ssh

SSH(8)                 SSH                SSH(8)NÉV
    ssh - biztonságos shell kliens (távoli gépre való belépésre szolgáló
    program)


ÁTTEKINTÉS
    ssh [-l login_name] hostname [parancs]

    ssh [-a] [-c idea|blowfish|des|3des|arcfour|none] [-e escape_char]
    [-i identity_fájl] [-l login_name] [-n] [-k] [-V] [-o opciók] [-p port]
    [-q] [-P] [-t] [-v] [-x] [-C] [-g] [-L port:host:hostport]
    [-R port:host:hostport] hostname [parancs]


LEÍRÁS
    Az ssh (Secure Shell) egy program, ami arra való, hogy távoli gépekre
    jelentkezzünk be és/vagy parancsokat hajtsunk végre távoli gépeken.
    Célja az, hogy helyettesítse az rlogin-t és az rsh-t, és biztonságos
    (titkosított) kapcsolatot biztosítson két gép között. X11 kapcsolatokat
    és tetszőleges TCP/IP portokat szintén lehet a biztonságos csatornára
    továbbítani (forwardolni).

    Az ssh kapcsolódik és belép a megadott hostname gépre. A felhasználó
    több módszerrel is igazolhatja azonosságát.

    Előszor is, ha az a gép, amelyről a felhasználó belép fel van sorolva az
    /etc/hosts.equiv -ban vagy az /etc/ssh/shosts.equiv -ban a távoli gépen,
    és a felhasználói nevek megegyeznek mindkét oldalon, akkor rögtön
    beengedik. Másodszor, ha a .rhosts vagy a .shosts fájl ott van a
    felhasználó home könyvtárában a távoli gépen és tartalmaz egy sort, amely
    a kliens gép nevét tartalmazza, a felhasználó beléphet. Az
    authentikációnak (authentication - hitelesítés, amikor bizonyítod, hogy
    az vagy, akinek mondod magad - a ford. megjegyzése) ezt a formáját
    általában nem engedélyezi a szerver, mert nem biztonságos.

    A második (és elsődleges) lehetőség az authentikációra az rhosts vagy
    hosts.equiv módszer, RSA-alapú gép-authentikációval kombinálva. Ez azt
    jelenti, hogy a belépés csak akkor engedélyezett, ha az .rhosts, .shosts,
    /etc/hosts.equiv, vagy /etc/ssh/shosts.equiv, megengedi, és ezen kívül a
    kliens gép kulcsát ellenőrizni lehet (lásd a $HOME/.ssh/known_hosts és
    /etc/ssh/ssh_known_hosts -t a FÁJLOK részben). Ez az authentikációs
    módszer kizárja az "IP spoofing", "DNS spoofing" és a "routing spoofing"
    által kihasznált biztonsági lyukakat. [Megjegyzés a rendszergazdáknak:
    az /etc/hosts.equiv, .rhosts, és a rlogin/rsh protokollok általában
    eredendően nem biztonságosak és le kell tiltani őket, ha a biztonság
    fontos szempont.]

    Harmadik authentikációs módszerként az ssh támogatja az RSA alapú
    authentikációt. Az elrendezés a nyilvános kulcsú kriptográfián alapul:
    vannak olyan titkosítási rendszerek, ahol a titkosítás és visszafejtés
    különböző kulcsok használatával történik, és a visszafejtéshez használt
    kulcsot nem lehet a titkosításhoz használt kulcsból kikövetkeztetni. Az
    RSA egy ilyen rendszer. Az elgondolás az, hogy minden felhasználó készít
    egy nyilvános/privát kulcspárt authentikációs célokra. A szerver tudja a
    nyilvános kulcsot, de a privát kulcsot csak a felhasználó ismeri. A
    $HOME/.ssh/authorized_keys fájl tartalmazza azokat a nyilvános kulcsokat,
    amelyekkel be lehet lépni. Amikor a felhasználó be akar lépni, az ssh
    program megmondja a szervernek, hogy melyik kulcspárt akarja
    authentikációra felhasználni. A szerver ellenőrzi, hogy a kulcs
    engedélyezve van-e, és ha igen, akkor úgy teszi próbára a felhasználót
    (pontosabban az általa futtatott ssh programot), hogy egy véletlen számot
    küld el neki, amit a felhasználó nyilvános kulcsával titkosít. Ezt csak
    a megfelelő privát kulcs segítségével lehet visszafejteni. Ezután a
    felhasználó kliense visszafejti a privát kulcsal, így bebizonyítja, hogy
    ismeri a a privát kulcsot anélkül, hogy azt elküldené a szervernek.

