setgroups

GETGROUPS(2)       Linux Programmeurs Handleiding       GETGROUPS(2)NAAM
    getgroups, setgroups - krijg/zet een lijst van aanvullende groep ID's

SAMENVATTING
    #include <unistd.h>

    int getgroups(int grootte, gid_t lijst[]);

    #include <grp.h>

    int setgroups(size_t grootte, const gid_t *lijst);

  Test Macro´s in glibc (zie feature_test_macros(7)):

    setgroups(2):
      Vanaf glibc 2.19:
        _DEFAULT_SOURCE
      Glibc 2.19 en eerder:
        _BSD_SOURCE

BESCHRIJVING
    getgroups() geeft de aanvullende groep ID´s van het aanroepende proces
    terug in lijst. Het argument grootte dient gezet te worden op het maximum
    aantal elementen dat kan worden opgeslagen in de buffer aangewezen door
    lijst. Als het aanroepende proces lid is van meer dan grootte aanvullende
    groepen, dat treedt een fout op.

    Het is niet gespecificeerd of het effectieve groep ID van het aanroepende
    proces is bevat in de geretourneerde lijst. (Dus, aan applicatie moet ook
    getegid(2) aanroepen en de resulterende waarde verwijderen of toevoegen.

    Als grootte nul is dan wordt lijst niet veranderd, maar het gehele aantal
    van aanvullende groepen voor hetproces wordt teruggegeven.

    setgroups() zet de aanvullende groepen voor een proces. Alleen de
    super-gebruiker mag deze functie gebruiken.

      setgroups(0, NULL);

EIND WAARDE
    Bij success geeft getgroups() het aantal aanvullende groep ID's terug.
    Bij falen wordt -1 teruggegeven, en errno wordt overeenkomstig gezet.

    Bij success geeft setgroups() nul terug. Bij falen wordt -1 teruggegeven,
    en wordt errno overeenkomstig gezet.

FOUTEN
    EFAULT lijst heeft een ongeldig adres.

    getgroups() kan ook nog falen met de volgende fout:

    EINVAL grootte is kleiner dan het aantal aanvullende groep ID's, maar is
       niet nul.

    getgroups() kan ook nog falen met de volgende fout:

    EINVAL grootte is groter dan NGROUPS_MAX (32 voor Linux 2.6.4; 65536
       sinds Linux 2.6.4).

    ENOMEM Geen geheugen meer.

    EPERM Het aanroepende proces heeft onvoldoende rechten (De aanroeper
       heeft niet de CAP_SETGID capaciteit in de gebruiker naamruimte
       waarin het zich bevind.

    EPERM (sinds Linux 3.19)
       Het gebruik van setgroups() wordt gewijgerd in deze gebruiker
       naamruimte. Zie de beschrijving van /proc/[pid]/setgroups in
       user_namespaces(7).

VOLDOET AAN
    getgroups(): SVr4, 4.3BSD, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

    setgroups(): SVr4, 4.3BSD. Omdat setgroups() een privilege vereist, is
    deze niet beschreven in POSIX.1.

OPMERKINGEN
    Een proces kan tot NGROUPS_MAX aanvullende groep ID´s hebben boven op
    het effectieve groep ID. De constante NGROUPS_MAX is gedefinieerd in
    <limits.h>. De verzameling van aanvullende groep ID´s wordt geërfd van
    het ouder proces en blijft bewaard langs een execve(2).

    Het maximum aantal aanvullende groep ID´s kan worden gevonden tijdens het
    uitvoeren door gebruik te maken van sysconf(3):

      long ngroups_max;
      ngroups_max = sysconf(_SC_NGROUPS_MAX);

    De maximale uitvoer waarde van getgroups() kan niet groter zijn dan een
    meer dan deze waarde. Vanaf Linux 2.6.4, is het maximum aantal
    aanvullende groep ID´s ook zichtbaar via het Linux specifieke
    alleen-lezen bestand /proc/sys/kernel/ngroups_max.

    De originele Linux getgroups() systeem aanroep ondersteunde alleen
    16-bit groep ID´s. Vervolgens voegde Linux 2.4 getgroups32() toe, die
    32-bit groep ID´s ondersteunde. De glibc getgroups() omwikkel functie
    handelt de verschillen tussen kernel variaties transparant af.

  C library/kernel verschillen
    Op kernel niveau, zijn gebruiker ID´s en groep ID´s een per-thread
    attribute. Hoewel POSIX vereist dat alle threads in een proces dezelfde
    identificatie hebben. De NPTL threading implementaties voldoen aan de
    POSIX eis door omwikkel functies voor de verschillende systeem aanroepen
    die de UID´s en GID´s veranderen te implementeren. Deze omwikkel functies
    (inclusief die voor setgroups()) gebruiken een op een signaal gebaseerde
    techniek om te verzekeren dat wanneer in een thread de identificatie
    verandert, alle andere threads in het proces ook hun identificatie
    veranderen. Voor details zie nptl(7).

ZIE OOK
    getgid(2), setgid(2), getgrouplist(3), group_member(3), initgroups(3),
    capabilities(7), credentials(7)

COLOFON
    Deze pagina is onderdeel van release 5.11 van het Linux
    man-pages-project. Een beschrijving van het project, informatie over het
    melden van bugs en de nieuwste versie van deze pagina zijn op
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/ te vinden.


VERTALING
    De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos
    Boersema <joshb@xs4all.nl>, Mario Blättermann
    <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans
    <luc.castermans@gmail.com>

    Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License
    Version 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ of later over de
    Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

    Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur
    een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org ⟨⟩.Linux               22 maart 2021           GETGROUPS(2)