signal

SIGNAL(2)        Linux Programmeurs Handleiding        SIGNAL(2)NAAM
    signal - ANSI C signaal behandeling

OVERZICHT
    #include <signal.h>


    typedef void (*sighandler_t)(int);


    sighandler_t signal(int signum, sighandler_t actie);

BESCHRIJVING
    De signal systeem aanroep installeert een nieuwe signaal behandelaar
    voor het signaal met nummer signum. De signaal behandelaar wordt gezet
    in actie wat een door de gebruiker bepaalde functie mag zijn, of een
    van de volgende:

       SIG_IGN
           {negeer} negeer het signaal.

       SIG_DFL
           {standaard} herzet het signaal naar zijn standaard
           gedrag.

    Het hele getal argument dat aan de signaal behandelaar wordt
    overhandigd is het signaal nummer. Dit maakt het mogelijk om 1 signaal
    behandelaar voor meerder signalen te gebruiken.

    Signaal behandelaars worden aangeroepen telkens weer wanneer het proces
    het overeenkomende signaal ontvangt. Het gedrag van de standaard
    signaal behandelaar wisselt voor de verschillende signalen, deze
    gedragingen zijn beschreven in signal(7).


TERUGGEEF WAARDE
    signal geeft de vorige waarde van de signaal behandelaar, of SIG_ERR
    bij een fout.


OPMERKINGEN
    Signaal behandelaars kunnen niet gezet worden voor SIGKILL of SIGSTOP.

    Sinds libC6 gebruikt, signal BSD regels en het standaard gedrag is niet
    herzet wanneer het signaal opduikt. Je kunt sysv_signal gebruiken om
    SysV regels te krijgen.

    Allebei, signal en sysv_signal zijn bibliotheek routines die bovenop
    sigaction(2) zijn gebouwd.

    Volgens POSIX is het gedrag van een proces onbepaald nadat het een
    SIGFPE, SIGILL, of SIGSEGV heeft genegeerd dat niet veroorzaakt werd
    door de kill(2) of de raise(2) functies. Gehele getallen door nul
    delen heeft onbepaalde gevolgen. Op sommige architecturen zal het een
    SIGFPE signaal veroorzaken (delen van het meest negatieve gehele getal
    door -1 kan ook een SIGFPE veroorzaken). Het negeren van dit signaal
    kan leiden tot een oneindige lus.

    Volgens POSIX (B.3.3.1.3) moet je de actie voor SIGCHLD niet naar
    SIG_IGN zetten. Hier verschillen de BSD en SYSV gedragingen, wat zorgt
    dat BSD software {zachtgoed} dat de actie voor SIGCHLD naar SIG_IGN zet
    faalt op Linux.

    Het gebruik van de sighandler_t is een GNU uitbreiding, en deze soort
    is alleen voorhanden wanneer _GNU_SOURCE bepaald is.

VOLDOET AAN
    ANSI C


ZIE OOK
    kill(1) {vermoord}, kill(2) {vermoord}, killpg(2) {vermoord pg},
    pause(2) {pauze}, raise(3) {opwerpen}, sigaction(2) {signaal daad},
    signal(7) {signaal}, sigsetops(3) {signaal zet operatie}, sigvec(2)
    {signaal pointer}, alarm(2) {alarm}


VERTALING
    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29. Alles wat tussen
    `{'..`}' staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: signal.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $Linux 2.0            21 Juli 1996            SIGNAL(2)