send

SEND(2)          Linux - příručka programátora         SEND(2)JMÉNO
    send, sendto, sendmsg - pošli zprávu do soketu

SYNTAXE
    #include <sys/types.h>
    #include <sys/socket.h>


    int send(int s, const void *msg, int len, unsigned int flags);

    int sendto(int s, const void *msg, int len, unsigned int flags, const
    struct sockaddr *to, int tolen);

    int sendmsg(int s, const struct msghdr *msg, unsigned int flags);

POPIS
    Send, sendto, a sendmsg se používají k zasílání zpráv do jiných soketů.
    Send může být použito pouze, je-li soket spojený zatímco sendto a sendmsg
    mohou být použity kdykoliv.

    Adresa cílového soketu je zadána parametrem to a tolen specifikuje jeho
    velikost. Adresa zprávy je zadána v argumentu len. Je-li zpráva příliš
    dlouhá, aby mola být poslána atomicky, je vrácena chyba EMSGSIZE a zpráva
    není poslána.

    Funkce send neposkytuje žádnou možnost indikace správného doručení.
    Lokálně detekované chyby jsou indikovány návratovou hodnotou -1.

    Pokud není k dispozici žádné volné místo pro zprávu před jejím přenosem,
    send se normálně zablokuje, pokud soket není v neblokujícím módu. Volání
    select(2) může být použito k zjištění, je-li možno poslat další data.

    Parametr flags může obsahovat jednu nebo více z následujících hodnot:

       #define  MSG_OOB    0x1 /* zpracuj out-of-band data */
       #define  MSG_DONTROUTE 0x4 /* obejdi routing, použij přímé rozhraní*/

    Flag MSG_OOB je použit pro posílání out-of-band dat do soketu, který to
    podporuje (např. SOCK_STREAM); použitý protokol musí také podporovat
    out-of-band data. MSG_DONTROUTE je normálně používáno pouze
    diagnostickými a routovacími programy.

    V recv(2) je obsažen popis struktury msghdr

NÁVRATOVÁ HODNOTA
    Volání vrací počet poslaných znaků, nebo -1 pokud se objevila chyba.

CHYBY
    EBADF  Byl specifikován neplatný deskriptor.

    ENOTSOCK
        Argument s není soket

    EFAULT Parametr je v neplatné části adresového prostoru procesu.

    EMSGSIZE
        Soket požaduje, aby tato zpráva byla poslána atomicky, ale
        velikost této zprávy toto znemožňuje.

    EWOULDBLOCK
        Soket je označen jako neblokující a požadovaná operace by
        blokovala.

    ENOBUFS Systém není schopen alokovat interní buffery. Operace může být
        úspěšná až budou buffery k dispozici.

    ENOBUFS Výstupní fronta pro síťové rozhraní je zaplněna. To obvykle
        znamená, že rozhraní přestalo posílat, ale může to být také
        způsobeno občasným přetížením rozhraní.

SPLŇUJE STANDARDY
    4.4BSD, SVr4 (tato volání se poprvé objevila ve 4.2BSD). SVr4
    dokumentuje další chyby EINVAL, EINTR, EMSGSIZE, ENOSR, ENOMEM.

DALŠÍ INFORMACE
    fcntl(2), recv(2), select(2), getsockopt(2), socket(2), write(2)

VAROVÁNÍ
    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/BSD Man Page          2. července 1997             SEND(2)