shred

SHRED(1)           Polecenia użytkownika           SHRED(1)NAZWA
    shred - nadpisuje każdy plik aby ukryć jego zawartość i opcjonalnie usuwa
    go

SKŁADNIA
    shred [OPCJA]... PLIK...

OPIS
    Wielokrotnie nadpisuje podane PLIK(I), w celu utrudnienia odzyskania jego
    zawartości, nawet przy użyciu bardzo drogich urządzeń do odzyskiwania
    danych

    Jeśli jako PLIK podano -, zamazuje standardowe wejście.

    Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe
    dla krótkich.

    -f, --force
       zmienia uprawnienia aby umożliwić zapis, jeśli to konieczne

    -n, --iterations=N
       nadpisuje plik N razy zamiast domyślnych trzech

    --random-source=PLIK
       pozyskuje dane losowe z PLIKU

    -s, --size=N
       zamazuje daną liczbę bajtów (akceptowane są przyrostki K, M, G
       itp.)

    -u   deallocate and remove file after overwriting

    --remove[=JAK]
       jak -u, lecz umożliwia wybranie JAK usunąć; zob. niżej

    -v, --verbose
       pokazuje postęp

    -x, --exact
       nie zaokrągla rozmiarów plików do kolejnego pełnego bloku; jest to
       domyślne ustawienia dla wszystkich plików poza zwykłymi

    -z, --zero
       dodaje końcowe nadpisywanie zerami, aby ukryć użycie zamazywania

    --help wyświetla ten tekst i kończy pracę

    --version
       wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

    Usuwa PLIK(I) tylko jeśli użyto opcji --remove (-u). Nie jest to
    ustawienie domyślne, gdyż program często działa na plikach urządzeń,
    takich jak /dev/hda, które z reguły nie powinny być usuwane. Podczas
    pracy na zwykłych plikach, powinno się zwykle użyć opcji --remove.
    Opcjonalny argument JAK wskazuje jak usunąć wpis katalogu: unlink =>
    użyje standardowego wywołania unlink. wipe => dodatkowo ukryje bajty w
    nazwie. wipesync => dodatkowo wykona sync po każdym ukrytym bajcie
    zapisanym na dysk. Domyślnym trybem jest wipesync, ale może być on
    powolny.

    CAUTION: shred assumes the file system and hardware overwrite data in
    place. Although this is common, many platforms operate otherwise. Also,
    backups and mirrors may contain unremovable copies that will let a
    shredded file be recovered later. See the GNU coreutils manual for
    details.

AUTOR
    Napisane przez Colina Plumba.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW
    Strona internetowa z pomocą GNU coreutils:
    <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

PRAWA AUTORSKIE
    Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL
    w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma
    ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE
    Full documentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/shred>
    lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) shred invocation'


TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek
    Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o
    warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public
    License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ
    ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres
    <manpages-pl-list@lists.sourceforge.net>.GNU coreutils 8.32         marzec 2020             SHRED(1)