setuid

SETUID(2)        Linux Programmeurs Handleiding        SETUID(2)NAAM
    setuid - zet gebruiker identiteit

OVERZICHT
    #include <unistd.h>

    int setuid(uid_t uid)

BESCHRIJVING
    setuid zet het geldende gebruiker ID van het huidige proces. Als het
    geldende gebruiker-id van de aanroeper root is, dan worden de echte en de
    bewaarde gebruiker ID's ook gezet.


    Onder Linux is setuid gebouwd zoals de POSIX versie met de
    _POSIX_SAVED_IDS uitrusting. Dit status een setuid (anders dan root)
    programma toe, al zijn gebruikers privileges te laten vallen, wat on-
    gepriviligieerd werk te doen, en dan het originele geldende gebruikers ID
    opnieuw in te zetten op een veilige manier.

    Als de gebruiker root is of het programma is setuid root, dan moet er
    extra opgepast worden. De setuid functie test het geldende uid van de
    aanroeper en als het de superuser is, worden alle met het proces
    verbonden ID's naar uid gezet. Nadat dit heeft plaatsgevonden is het
    onmogelijk voor het programma om root privileges te herwinnen.

    Dus een setuid-root programma dat wenst om tijdelijk root privileges te
    laten vallen, de identiteit aan te nemen van een niet-root gebruiker, en
    dan de root privileges te herwinnen, kan setuid niet gebruiken. U kunt
    dat voor elkaar krijgen met de (niet-POSIX, BSD) aanroep seteuid.

TERUGGEEF WAARDE
    Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven, en
    errno wordt naar behoren gezet.

FOUTEN
    EPERM {toestemming} De gebruiker is niet de super-gebruiker, en uid kwam
       niet overeen met het geldende of bewaarde gebruiker ID van het
       aanroepende proces.

VOLDOET AAN
    SVr4, SVID, POSIX.1. Niet helemaal verenigbaar met de 4.4BSD aanroep,
    die de alle -echte, bewaarde en geldende- gebruiker ID's zet. SVr4
    beschrijft een extra EINVAL fouttoestand.

LINUX-EIGEN OPMERKINGEN
    Linux gebruikt het idee van bestandsysteem-gebruiker-ID, normaal is dat
    hetzelfde als het geldende gebruiker ID. De setuid aanroep zet ook ook de
    bestandssysteem gebruiker ID van het huidige proces. Zie setfsuid(2).

    Als uid verschillend is van het oude geldende uid, dan zal het proces
    geen core-dumps mogen achterlaten.

ZIE
    getuid(2) {krijg uid}, setreuid(2) {zet*}, seteuid(2), setfsuid(2) {zet
    bestandsysteem uid}


VERTALING
    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29. Alles wat tussen `{'..`}'
    staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: setuid.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $Linux 1.1.36           29 Juli 1994             SETUID(2)