    Az ssh automatikusan alkalmazza az RSA authentikációs protokollt. A
    felhasználó az ssh-keygen(1) futattásával automatikusan létrehozza az ő
    RSA kulcspárját. Ezzel a privát kulcs a .ssh/identity -ba kerül, míg a
    nyilvános kulcs a .ssh/identity.pub -ba, a felhasználó home könyvtárában.
    A felhasználónak ezután a saját identity.pub -ját a .ssh/authorized_keys
    -ba kell másolnia a home könyvtárában a távoli gépen (az authorized_keys
    fájl megfelelt a hagyományos .rhosts fájlnak, és soronként egy kulcsot
    tartalmaz, bár a sorok nagyon hosszúak lehetnek). Ezután a felhasználó
    beléphet, anélkül hogy a jelszavát megadná. Az RSA authentikáció sokkal
    biztonságosabb mint az rhosts authentikáció.

    Az RSA authentikáció egy authentikációs közvetítő (agent) segítségével
    használható a legkényelmesebben. Lásd az ssh-agent(1) -et további
    információkért.

    Egy negyedik authentikációs módszerként, az ssh támogatja a TIS
    authentikációs szerveren keresztüli authentikációt. Az elképzelés az,
    hogy az ssh megkéri a TIS authsrv(8) -et, hogy authentikálja a
    felhasználót. Előfordulhat, hogy a felhasználói nevek a TIS adatbázisban
    nem ugyanazok mint a lokákis gépen, például ha a felhasználó egy
    smartcard -al vagy Digipass-al authentikálja magát. Ebben az esetben a
    felhasználói név az adatbázisban általában csak az authentikációs eszköz
    sorozatszámaként ismert. Az /etc/ssh/sshd_tis.map fájl tartalmazza a
    lokális felhasználók ás a neki megfelelő TIS adatbázis-beli nevek közötti
    leképezést. Ha ez a fájl nem létezik, vagy a felhasználó nincs benne,
    akkor az ssh feltételezi, hogy a felhasználói név és a TIS adatbázis-beli
    név ugyanaz.

    Ha a többi authentikációs módszer meghiúsul, az ssh jelszót kér a
    felhasználótól. A jelszót ellenőrzés céljából elküldi a távoli gépre,
    azonban mivel minden kommunikáció titkosítva van, a jelszót nem
    olvashatja el valaki, aki a hálózaton hallgatózik.

    Amikor a felhasználó azonosságát elfogadja a szerver, akkor vagy
    végrehajtja a megadott parancsot, vagy belép a gépbe, és a felhasználónak
    egy szokásos shell-t ad a távoli gépen. Minden, a távoli parancsal vagy
    shell-el történő kommunikáció automatikusan titkosítva lesz.

    Ha egy pszeudo-terminál volt allokálva (normális login session), a
    felhasználó kiléphet a "~." parancs segítségével és felfüggesztheti az
    ssh -t "~^Z" -vel.

    Az összes forwardolt kapcsolatot ki lehet listázni egy "~#" -el, és ha a
    session a forwardolt X11 vagy TCP/IP kapcsolatok végetérésére várva
    blokkol, akkor "~&" -el háttérbe lehet küldeni (Ezt nem szabad addig
    hasznélni, amíg a felhasználó shellje aktív, mert akkor a shell "lógni"
    fog). Az összes escape-szekvenciát "~?" -el lehet kilistázni.

    Egyetlen tilde (~) karaktert "~~" -ként lehet elküldeni (vagy úgy, hogy
    a tildét a fentiekben nem említett karakter követi). Az escape karakter
    csak akkor van különleges karakterként interpretálva, ha újsort követ. Az
    escape karaktert meg lehet változtatni a konfigurációs fájlokban vagy a
    parancssorban.

