sort

sort(1)             2007-10-27-16:31             sort(1) Назва
    sort - сортує рядки текстових файлів


 Стислий огляд
    sort [ОПЦІЇ]... [ФАЙЛИ]...


 Опис
    Команда sort виводить результат сортування всіх ФАЙЛІВ на стандартний
    пристрій виводу.

    Опції упорядкування (обов'язкові аргументи довгих опцій являються
    обов'язковими для коротких теж):


    -b, --ignore-leading-blanks
        Ігнорує пробіли напочатку рядків.


    -d, --dictionary-order
        Розглядає лише буквенно-цифрові символи і пробіли.


    -f, --ignore-case
        Переведе символи нижнього регістру до верхнього.


    -g, --general-numeric-sort
        Порівняння згідно загального числового значення.


    -i, --ignore-nonprinting
        Розгляне лише друковні символи.


    -M, --month-sort
        Порівняння місяців на зразок 'MAR' < 'SEP'.


    -n, --numeric-sort
        Порівняння у відповідності з числовим значенням ланцюжків.


    -r, --reverse
        Обернути результат порівнянь.

       Інші опції:


    -c, --check
        Перевірити, чи ввід вже було сортовано. Не сортувати.


    -k, --key=ПОЗ1[,ПОЗ2]
        Розпочати ключ у ПОЗ1 і завершити у ПОЗ2.


    -m, --merge
        З'єднати вже сортовані файли; не сортувати.


    -o, --output=ФАЙЛ
        Записати результат до ФАЙЛУ замість стандартного виводу.


    -s, --stable
        Стабілізувати sort через вимкнення last-resort порівняння.


    -S, --buffer-size=РОЗМІР
        Використати вказаний РОЗМІР основного буферу пам'яті.


    -t, --field-separator=РОЗД
        Використати розділювач РОЗД замість переходу від не-пробілу до
       пробілу.


    -T, --temporaty-drectory=КАТАЛОГ
        Використати КАТАЛОГ для тимчасових даних, замість $TMPDIR або
       /tmp; багатократні опції вказують різноманітні каталоги.


    -u, --unique
        З -c перевірити на предмет ретельної послідовності; без -c
       вивести лише перший або рівний результат.


    -z, --zero-terminated
        Завершити рядки нульовим байтом замість символу нового рядка.


    --help
        Вивести допомогу по вживанню команди.


    --version
        Вивести інформацію про версію програми.

       ПОЗ є П[.ЗОПЦІЇ], де П - це номер поля, З - це позиція знака у
       полі. ОПЦІЇ - це одно або багато-літерні опції упорядкування, які
       переважать глобальні опції для цього ключа. Якщо жодного ключа не
       надано, використати цілий рядок як ключ.

       За РОЗМІРОМ може слідувати один з наступних мультиплікативних
       суфіксів: % 1% пам'яті, b 1, K 1024 (стандартно) і так далі, з M,
       G, T, P, E, Z, Y.

       Якщо не вказано ФАЙЛУ або коли вказано як -, читатиме зі
       стандартного вводу.

       ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Локаль, вказана у середовищі має вплив на порядок
       сортування. Встановіть LC_ALL=C, щоб отримати традиційну
       послідовність сортування, з оригінальним значеннями байтів.


 Автор
    Написано Mike Haertel і Paul Eggert.


 Вади
    Повідомляйте про знайдені помилки на <bug-coreutils@gnu.org>.


 Дивіться також
    Повна документація для sort зберігається у форматі Texinfo. Якщо sort і
    info встановлено належним чином на вашій системі, команда


         info sort

    повинна надати вам доступ до повного посібника.
© 2005-2007 DLOU, GNU FDL    2007-10-27-16:31             sort(1)