sigpending

SIGACTION(2)       Linux Programmeurs Handleiding       SIGACTION(2)NAAM
    sigaction, sigprocmask, sigpending, sigsuspend - POSIX signaal
    behandelings functies

OVERZICHT
    #include <signal.h>


    int sigaction(int signum, const struct sigaction *act, struct sigaction
    *oudeact);

    int sigprocmask(int hoe, const sigset_t *set, sigset_t *oudeset);

    int sigpending(sigset_t *set);

    int sigsuspend(const sigset_t *masker);

BESCHRIJVING
    De sigaction systeem aanroep wordt gebruikt om de genomen actie door een
    proces bij het ontvangst van een signaal te veranderen.

    signum bepaald het signaal en kan elk geldig signaal zijn behalve SIGKILL
    {vermoord} en SIGSTOP {stop}.

    Als act on-gelijk nul is wordt de nieuwe actie voor het signaal signum
    geïnstalleerd van act. Als oudeact niet-null is, dan wordt de vorige
    actie bewaard in oudeact.

    De sigaction structuur is bepaald als

       struct sigaction {
         void (*sa_handler)(int);
         void (*sa_sigaction)(int, siginfo_t *, void *);
         sigset_t sa_mask;
         int sa_flags;
         void (*sa_restorer)(void);
       }

    Het sa_restorer element is verouderd en zou niet gebruikt moeten worden.
    POSIX geeft geen sa_restorer element op.

    sa_handler Geeft de actie die verbonden zal worden met signum op, en mag
    SIG_DFL {signaal standaard} zijn voor de standaard actie, SIG_IGN
    {signaal negeer} om het signaal te negeren, of een pointer naar een
    signaal behandelaar functie.

    sa_mask Geeft een masker van signalen die geblokkeerd zouden moeten
    worden tijdens de uitvoering van de signaal behandelaar. In toevoeging
    daarop zal het signaal dat de behandelaar af liet gaan geblokkeerd
    worden, tenzij de SA_NODEFER {*niet uitstellen} of SA_NOMASK {*geen
    masker} vlaggen worden gebruikt.

    sa_flags Geeft een aantal vlaggen op die het gedrag van het signaal
    behandelings proces aanpassen. Het wordt gevormd door de bitsgewijze OF
    {incl.} van nul of meer van het volgende:

       SA_NOCLDSTOP
           {*geen kind stop} Als signum , SIGCHLD is, ontvang geen
           bericht wanneer kind processen stoppen (dat is, wanneer
           kind processen 1 van SIGSTOP, SIGTSTP, SIGTTIN of SIGTTOU
           ontvangen).

       SA_ONESHOT {1 keer} of SA_RESETHAND {herzet behandelaar}
           Herstel de signaal actie naar de standaard toestand zodra
           de signaal behandelaar aangeroepen is geweest. (Dit is het
           standaard gedrag van de signal(2) systeem aanroep.)

       SA_RESTART
           {*herstart} Geef gedrag overeenkomend met BSD signaal-
           regels door bepaalde systeem aanroepen herstartbaar te
           maken door signalen heen.

       SA_NOMASK {*geen masker} or SA_NODEFER {*geen uitstel}
           Voorkom niet dat het signaal ontvangen wordt binnen in zijn
           eigen signaal behandelaar.

       SA_SIGINFO
           {*signaal informatie} De signaal behandelaar neemt 3
           argumenten, niet 1. In dit geval zou sa_sigaction gezet
           moeten zijn inplaats van sa_handler. (Het sa_sigaction
           veld werd toegevoegd in Linux 2.1.86.)