    Ha az ssh nem foglal le egy pszeudo terminált, akkor a session átlátszó
    lesz, és lehet bináris adatok megbízható átvitelére használni. A legtöbb
    rendszerben az escape karakter ``none'' -ra (semmire) való állítása a
    sessiont átlátszóvá teszi akkor is, ha egy tty van használatban.

    Egy session akkor ér véget, amikor a parancs végrehajtása vagy a shell a
    távoli gépen véget ér, és az összes X11 és TCP/IP kapcsolat lezárult. Az
    ssh a távoli program kilépési értékével (exit status) lép ki.

    Ha a felhasználó X11-et használ (a DISPLAY környezeti változó be van
    állítva), az X11 displayhez való kapcsolat automatikusan forwardolódik a
    távoli géphez, olymódon, hogy minden a shellből (vagy parancsból)
    indított X11 program a titkosított csatornán jön át, az igazi X
    szerverrel való kapcsolat pedig a lokális gépről jön létre. A
    felhasználónak nem kell kézzel beállítania a DISPLAY -t. Az X11
    kapcsolatok forwardolásást a parancssoron vagy a konfigurációs fájlokban
    lehet beállítani.

    Az ssh által beállított DISPLAY a szerver gépre mutat, de zérónál nagyobb
    display számmal. Ez azért van, mert az ssh egy "proxy" X szervert állít
    fel a szerver gépen a kapcsolatok titkosított csatornán való
    továbbításához.

    Az ssh automatikusan beállítja a szerveren az Xauthority adatokat is.
    Ehhez egy véletlenszerű authorizációs cookie-t generál, amit a szerveren
    tárol az Xauthority-ban, ellenőrzi, hogy az összes forwardolt kapcsolat
    ezzel a cookie-val jön-e, és kicseréli őket az igazi cookie-ra, amikor a
    kapcsolat megnyílik. Az igazi authentikációs cookie-t soha nem küldi el
    a szerver gépre, és semmilyen cookie-t nem küld el titkosítás nélkül.

    Ha egy felhasználó egy authentikációs közvetítőt (agent) használ, akkor a
    közvetítőhöz való kapcsolatot automatikusan forwardolja a távoli gépre,
    hacsak ez nincs letiltva a parancssoron vagy egy konfigurációs fájlban.

    Tetszőleges TCP/IP kapcsolatoknak a biztonságos csatornán való
    forwardolását a parancssoron vagy egy konfigurációs fájlban lehet
    megadni. A TCP/IP forwardolásnak egy lehetséges alkalmazása egy
    elektronikus pénztárcához való biztonságos kapcsolódás; egy másik a
    tűzfalakon való átjutás.

    Az ssh automatikusan fenntart és ellenőriz egy adatbázist, amely
    tartalmazza az összes olyan gép RSA-alapú azonosítását, amellyel valaha
    is használva volt. Az adatbázis az .ssh/known_hosts -ban van, a
    felhasználó home könyvtárában. Ezen kívül az ismert gépeket az
    /etc/ssh/ssh_known_hosts -ban is leellenőrzi. Minden új gép
    automatikusan hozzáadódik a felhasználó fájljához. Ha egy gép nyilvános
    kulcsa megváltozik, az ssh figyelmeztet és megtiltja a jelszóval való
    belépést, nehogy a felhasználó jelszavát egy "trójai faló" lopja el.
    Ennek a mechanizmusnak egy másik célja a "középen a támadó" (man-in-the-
    middle attack) megakadályozása, amely egyébként meghiúsítaná a
    titkosítást. A StrictHostKeyChecking opciót (lásd az alábbiakban) lehet
    arra használni, hogy megakadályozzuk az olyan gépre való belépést,
    amelyeknek a kulcsa nem ismert vagy megváltozott.


OPCÍÓK
    -a   Megtiltja az authentikációs közvetítő (agent) forwardolását. Ezt
       egy gépektől függő módon a konfigurációs fájlban is meg lehet
       adni.

