setrlimit

GETRLIMIT(2)      Linux Programmeurs Handleiding      GETRLIMIT(2)NAAM
    getrlimit, getrusage, setrlimit - krijg/zet middelen grens en gebruik

OVERZICHT
    #include <sys/time.h>
    #include <sys/resource.h>
    #include <unistd.h>

    int getrlimit (int middel, struct rlimit *rlimit);
    int getrusage (int wie, struct rusage *gebruik);
    int setrlimit (int middel, const struct rlimit *rlimit);

BESCHRIJVING
    getrlimit en setrlimit krijgen en zetten middelen grenzen
    respectievelijk. middel zou een moeten zijn van:

    RLIMIT_CPU   /* {middelen grens CPU} CPU tijd in seconden */
    RLIMIT_FSIZE  /* {*bestand maat} Maximum bestand grootte */
    RLIMIT_DATA  /* {*gegevens} max gegevens maat */
    RLIMIT_STACK  /* {*stapel} max stapel maat */
    RLIMIT_CORE  /* {*werk-geheugen} max geheugen bestand maat */
    RLIMIT_RSS   /* {*blijvend gezet maat} max blijvend gezet maat */
    RLIMIT_NPROC  /* {*aantal processen} max nummer processen */
    RLIMIT_NOFILE /* {*aantal bestand} max aantal open bestanden */
    RLIMIT_MEMLOCK /* {*geheugen grendel} max in-geheugen-vergrendeld adres
    ruimte */
    RLIMIT_AS   /* {*adres ruimte} adres ruimte (virtueel geheugen)
    grens */

    Een middel kan onbegrensd zijn als je de grens naar RLIM_INFINITY
    {middel grens oneindig} zet. RLIMIT_OFILE is de BSD naam voor
    RLIMIT_NOFILE.

    De rlimit structuur is bepaald als volgt:

      struct rlimit /* {middelen grens} */
      {
         rlim_t  rlim_cur; /* {middel grens huidig */
         rlim_t  rlim_max; /* {middel grens max */
      };

    getrusage geeft het huidige middelen gebruik, voor een wie van
    RUSAGE_SELF {gebruik zelf} of RUSAGE_CHILDREN {gebruik kinderen}.

      struct rusage /* {middelen gebruik}
      {
         struct timeval ru_utime;/* {middelen gebruik gebruikertijd}<-*/
         struct timeval ru_stime;/* {*s tijd} systeem tijd verbruikt */
         long ru_maxrss;  /* {*max*} max blijvend-gezet-maat {"rss"}*/
         long ru_ixrss; /* {*hele "rss"} hele gedeelde geheugen maat */
         long ru_idrss; /* {*hele gegevens "rss"} hele ongedeelde
         *          * gegevens maat */
         long ru_isrss; /* {*hele stapel "rss"} hele ongedeelde stapel
         *          * maat */
         long ru_minflt; /* {*kleine fout} pagina herneem */
         long ru_majflt; /* {*grote fout} pagina fout */
         long ru_nswap; /* {*n verwisselingen}<- */
         long ru_inblock;/* {*in blok} blok invoer operaties */
         long ru_oublock;/* {*uit blok} blok uitvoer operaties */
         long ru_msgsnd; /* {*bericht verzonden}<- */
         long ru_msgrcv; /* {*bericht ontvangen}<- */
         long ru_nsignals;/* {*aantal signalen ontvangen}<- */
         long ru_nvcsw; /* {*aantal vrijwillige context wissel}<- */
         long ru_nivcsw; /* {*aantal onvrijwillige context wissel}<- */
      };

TERUGGEEF WAARDE
    Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven, en
    errno wordt naar behoren gezet.

FOUTEN
    EFAULT {fout} rlim of gebruik wijst buiten de toegankelijke adres
       ruimte.

    EINVAL {ongeldig} getrlimit of setrlimit werd aangeroepen met een
       slechte middel, of getrusage werd aangeroepen met een slechte
       wie.

    EPERM {toestemming} Een niet-supergebruiker probeert om setrlimit() te
       gebruiken om de zachte of harde grens boven de huidige harde
       grens te zetten, of een supergebruiker probeert RLIMIT_NOFILE
       {*aantal bestanden} boven het huidige kernel maximum te zetten.

VOLDOET AAN
    SVr4, BSD 4.3

ZIE
    ulimit(2) {grens}, quotactl(2) {schijf quota manipuleer}


VERTALING
    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29. Alles wat tussen
    `{'..`}' staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: setrlimit.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $Linux              23 Juli 1993           GETRLIMIT(2)