    De siginfo_t grootheid van sa_sigaction is een "struct" met de volgende
    elementen

       siginfo_t {
         int   si_signo; /* Signaal nummer */
         int   si_errno; /* Een errno waarde */
         int   si_code;  /* Signaal code */
         pid_t  si_pid;  /* Zendende proces ID */
         uid_t  si_uid;  /* Echte gebruiker ID van het zendende proces */
         int   si_status; /* Teruggeef waarde, of signaal */
         clock_t si_utime; /* Gebruiker tijd verbruikt */
         clock_t si_stime; /* Systeem tijd verbruikt */
         sigval_t si_value; /* Signaal waarde */
         int   si_int;  /* POSIX.1b signaal */
         void *  si_ptr;  /* POSIX.1b signaal */
         void *  si_addr;  /* Geheugen plaats die de fout veroorzaakte */
         int   si_band;  /* "Band" gebeurtenis */
         int   si_fd;   /* Bestandsindicator */
       }

    si_signo, si_errno en si_code zijn bepaald voor alle signalen. kill(2),
    POSIX.1b signalen en SIGCHLD vullen si_pid en si_uid in.  SIGCHLD vult
    ook: si_status, si_utime en si_stime in. si_int en si_ptr worden
    opgegeven door de zender van het POSIX.1b signaal. SIGILL {*ziek},
    SIGFPE {*drijvende komma uitzondering}, SIGSEGV {*seg v} en SIGBUS {*bus}
    vullen si_addr in met het adres van de fout. SIGPOLL {*onderzoek} vult
    si_band en si_fd in.

    si_code geeft aan waarom dit signaal gezonden werd. Het is een waarde,
    geen bitmasker. De waardes die mogelijk zijn voor elk signaal zijn
    hieronder gegeven in deze tabel:

    ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │              si_code               │
    ├─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤
    │Waarde            │ Signaal herkomst        │
    ├─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │SI_USER {*gebruiker}     │ vermoord, "sigsend" of "raise" │
    ├─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │SI_KERNEL {*kernel}     │ De kernel           │
    ├─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │SI_QUEUE {*rij}       │ "sigqueue"           │
    ├─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │SI_TIMER {*uurwerk}     │ uurwerk liep af        │
    ├─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │SI_MESGQ {*?}        │ "mesgq" toestand veranderd   │
    ├─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │SI_ASYNCIO {*ongelijktijdig} │ "AIO" afgemaakt        │
    ├─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
    │SI_SIGIO {*in/uit}      │ in de wachtrij geplaatst SIGIO │
    └─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

    ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
    │         SIGILL {signaal ziek}          │
    ├─────────────────────────────┬────────────────────────────┤
    │ILL_ILLOPC {*ziek opcode}  │ onwettige opcode      │
    ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┤
    │ILL_ILLOPN {*ziek operand}  │ onwettige operand     │
    ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┤
    │ILL_ILLADR {*ziek adres}   │ onwettige adresseer "mode" │
    ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┤
    │ILL_ILLTRP {*ziek val}    │ onwettige valkuil {"trap"} │
    ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┤
    │ILL_PRVOPC {*prive opcode}  │ geprivilegieerde opcode  │
    ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┤
    │ILL_PRVREG {*prive register} │ geprivilegieerd register  │
    ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┤
    │ILL_COPROC {*help processor} │ hulpprocessor fout     │
    ├─────────────────────────────┼────────────────────────────┤
    │ILL_BADSTK {*slechte stapel} │ inwendige stapel fout   │
    └─────────────────────────────┴────────────────────────────┘

    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │      SIGFPE {signaal drijvende komma uitzondering}       │
    ├────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤
    │FPE_INTDIV {*heel delen}    │ geheel getal delen door nul    │
    ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
    │FPE_INTOVF {*heel overloop}   │ geheel getal overloop       │
    ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
    │FPE_FLTDIV {*dr.kma. delen}   │ drijvende komma deel door nul   │
    ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
    │FPE_FLTOVF {*dr.kma. overloop} │ drijvende komma overloop      │
    ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
    │FPE_FLTUND {*dr.kma. onderloop} │ drijvende komma onderloop     │
    ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
    │FPE_FLTRES {*dr.kma. resultaat} │ drijvende komma onprecies antwoord │
    ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
    │FPE_FLTINV {*dr.kma. ongeldig} │ drijvende komma ongeldige operatie │
    ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
    │FPE_FLTSUB {*dr.kma. subscript} │ index {"subscript"} buiten bereik │
    └────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

    ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │           SIGSEGV {signaal segment ?}            │
    ├─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
    │SEGV_DIRECTORIEERR {*kaart fout} │ adres niet verbonden met object   │
    ├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
    │SEGV_ACCERR {*toegang fout}   │ ongeld. toestemm. voor "mapped" obj. │
    └─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘

    ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │          SIGBUS {signaal bus}           │
    ├────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
    │BUS_ADRALN {*adres oplijn} │ ongeldige adres oplijning   │
    ├────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
    │BUS_ADRERR {*adres fout}  │ niet bestaand materieel adres │
    ├────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
    │BUS_OBJERR {*voorwerp fout} │ object eigen "hardware" fout │
    └────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

    ┌────────────────────────────────────────────────┐
    │     SIGTRAP {signaal val(kuil)}      │
    ├───────────┬────────────────────────────────────┤
    │TRAP_BRKPT │ {*breekpunt} proces breekpunt   │
    ├───────────┼────────────────────────────────────┤
    │TRAP_TRACE │ {*volg} proces volg {"trace"} punt │
    └───────────┴────────────────────────────────────┘

    ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │            SIGCHLD {signaal kind}             │
    ├────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤
    │CLD_EXITED {*eindigde}   │ kind is beëindigd            │
    ├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
    │CLD_KILLED {*vermoord}   │ kind werd vermoord           │
    ├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
    │CLD_DUMPED {*gedumpt}    │ kind eindigde abnormaal         │
    ├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
    │CLD_TRAPPED {*gevangen}   │ gevolgd {"traced"} kind viel in valkuil │
    ├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
    │CLD_STOPPED {*gestopt}   │ kind is gestopt             │
    ├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
    │CLD_CONTINUED {*doorgegaan} │ gestopt kind is doorgegaan       │
    └────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

    ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │        SIGPOLL {signaal onderzoek}         │
    ├───────────────────────┬────────────────────────────────────┤
    │POLL_IN {*in}     │ gegevens invoer beschikbaar    │
    ├───────────────────────┼────────────────────────────────────┤
    │POLL_OUT {*uit}    │ uitvoer buffers beschikbaar    │
    ├───────────────────────┼────────────────────────────────────┤
    │POLL_MSG {*bericht}  │ invoer bericht beschikbaar     │
    ├───────────────────────┼────────────────────────────────────┤
    │POLL_ERR {*fout}    │ in/uit fout            │
    ├───────────────────────┼────────────────────────────────────┤
    │POLL_PRI {*prioriteit} │ hoge prioriteit invoer beschikbaar │
    ├───────────────────────┼────────────────────────────────────┤
    │POLL_HUP {*hangop}   │ apparaat los gemaakt        │
    └───────────────────────┴────────────────────────────────────┘

    De sigprocmask aanroep wordt gebruikt om de lijst van momenteel
    geblokkeerde signalen te veranderen. Het gedrag van de aanroep is
    afhankelijk van de waarde van hoe, als volgt.

       SIG_BLOCK
           {*blokkeer} De set van geblokkeerde signalen is de
           vereniging van de huidige set en het set argument.

       SIG_UNBLOCK
           {*niet-blokkeer} De signalen in set worden verwijderd uit
           de huidige set geblokkeerde signalen. Het is wettig om te
           proberen een signaal te on-blokkeren dat niet geblokkeerd
           wordt.

       SIG_SETMASK
           {*zet masker} De set van geblokkeerde signalen wordt gezet
           naar het argument set.

    Als oudeset niet-null is dan wordt de vorige waarde van het signaal
    masker bewaard in oudeset.

    De sigpending aanroep laat het beoordelen van wachtende {eng: pending}
    signalen toe (degenen die opgekomen zijn terwijl zo geblokkeerd waren).
    Het signaal masker van wachtende signalen wordt bewaard in set.