    -c idea|des|3des|blowfish|arcfour|none
       A session titkosításának a módját adja meg. Az idea az
       alapértelmezett. Biztonságosnak tartják. A des az adattitkosítási
       szabvány (data encryption standard), de feltörhető a kormányzatok,
       nagyobb vállalatok és a fontosabb bűnüldoző szervek által. A 3des
       (triple-des) egy titkosítás-visszafejtés-titkosítás három
       különboző kulcsal. Valószínűleg biztonságosabb mint a DES. Ez az
       alapértelmezett, ha valamelyik oldal nem támogatja az IDEA-t. A
       blowfish Bruce Schneier által kitalált titkosítási algoritmus, ami
       128 bites kulcsokat használ. Az arcfour egy 1995-ben az Usenet
       News-ben publikált algoritmus. Úgy tartják, hogy ez ugyanaz mint
       az RSA Data Security által használt RC4 titkosítás (az RC4 az RSA
       Data Security bejegyzett védjegye). Ez a jelenleg támogatott
       leggyorsabb algoritmus. none esetén egyáltalán nincs titkosítás -
       ezt csak hibakeresésre szánták, és a kapcsolat nem biztonságos.

    -e ch|^ch|none
       Beállítja a pty-vel rendelkező session-ök számára az escape
       karaktert (alapértelmezett: ~). Ez csak a sor elején számít
       escape karakternek. A pont által követett escape karakter bezárja
       a kapcsolatot, a control-Z által követve felfüggeszti a
       kapcsolatot, és önmaga által követve egyszer küldi el az escape
       karaktert. A karakternek a ´none´ -ra való állítása letilt minden
       escape-t és teljesen átlászóvá teszi a session-t.

    -f   A háttérbe teszi az ssh -t az authentikáció befejezése és a
       forwardolások létrehozása után. Ez hasznos ha az ssh jelszót vagy
       jelmondatot (passphrase) kér, de a felhasználó a háttérben akarja
       futtatni. Szkriptekben is hasznos lehet. Ez az opció a -n opciót
       is magában foglalja. A távoli gépeken levő X11 programok
       elindításának az ajánlott módja valami "ssh -f gép xterm" szerű.

    -i identity_fájl
       Megadja, hogy melyik fájlból legyen kiolvasva a privát kulcs az
       RSA authentikációhoz. Az alapértelmezett a .ssh/identity a
       felhasználó home könyvtárában. Identity fájlokat gépektől függő
       módon a konfigurációs fájlokban is meg lehet adni. Lehetséges
       több -i opciót is megadni (és a konfigurációs fájlokban is lehet
       több privát kulcs).

    -k   Letiltja a kerberos ticket-ek forwardolását. Ezt szintén meg
       lehet adni gépektől függő módon a konfigurációs fájlokban is.

    -l login_name
       Meghatározza, hogy milyen felhasználói néven lépjen be a távoli
       gépre. Ezt szintén meg lehet adni gépektől függő módon a
       konfigurációs fájlokban is.

    -n   A /dev/null -ból irányítja át a stdin-t (vagyis gyakorlatilag
       megakadályozza a stdin-ról való olvasást) Ezt használni kell,
       amikor az ssh a háttérben fut. Egy szokásos trükk ezt a távoli
       gépen levő X11 programok futtatására használni. Például "ssh -n
       shadows.cs.hut.fi emacs &" egy emacs-ot indít el a
       shadows.cs.hut.fi -n, és a X11 kapcsolat automatikusan
       forwardolódik a titkosított csatornán. Az ssh program a háttérbe
       kerül. (Ez nem működik, ha az ssh -nak jelszóra vagy jelmondatra
       van szüksége; erre lásd az -f opciót.)

    -o 'opciók'
       Ezt arra lehet használni, hogy a konfigurációs fájlok formátumában
       adjunk meg opciókat. Ez olyan opciók esetén hasznos, amelyeknek
       nincs külön parancssoron használható flag-jük. Az így megadott
       opcióknak ugyanaz a formátumuk mint egy konfigurációs fájl-beli
       sornak.

    -p port
       Megadja, hogy a távoli gép melyik portjára csatlakozzunk. Ezt
       szintén meg lehet adni gépektől függő módon a konfigurációs
       fájlokban is.

    -q   Csendes (quiet) üzemmód. Ilyenkor a figyelmeztetések és a
       diagnosztikai üzenetek nem íródnak ki, csak a végzetes hibák.

