter tilvalget Vim i hebraisk
          tilstand, dvs. 'hkmap' og 'rightleft' sættes. Ellers gives
          en fejlmeddelelse og Vim afbrydes.

    -i {viminfo}
          Når brug af viminfo-filen er aktiveret, så sætter tilvalget
          det filnavn som skal bruges, i stedet for standarden
          "~/.viminfo". Det kan også bruges til at springe brugen af
          .viminfo-filen over, ved at give navnet "NONE".

    -L     Samme som -r.

    -l     Lisp-tilstand. Sætter 'lisp'- og
          'showmatch'-valgmulighederne til.

    -m     Ændring af filer er deaktiveret. Nulstiller
          'write'-valgmuligheden. Du kan stadig ændre bufferen, men
          det er ikke muligt at skrive en fil.

    -M     Ændringer tillades ikke. 'modifiable'- og
          'write'-valgmulighederne fjernes, så ændringer ikke er
          tilladt og filer ikke kan skrives. Bemærk at valgmulighederne
          kan sættes for at gøre det muligt at foretage ændringer.

    -N     No-compatible-tilstand. Nulstil 'compatible'-valgmuligheden.
          Det får Vim til at opføre sig en smule bedre, men mindre Vi-
          kompatibel, selvom der ikke findes en .vimrc-fil.

    -n     Der bruges ingen swap-fil. Det er umuligt at gendanne efter
          programmet er holdt op med at virke. God hvis du vil
          redigere en fil på et meget langsomt medie (f.eks. floppy).
          Kan også gøres med ":set uc=0". Kan fortrydes med ":set
          uc=200".

    -nb     Bliv en editor-server til NetBeans. Se dokumentationen for
          detaljer.

    -o[N]    Åbn N vinduer stablet. Når N udelades, så åbnes ét vindue
          pr. fil.

    -O[N]    Åbn N vinduer side om side. Når N udelades, så åbnes ét
          vindue pr. fil.

    -p[N]    Åbn N fanebladssider. Når N udelades, så åbnes én
          fanebladsside pr. fil.

    -R     Skrivebeskyttet tilstand. 'readonly'-valgmuligheden sættes.
          Du kan stadig redigere bufferen, men vil være forhindret i
          fejlagtigt at overskrive en fil. Hvis du vil overskrive en
          fil, så tilføj et udråbstegn til Ex-kommandoen, som i ":w!".
          -R-tilvalget indebærer også -n-tilvalget (se ovenfor).
          'readonly'-valgmuligheden kan slås fra med ":set noro". Se
          ":help 'readonly'".

    -r     Oplist swap-filer, med information om at bruge dem til
          gendannelse.

    -r {fil}  Gendannelsestilstand. Swap-filen bruges til at gendanne en
          redigeringssession som holdt op med at virke. Swap-filen er
          en fil med det samme filnavn som tekstfilen, med ".swp"
          tilføjet i slutningen. Se ":help recovery".

    -s     Stille tilstand. Kun når der startes som "Ex" eller når
          "-e"-tilvalget blev givet inden "-s"-tilvalget.

    -s {scriptind}
          Script-filen {scriptind} læses. Tegnene i filen fortolkes
          som havde du skrevet dem. Det samme kan gøres med kommandoen
          ":source! {scriptind}". Hvis slutningen af filen nås inden
          editoren afslutter, så læses yderligere tegn fra tastaturet.

    -T {terminal}
          Fortæller Vim navnet på terminalen som du bruger. Kræves kun
          når den automatisk måde ikke virker. Skal være en terminal
          som kendes af Vim (indbygget) eller defineret i termcap-
          eller terminfo-filen.

    -u {vimrc} Brug kommandoerne i {vimrc}-filen til initialiseringer. Alle
          de andre initialiseringer springes over. Brug den til at
          redigere en særlig slags filer. Den kan også bruges til at
          springe alle initialiseringer over, ved at give navnet
          "NONE". Se ":help initialization" i vim for flere detaljer.

    -U {gvimrc} Brug kommandoerne i {gvimrc}-filen til GUI-initialiseringer.
          Alle de andre GUI-initialiseringer springes over. Den kan
          også bruges til at springe alle GUI-initialiseringer over,
          ved at give navnet "NONE". Se ":help gui-init" i vim for
          flere detaljer.

    -V[N]    Uddybende. Giv meddelelser om hvilke filer som er sourced og
          til læsning og skrivning af en viminfo-fil. Det valgfrie
          nummer N er værdien af 'verbose'. Standard er 10.

    -v     Start Vim i Vi-tilstand, ligesom eksekverbaren kaldet "vi".
          Det har kun virkning når eksekverbaren kaldes "ex".

    -w {scriptud}
          Alle tegnene som du skrev optages i filen {scriptud}, indtil
          du afslutter Vim. Det er nyttigt hvis du vil oprette en
          script-fil som skal bruges med "vim -s" eller ":source!".
          Hvis {scriptud}-filen findes, så tilføjes tegnene til
          slutningen.

    -W {scriptud}
          Ligesom -w, men en eksisterende fil overskrives.

    -x     Brug kryptering når der skrives filer. Spørger efter en
          krypteringsnøgle.

    -X     Opret ikke forbindelse til X-serveren. Afkorter opstartstiden
          i en terminal, men vinduets titel og udklipsholder bruges
          ikke.

