signal

SIGNAL(2)        Linux Programmeurs Handleiding        SIGNAL(2)NAAM
    signal - ANSI C signaal afhandeling

SAMENVATTING
    #include <stdio.h>

    typedef void (*sighandler_t)(int);

    sighandler_t signal(int signum, sighandler_t afhandelaar);

BESCHRIJVING
    WAARSCHUWING: het gedrag van signal() varieert over UNIX versies, en
    heeft ook historisch gevarieerd over verschillende versies van Linux.
    Vermijd het gebruik: gebruik sigaction(2) in zijn plaats. Zie
    Overdraagbaarheid hieronder.

    signal() stelt de dispositie van het signaal signum in op afhandelaar,
    hetgeen ofwel SIG_IGN is, of wel SIG_DFL of het adres van een door de
    programmeur gedefinieerde functie (een "signaal afhandelaar").

    Zodra het signaal signum wordt afgeleverd bij een proces, dan zal een van
    de volgende dingen gebeuren:

    * Als de dispositie wordt gezet op SIG_IGN, dan wordt het signaal
     genegeerd.

    * Als de dispositie wordt gezet op SIG_DFL dan zal de standaard actie
     geassocieerd met het signaal (zie signal(7)) optreden.

    * Als de dispositie wordt gezet op een functie, dan wordt allereerst de
     dispositie gereset op SIG_DFL of het signaal wordt geblokkeerd (zie
     Overdraagbaarheid hieronder), en vervolgens wordt afhandelaar
     aangeroepen met argument signum. Als de aanroep van de afhandelaar er
     voor zorgt dat het signaal wordt geblokkeerd, dan wordt het signaal
     gedeblokkeerd bij terug keer van de afhandelaar.

    De signalen SIGKILL en SIGSTOP kunnen niet worden gevangen of genegeerd.

EIND WAARDE
    signal() geeft de vorige waarde van de signaal afhandelaar bij EEN fout,
    het geeft SIG_ERR terug en errno wordt gezet om de fout aan te duiden.

FOUTEN
    EINVAL signum is ongeldig.

VOLDOET AAN
    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C89, C99.

OPMERKINGEN
    De effecten van signal() in een multithreaded proces zijn niet
    gespecificeerd.

    Volgens POSIX is het gedrag van een proces ongedefinieerd als het een
    SIGFPE, SIGILL of SIGSEGV negeert dat niet voortgebracht werd door de
    kill() of de raise() functies. Heel getal delen door nul heeft
    ongedefinieerd gevolg. Op sommige architecturen zal het een SIGFPE
    signaal veroorzaken. (Ook het delen van het meest negatieve hele getal
    door -1 kan een SIGFPE veroorzaken.) Negeren van dit signaal zou tot een
    eindeloze lus kunnen leiden.

    Zie sigaction(2) voor details over wat er gebeurd als de dispositie
    SIGCHLD wordt gezet op SIG_IGN.

    Zie signal-safety(7) voor een lijst van de async-signal-safe functies die
    veiligheid aangeroepen kunnen worden binnen een signaal afhandelaar.

    Het gebruik van de sighandler_t is een GNU uitbreiding, voorhanden
    wanneer _GNU_SOURCE bepaald is; glibc definieert ook (afkomstig van BSB)
    sig_t als _BSD_SOURCE (glibc 2.19 en eerder) of _DEFAULT_SOURCE (glibc
    2.19 en later) is bepaald. Zonder gebruik van zo een type is de
    declaratie van signal() iets moeilijker te lezen.s

      void ( *signal(int signum, void (*afhandelaar)(int)) ) (int);

  Overdraagbaarheid
    Het enige overdraagbaar gebruik van signal() is door het zetten van de
    signaal dispositie op SIG_DFL of SIG_IGN. De semantiek bij het gebruik
    van signal() om een signaal afhandelaar over systemen tot stand te
    brengen (en POSIX.1 staat expliciet deze variatie toe); gebruik dit niet
    voor dit doel

    POSIX.1 loste de overdraagbaarheid rotzooi op door het specificeren van
    sigaction(2), die voorziet in expliciete controle van de semantiek
    wanneer een signaal afhandelaar wordt aangeroepen; gebruik dit interface
    in plaats van signal().

    In de originele UNIX systemen, als een afhandelaar die werd gevestigd
    gebruikmakend van signal() werd aangeroepen door het afleveren van een
    signaal, zou de dispositie van het signaal gereset worden tot SIG_DFL, en
    het systeem blokkeerde niet de aflevering van volgende instanties van het
    signaal. Dit is equivalent met het aanroepen van sigaction(2) met de
    volgende vlaggen:

      sa.sa_flags = SA_RESETHAND | SA_NODEFER;

    System V voorziet ook in deze semantiek van signal(). Dat was slecht
    omdat het signaal opnieuw zou kunnen worden afgeleverd voordat de
    afhandelaar de kans had gehad zichzelf te herstellen. Bovendien, zouden
    snelle leveringen van hetzelfde signaal kunnen resulteren in recursieve
    aanroepen van de afhandelaar.

    BSD verbeterde deze situatie, echter veranderde helaas ook de semantiek
    van de bestaande signal() interface terwijl dit gebeurde. Op BSB, zodra
    een signaal afhandelaar wordt aangeroepen, wordt de signaal dispositie
    niet gereset, en volgende instanties van het signaal worden geblokkeerd
    om te worden afgeleverd terwijl de afhandelaar wordt uitgevoerd.
    Bovendien, worden bepaalde blokkerende systeem aanroepen automatisch
    geherstart als ze worden onderbroken door een signaal afhandelaar (zie
    signal(7)). De BSD semantiek is equivalent aan aanroepen van
    signaction(2) met de volgende vlaggen:

      sa.sa_flags = SA_RESTART;

    De situatie op Linux is als volgt:

    * De kernel signal() systeem aanroep voorziet in System V semantiek.

    * Standaard, in glibc 2 en later, roept de signal() omwikkel functie de
     kernel systeem aanroep niet aan. In plaats daarvan wordt sigaction(2)
     aangeroepen met de vlaggen die de BSD semantiek implementeren. Dit
     standaard gedrag wordt gemaakt zoals als een bruikbaar feature test
     macro werd gedefinieerd: _BSD_SOURCE op gllibc 2.19 en eerder of
     _DEFAULT_SOURCE in glibc 2.19 en later. (Standaard worden beide macros
     gedefinieerd; zie feature_test_macros(7) voor details.) Als zulk een
     feature test macro niet is gedefinieerd dan voorziet signal() in
     System V semantiek.

ZIE OOK
    kill(1), alarm(2), kill(2), pause(2), sigaction(2), signalfd(2),
    sigpending(2), sigprocmask(2), sigsuspend(2), bsd_signal(3), killpg(3),
    raise(3), siginterrupt(3), sigqueue(3), sigsetops(3), sigvec(3),
    sysv_signal(3), signal(7)

COLOFON
    Deze pagina is onderdeel van release 5.11 van het Linux
    man-pages-project. Een beschrijving van het project, informatie over het
    melden van bugs en de nieuwste versie van deze pagina zijn op
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/ te vinden.


VERTALING
    De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos
    Boersema <joshb@xs4all.nl>, Mario Blättermann
    <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans
    <luc.castermans@gmail.com>

    Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License
    Version 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ of later over de
    Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

    Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur
    een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org ⟨⟩.Linux               22 maart 2021            SIGNAL(2)