shred

SHRED(1)          Opdrachten voor gebruikers          SHRED(1)NAAM
    shred - overwrite a file to hide its contents, and optionally delete it

SAMENVATTING
    shred [OPTIE]... [BESTAND]...

BESCHRIJVING
    Overschrijft gegeven BESTAND(en) meerdere malen, om het zelfs voor heel
    dure apparatuur moeilijk te maken de inhoud ervan te herstellen.

    Als BESTAND '-' is, dan wordt standaarduitvoer ge-shred.

    Een verplicht argument bij een lange optie geldt ook voor de korte vorm.

    -f, --force
       zo nodig toegangsrechten wijzigen om schrijven toe te staan

    -n, --iterations=N
       dit aantal malen overschijven (i.p.v. de standaard 3)

    --random-source=BESTAND
       BESTAND is bron van willekeurige bytes

    -s, --size=N
       dit aantal bytes vernietigen (achtervoegsels als K, M, G mogen)

    -u   deallocate and remove file after overwriting

    --remove[=HOW]
       like -u but give control on HOW to delete; See below

    -v, --verbose
       tonen wat er gedaan wordt

    -x, --exact
       bestandslengtes niet naar boven op een vol blok afronden;

       dit is standaard voor niet-reguliere bestanden

    -z, --zero
       tot slot met nullen overschrijven om vernietiging te verhullen

    --help een hulptekst tonen en stoppen

    --version
       programmaversie tonen en stoppen

    Als --remove (-u) gegeven is, worden de gegeven BESTANDen
    verwijderd.Standaard worden bestanden niet verwijderd omdat 'shred' vaak
    toegepast wordtop apparaatbestanden (zoals /dev/hda) en meestal wil men
    die niet verwijderen. De parameter HOE geeft aan hoe een item uit een map
    verwijderd moet worden: 'unlink' => een standaard unlink()-aanroep
    gebruiken; 'wipe' => ook eerst de bytes van de naam verdoezelen;
    'wipesync' => ook elke verdoezelde byte naar schijf schrijven. De
    standaardmodus is 'wipesync', maar merk op dat dit "duur" kan zijn.

    CAUTION: shred assumes the file system and hardware overwrite data in
    place. Although this is common, many platforms operate otherwise. Also,
    backups and mirrors may contain unremovable copies that will let a
    shredded file be recovered later. See the GNU coreutils manual for
    details.

AUTEUR
    Geschreven door Colin Plumb.

FOUTRAPPORTEN
    Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>

COPYRIGHT
    Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL
    versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder
    verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit
    toestaat.

ZIE OOK
    Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/shred>
    of lokaal via: info '(coreutils) shred invocation'


VERTALING
    De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario
    Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com>

    Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License
    Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen
    AANSPRAKELIJKHEID.

    Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur
    een e-mail naar <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>.GNU coreutils 8.32         Maart 2020              SHRED(1)