rlogin

RLOGIN(7)                               RLOGIN(7)NIMI
   rlogin — remote login

YLEISKATSAUS
   rlogin [-8EKLdx] [-e char] [-k realm] [-l username] host

KUVAUS
   Rlogin käynnistää pääteyhteyden etäkoneelle host.

   Rlogin Yrittää ensin käyttää alempana kuvattua Kerberos-autentikointia.
   Jos etäkone ei tue Kerberosta, käytetään vakioitua Berkleyn
   rhosts-autentikointia. Valitsimet ovat seuraavat:

   -8  Valitsin -8 sallii 8-bittisen syötteen joka tilanteessa, muussa
      tapauksessa pariteettibitit poistetaan paitsi, jos etäkoneen
      käynnistys- ja lopetusmerkit ovat muita merkkejä kuin ^S/^Q.

   -E  Valitsin -E estää minkä tahansa merkin tulkinnan keskeytysmerkiksi.
      Kun tätä käytetään valitsimen -8 kanssa, syntyy täysin läpinäkyvä
      yhteys.

   -K  Valitsin -K kytkee pois päältä koko Kerberos-autentikoinnin.

   -L  Valitsin -L sallii rlogin-pääteyhteyden ajamisen `litout''-moodissa
      (katso tty(4) ).

   -d  Valitsin -d käynnistää (socket-) debuggauksen (katso setsockopt(2))
      niissä TCP-socketeissa, joita käytetään yhteyksiin etäkoneelle.

   -e  Valitsin -e sallii käyttäjän määritellä keskeytysmerkin, jonka
      oletusarvo on ``~''. Tämä määrittely voidaan antaa joko
      kirjainmerkkinä tai oktaalisena muodossa \nnn.

   -k  Valitsin pyytää, että rlogin hankkii pääsyliput etäkoneelle käyttäen
      sen realm-tiedostossa olevia arvoja. realm -parametri korvaa
      etäkoneen realm-tiedot niin kuin ne on määritelty krb_realmofhost(3)
      :ssa.

   -x  Valitsin -x kytkee päälle DES-salauksen kaikelle tiedolle, joka
      kulkee rlogin-pääteyhteyden kautta. Tämä voi vaikuttaa vasteaikaan ja
      CPU:n käyttöön, mutta lisää turvallisuutta.

   Rivi muotoa ``<keskeytysmerkki>.'' katkaisee yhteyden etäkoneeseen. Samoin
   rivi ``<keskeytysmerkki>^Z'' sulkee rlogin -yhteyden ja
   ``<keskeytysmerkki><hidas lopetus>'' sulkee rlogin-lähetyspuolen, mutta
   sallii lähetyksen etäkoneelta. Oletusarvona tilde (``~'') on
   keskeytysmerkki ja control-Y (``^Y'') on hidas lopetus.

   Kaikki kaiutus tapahtuu etäkoneella, täten (paitsi viiveiden osalta)
   rlogin on läpinäkyvä. Vuonohjaus merkeillä ^S/^Q sekä vuon tyhjennykset
   keskeytysten yhteydessä hoidetaan asianmukaisesti.

KERBEROS-AUTENTIKOINTI
   Jokaisella käyttäjällä voi olla oma autentikointiluettelonsa tiedostossa
   .klogin kotihakemistossaan. Tässä tiedostossa jokaisen rivin tulee
   sisältää Kerberoksen päänimen (principal) muotoa principal.instance@realm.
   Jos käyttäjä on autentikoitu johonkin päänimeen, joka on mainittu
   tiedostossa .klogin, yhteys sallitaan. Päänimeen accountname.@localrealm
   sallitaan yhteys, jos tiedostoa .klogin ei ole. Muissa tapauksissa etäkone
   pyytää käyttäjätunnusta ja salasanaa kuten login(1). Eräiden
   turvallisuusongelmien välttämiseksi, on etäkäyttäjän omistettava tiedosto
   .kloginf.

    Jos Kerberos-autentikointi ei onnistu, tulostetaan varoitus ja
    noudatetaan vakioitua Berkeley rlogin -käytäntöä.

YMPÄRISTÖMUUTTUJAT
   rlogin käyttää seuraavia ympäristömuuttujia:

   TERM Määrittelee käyttäjän päätetyypin.

KATSO MYÖS
   rsh(1), kerberos(3), krb_sendauth(3), krb_realmofhost(3).

HISTORIA
   Käsky rlogin esiintyi 4.2BSD :ssa.

BUGIT
   Rlogin-komennon korvaa telnet(1) lähiaikoina.

   Lisää ympäristömuuttujia pitäisi siirtää etäjärjestelmään.Käyttäjän sovellusohjelmat                       RLOGIN(7)