sethostname

GETHOSTNAME(2)      Podręcznik programisty Linuksa      GETHOSTNAME(2)NAZWA
    gethostname, sethostname - pobranie/ustawienie nazwy hosta

SKŁADNIA
    #include <unistd.h>

    int gethostname(char *name, size_t len);
    int sethostname(const char *name, size_t len);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    gethostname():
      Od glibc 2.12: _BSD_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 500
      || /* Od glibc 2.12: */ _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
    sethostname():
      Od glibc 2.21:
        _DEFAULT_SOURCE
      W glibc 2.19 i 2.20:
        _DEFAULT_SOURCE || (_XOPEN_SOURCE && _XOPEN_SOURCE < 500)
      Do glibc 2.19 włącznie:
        _BSD_SOURCE || (_XOPEN_SOURCE && _XOPEN_SOURCE < 500)

OPIS
    These system calls are used to access or to change the system hostname.
    More precisely, they operate on the hostname associated with the calling
    process's UTS namespace.

    sethostname() sets the hostname to the value given in the character
    array name. The len argument specifies the number of bytes in name.
    (Thus, name does not require a terminating null byte.)

    gethostname() returns the null-terminated hostname in the character
    array name, which has a length of len bytes. If the null-terminated
    hostname is too large to fit, then the name is truncated, and no error is
    returned (but see NOTES below). POSIX.1 says that if such truncation
    occurs, then it is unspecified whether the returned buffer includes a
    terminating null byte.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1
    i odpowiednio ustawiane jest errno.

BŁĘDY
    EFAULT name jest nieprawidłowym adresem.

    EINVAL len jest ujemne lub, przy sethostname(), len jest większe niż
       maksymalny dopuszczalny rozmiar.

    ENAMETOOLONG
       (glibc gethostname()) len jest mniejsze niż rzeczywisty rozmiar.
       Przed wersją 2.1, glibc w tym przypadku używało EINVAL.

    EPERM For sethostname(), the caller did not have the CAP_SYS_ADMIN
       capability in the user namespace associated with its UTS namespace
       (see namespaces(7)).

ZGODNE Z
    SVr4, 4.4BSD (these interfaces first appeared in 4.2BSD). POSIX.1-2001
    and POSIX.1-2008 specify gethostname() but not sethostname().

UWAGI
    SUSv2 guarantees that "Host names are limited to 255 bytes". POSIX.1
    guarantees that "Host names (not including the terminating null byte) are
    limited to HOST_NAME_MAX bytes". On Linux, HOST_NAME_MAX is defined with
    the value 64, which has been the limit since Linux 1.0 (earlier kernels
    imposed a limit of 8 bytes).

  Różnice biblioteki C/jądra
    The GNU C library does not employ the gethostname() system call;
    instead, it implements gethostname() as a library function that calls
    uname(2) and copies up to len bytes from the returned nodename field
    into name. Having performed the copy, the function then checks if the
    length of the nodename was greater than or equal to len, and if it is,
    then the function returns -1 with errno set to ENAMETOOLONG; in this
    case, a terminating null byte is not included in the returned name.

    Versions of glibc before 2.2 handle the case where the length of the
    nodename was greater than or equal to len differently: nothing is copied
    into name and the function returns -1 with errno set to ENAMETOOLONG.

ZOBACZ TAKŻE
    hostname(1), getdomainname(2), setdomainname(2), uname(2),
    uts_namespaces(7)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz
    najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.


TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek
    Borys <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz
    <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o
    warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public
    License w wersji 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ lub
    nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres
    manpages-pl-list@lists.sourceforge.net ⟨⟩.Linux            10 października 2019 r.       GETHOSTNAME(2)