setdomainname

GETDOMAINNAME(2)    PodrÄcznik programisty Linuksa    GETDOMAINNAME(2)NAZWA
    getdomainname, setdomainname - pobranie/ustawienie nazwy domeny

SKÅADNIA
    #include <unistd.h>

    int getdomainname(char *name, size_t len);
    int setdomainname(const char *name, size_t len);

OPIS
    Uwaga! To tÅumaczenie może byÄ nieaktualne!

    Funkcje sÅuÅ¼Ä do pobierania, lub zmieniania nazwy domeny obecnego
    procesora. JeÅli zakoÅczona znakiem NUL nazwa domeny wymaga wiÄcej
    niż len bajtów, getdomainname zwróci len pierwszych bajtów nazwy
    (glibc) lub bÅÄd (libc).

WARTOÅÄ ZWRACANA
    Po pomyÅlnym zakoÅczeniu zwracane jest zero. Po bÅÄdzie zwracane jest
    -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BÅÄDY
    EINVAL Dla getdomainname pod libc: name jest równe NULL lub name jest
       dÅuższe niż len bajtów.

    EINVAL Dla setdomainname: len byÅo ujemne lub zbyt duże.

    EPERM Dla setdomainname: wywoÅujÄcy nie byÅ superużytkownikiem.

    EFAULT Dla setdomainname: name wskazywaÅo poza przestrzeÅ adresowÄ
       użytkownika.

ZGODNE Z
    POSIX nie okreÅla tych funkcji.

ZOBACZ TAKŻE
    gethostname(2), sethostname(2), uname(2)

INFORMACJE O TÅUMACZENIU
    Powyższe tÅumaczenie pochodzi z nieistniejÄcego już Projektu
    TÅumaczenia Manuali i może nie byÄ aktualne. W razie zauważenia
    różnic miÄdzy powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem
    opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie siÄ z oryginalnÄ
    (angielskÄ) wersjÄ strony podrÄcznika za pomocÄ polecenia:

       man --locale=C 2 getdomainname

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - wiÄcej informacji można
    znaleÅºÄ pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.Linux 2.0             1997-08-25         GETDOMAINNAME(2)