sched_rr_get_interval

RR_GET_INTERVAL(2)    Podręcznik programisty Linuksa    RR_GET_INTERVAL(2)NAZWA
    sched_rr_get_interval - pobranie przedziału SCHED_RR dla danego procesu

SKŁADNIA
    #include <sched.h>

    int sched_rr_get_interval(pid_t pid, struct timespec *tp);

    struct timespec {
      time_t tv_sec;   /* sekundy */
      long  tv_nsec;  /* nanosekundy */
    };

OPIS
    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    sched_rr_get_interval zapisuje do wskazywanej przez tp struktury timespec
    cykliczny kwant czasu dla procesu określonego przez pid. Jeśli pid ma
    wartość zero, to zapisany zostanie kwant czasu procesu wołającego.
    Wskazywany proces powinien działać w polityce przydzielania SCHED_RR.

    Wartości cyklicznego kwantu czasu nie można w systemie Linux 1.3.81
    zmieniać.

    Systemy POSIX-owe, na których dostępne jest sched_rr_get_interval,
    definiują w <unistd.h> _POSIX_PRIORITY_SCHEDULING.


WARTOŚĆ ZWRACANA
    Po pomyślnym zakończeniu sched_rr_get_interval zwraca zero. Po błędzie
    zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY
    ESRCH Proces identyfikownay przez pid nie został znaleziony.

    ENOSYS Wywołanie systemowe nie jest jeszcze zaimplementowane.

ZGODNE Z
    POSIX.1b (wcześniej POSIX.4)

USTERKI
    W systemie Linux 1.3.81, sched_rr_get_interval zwraca błąd ENOSYS, gdyż
    SCHED_RR nie jest jeszcze w pełni zaimplementowane.

ZOBACZ TAKŻE
    sched_setscheduler(2) zawiera opis linuksowego algorytmu szeregowania
    zadań.

    Programming for the real world - POSIX.4 Billa O. Gallmeistera, O'Reilly
    & Associates, Inc., ISBN 1-56592-074-0
    IEEE Std 1003.1b-1993 (standard POSIX.1b)
    ISO/IEC 9945-1:1996

INFORMACJE O TŁUMACZENIU
    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia
    Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między
    powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub
    funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony
    podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 2 sched_rr_get_interval

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można
    znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.Linux 1.3.81            1996-04-10         RR_GET_INTERVAL(2)