    De sigsuspend aanroep vervangt tijdelijk het signaal masker voor het
    proces met dat gegeven door masker en schort dan het proces op totdat een
    signaal ontvangen wordt.


TERUGGEEF WAARDES
    sigaction, sigprocmask, sigpending en sigsuspend geven 0 bij slagen en -1
    bij fout.


FOUTEN
    EINVAL {ongeldig} Een ongeldig signaal werd opgegeven. Dit zal ook
       voortgebracht worden als een poging wordt gedaan om de actie voor
       SIGKILL of SIGSTOP, te veranderen, die niet gevangen kunnen
       worden.

    EFAULT {fout} act, oldact, set of oldset wijzen naar geheugen dat niet
       een geldig onderdeel van de proces adresruimte is.

    EINTR {onderbroken} Systeem aanroep werd onderbroken.


OPMERKINGEN
    Het is niet mogelijk om SIGKILL of SIGSTOP te blokkeren met de
    sigprocmask aanroep. Pogingen om dat te doen zullen stilzwijgend
    genegeerd worden.

    Volgens POSIX is het gedrag van een proces ongedefinieerd als het een
    SIGFPE, SIGILL of SIGSEGV negeert dat niet voortgebracht werd door de
    kill() of de raise() functies. Heel getal delen door nul heeft
    ongedefinieerd gevolg. Op sommige architecturen zal het een SIGFPE
    signaal veroorzaken. (Ook het delen van het meest negatieve hele getal
    door -1 kan een SIGFPE veroorzaken.) Negeren van dit signaal zou tot een
    eindeloze lus kunnen leiden.

    POSIX (B.3.3.1.3) status niet toe de actie voor SIGCHLD naar SIG_IGN te
    zetten. De BSD en SYSV gedragingen verschillen, wat zorgt dat BSD
    zachtgoed {software ;)}, dat de actie voor SIGCHLD naar SIG_IGN zet faalt
    op Linux.

    De POSIX bepaling bepaald alleen SA_NOCLDSTOP. Gebruik van andere
    sa_flags {*vlaggen} is niet-draagbaar.

    De SA_RESETHAND vlag is overdraagbaar met de SVr4 vlag met dezelfde naam.

    De SA_NODEFER vlag is overeenkomstig met de SVr4 vlag met dezelfde naam
    onder kernels 1.3.9 en nieuwer. Op oudere kernels liet de Linux-
    verwerkelijking het ontvangen van elk signaal toe, niet alleen degenen
    die we installeren (elke sa_mask zetting dus te niet doende)

    De SA_RESETHAND en SA_NODEFER namen voor SVr4 overdraagbaarheid zijn
    alleen aanwezig in bibliotheek versie 3.0.9 en hoger.

    De SA_SIGINFO vlag wordt opgegeven door POSIX.1b. Ondersteuning ervoor
    werd toegevoegd in Linux 2.2.

    sigaction kan aangeroepen worden met een tweede argument nul om de
    huidige signaalbehandelaar te ondervragen. Het kan ook gebruikt worden om
    te testen of een gegeven signaal geldig is voor de huidige machine, door
    het aan te roepen met 'nul' tweede en derde argumenten.

    Zie sigsetops(3) voor details over manipuleren van signaal sets.

VOLDOET AAN
    POSIX, SVr4. SVr4 beschrijft de EINTR toestand niet.


ZIE
    kill(1) {vermoord}, kill(2) {vermoord}, killpg(2) {vermoord proces
    groep}, pause(2){pauze}," raise(3) {opkomen}, siginterrupt(3) {signaal
    onderbreking}, signal(2) {signaal}, signal(7) {signaal}, sigsetops(3)
    {signaal zet operatie}, sigvec(2) {bsd signaal}


VERTALING
    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29. Alles wat tussen `{'..`}'
    staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele
    handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: sigaction.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $Linux 2.2             8 Mei 1999            SIGACTION(2)