    -y     Start Vim i easy-tilstand, ligesom hvis "evim"- eller
          "eview"-eksekverbarene blev kaldt. Får Vim til at opføre sig
          som en klik og skriv-editor.

    -Z     Restriktiv tilstand. Virker ligesom eksekverbaren som
          begynder med "r".

    --     Betegner slutningen af tilvalgene. Argumenter efter dette
          håndteres som et filnavn. Det kan bruges til at redigere et
          filnavn som begynder med et '-'.

    --echo-wid Kun GTK GUI: Ekko vinduets id på stdout.

    --help   Giv en hjælpemeddelelse og afslut, ligesom "-h".

    --literal  Tag filnavnets argumenter bogstaveligt, udvid ikke jokertegn.
          Det har ingen virkning i Unix hvor skallen udvidder
          jokertegn.

    --noplugin Spring indlæsning af plugins over. Indebæres af -u NONE.

    --remote  Opret forbindelse til en Vim-server og få den til at redigere
          filerne som gives i resten af argumenterne. Hvis der ikke
          findes nogen server, så gives der en advarsel og filerne
          redigeres i den nuværende Vim.

    --remote-expr {udtryk}
          Opret forbindelse til en Vim-server, evaluer {udtryk} i den
          og udskriv resultatet på stdout.

    --remote-send {nøgler}
          Opret forbindelse til en Vim-server and send {nøgler} til
          den.

    --remote-silent
          Som --remote, men uden advarslen når der ikke findes nogen
          server.

    --remote-wait
          Som --remote, men Vim afslutter ikke før filerne er blevet
          redigeret.

    --remote-wait-silent
          Som --remote-wait, men uden advarslen når der ikke findes
          nogen server.

    --serverlist
          Oplist navnene på alle Vim-servere som der kan findes.

    --servername {navn}
          Brug servernavnet {navn}. Bruges til den nuværende Vim,
          medmindre det bruges med et --remote-argument, så er det
          navnet på serveren som der skal oprettes forbindelse til.

    --socketid {id}
          Kun GTK GUI: Brug GtkPlug-mekanismen til at køre gvim i et
          andet vindue.

    --version  Udskriv versionsinformation og afslut.

ONLINEHJÆLP
    Skriv ":help" i Vim for at begynde. Skriv ":help emne" for at få hjælp
    til et bestemt emne. F.eks.: ":help ZZ" for at få hjælpe til
    "ZZ"-kommandoen. Brug <Tab> og CTRL-D for at fuldføre emner (":help
    cmdline-completion"). Tags findes til at hoppe fra et sted til et andet
    (en slags hypertekst-links, se ":help"). Alle dokumentationsfiler kan
    vises på denne måde, f.eks. ":help syntax.txt".

FILER
    /usr/share/vim/vim82/doc/*.txt
           Vim-dokumentationsfilerne. Brug ":help doc-file-list" for
           at få den fulde liste.

    /usr/share/vim/vim82/doc/tags
           Tags-filen som bruges til at finde information i
           dokumentationsfilerne.

    /usr/share/vim/vim82/syntax/syntax.vim
           Systembrede syntaksinitialiseringer.

    /usr/share/vim/vim82/syntax/*.vim
           Syntaksfiler til diverse sprog.

    /etc/vimrc   Systembrede Vim-initialiseringer.

    ~/.vimrc    Dine personlige Vim-initialiseringer.

    /etc/gvimrc  Systembrede gvim-initialiseringer.

    ~/.gvimrc   Dine personlige gvim-initialiseringer.

    /usr/share/vim/vim82/optwin.vim
           Script som bruges til ":options"-kommandoen, en god måde
           til at vise og sætte valgmuligheder.

    /usr/share/vim/vim82/menu.vim
           Systembrede menu-initialiseringer til gvim.

    /usr/share/vim/vim82/bugreport.vim
           Script til at generere en fejlrapport. Se ":help bugs".

    /usr/share/vim/vim82/filetype.vim
           Script til at registrere filtypen ud fra navnet. Se ":help
           'filetype'".

    /usr/share/vim/vim82/scripts.vim
           Script til at registrere filtypen ud fra indholdet. Se
           ":help 'filetype'".

    /usr/share/vim/vim82/print/*.ps
           Filer som bruges til PostScript-udskrivning.

    Læs VIM-hjemmesiden for seneste info:
    <URL:http://www.vim.org/>

SE OGSÅ
    vimtutor(1)

FORFATTER
    Det meste af Vim blev lavet af Bram Moolenaar, med en masse hjælp fra
    andre. Se ":help credits" i Vim.
    Vim er baseret på Stevie, arbejdet på af: Tim Thompson, Tony Andrews og
    G.R. (Fred) Walter. Selvom der næsten ikke er noget af den originale
    kode tilbage.

FEJL
    Formodentligt. Se ":help todo" for en liste over kendte problemer.

    Bemærk at flere ting som af nogle kan anses som værende fejl, faktisk er
    pga. en for nær reproduktion af Vi's opførsel. Og hvis du tænker at
    andre ting er fejl "fordi Vi gør det anderledes", så kig nærmere på
    vi_diff.txt-filen (eller skriv :help vi_diff.txt i Vim). Se også
    'compatible'- og 'cpoptions'-valgmulighederne.                 11. april 2006              VIM(1)