shutdown

SHUTDOWN(2)        Linux - příručka programátora       SHUTDOWN(2)JMÉNO
    shutdown - ukonči část plně duplexního spojení

SYNTAXE
    #include <sys/socket.h>

    int shutdown(int s, int how);

POPIS
    The shutdown může ukončit část nebo celé spojení soketu s . Je-li how 0,
    další data nebudou přijímána. Je-li how 1, další data nebudou posílána.
    Je-li how 2, nebudou přijímána ani vysílána žádná data.

NÁVRATOVÁ HODNOTA
    Je-li volání úspěšné, vrací se 0, jinak -1 a je nastavena proměnná errno


CHYBY
    EBADF  s není platným deskriptorem.

    ENOTSOCK
        s je soubor, ne soket.

    ENOTCONN
        Specifikovaný soket není spojen.

SPLŇUJE STANDARDY
    4.4BSD (volání shutdown se poprvé objevilo v 4.2BSD).

DALŠÍ INFORMACE
    connect(2), socket(2)

VAROVÁNÍ
    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/BSD Man Page           4. dubna 1997           SHUTDOWN(2)