    -P   Nem privilégizált portot használ. Ilyenkor nem tudod az rhosts
       vagy a rsarhosts authentikációt használni, de át tud menni olyan
       tűzfalakon, amelyek nem engednek át privilégizált forrás-portról
       induló csomagokat.

    -t   Kényszeríti a pseudo-tty lefoglalást. Ezt például távoli gépeken
       futó képernyő-alapú programok futtatására lehet használni (például
       amelyek menüket használnak).

    -v   Bőbeszédő (verbose) üzemmód. Ilyenkor az ssh debugging üzeneteket
       ír ki a működéséről. Ez a kapcsolatfelépítéssel, authentikációval
       és a konfigurációval kapcsolatos problémák hibakeresésénél
       hasznos.

    -V   Csak kiírja a verziószámot és kilép.

    -g   Megengedi, hogy távoli gépek lokális port-forwardoló portokra
       kapcsolódjanak. Alapértelmezés szerint csak a localhostról lehet a
       lokálisan lekötött (bind) portokra csatlakozni.

    -x   Letiltja az X11 forwardolást. Ezt szintén meg lehet adni gépektől
       függő módon a konfigurációs fájlokban is.

    -C   Az összes adat (beleértve a stdin-t, stdout-ot, stderr-t és a
       forwardolt X11 és TCP/IP kapcsolatokat) tömörítve lesz. A
       tömörítési algoritmus ugyanaz mint a gzip által használt, és a
       "szintjét" a CompressionLevel opcióval (lásd alább) lehet
       beállítani. A tömörítés hasznos modemvonalakon és egyéb lassú
       kapcsolatok esetén, de a gyors hálózatok esetén csak lassítani
       fogja a dolgokat. Ezt szintén meg lehet adni gépektől függő módon
       a konfigurációs fájlokban is, lásd a Compress opciót alább.

    -L port:host:hostport
       Forwardol egy adott portot a lokális (kliens) gépről egy távoli
       gépre. Ez úgy működik, hogy lefoglal egy socket-et, hogy a port
       -on várakozzon (listen) a lokális oldalon, és valahányszor egy
       kapcsolat jön erre a portra, azt a biztonságos csatornán keresztül
       forwardolja, és a host:hostport -re a távoli gépről lép be. A
       port-forwardolást a konfigurációs fájlban is specifikálni lehet.
       Csak a root forwardolhat privilégizált portokat.

    -R port:host:hostport
       Forwardol egy adott portot a távoli (szerver) gépről egy lokális
       gépre. Ez úgy működik, hogy lefoglal egy socket-et, hogy a port
       -on várakozzon (listen) a távoli oldalon, és valahányszor egy
       kapcsolat jön erre a portra, azt a biztonságos csatornán keresztül
       forwardolja, és a host:hostport -re a lokális gépről lép be. A
       port-forwardolást a konfigurációs fájlban is specifikálni lehet.
       A távoli gépen rootként kell belépnünk, ha privilégizált portokat
       akarunk forwardolni.


KONFIGURÁCIÓS FÁJLOK
    Az ssh a következő forrásokból veszi a konfigurácós adatait (ebben a
    sorrendben): parancssorbeli opciók, felhasználó konfigurációs fájlai
    ($HOME/.ssh/config), és a renszerszintű konfigurációs fájl
    (/etc/ssh/ssh_config). Minden paraméter az így kapott első értéket
    kapja. A konfigurációs fájlok "Host" specifikációk által behatárolt
    részeket tartalmaznak, és egy adott rész csak azokra a gépekre
    vonatkozik, amelyek illeszkednek a specifikációban megadott mintára. A
    parancssoron megadott gépnév kerül illesztésre.

    Mivel minden paraméter az első értéket kapja, az inkább egy adott gépre
    specifikus deklarációkat a fájl elején érdemes megadni, az általánosabb
    default-okat pedig a végén.

    A konfigurációs fájlnak a következő formátuma van:

       Az üres sorok és a ´#´ -el kezdődő sorok megjegyzések.

       Egyébként pedig egy sor formátuma "kulcsszó argumentumok" vagy
       "kulcsszó = argumentumok". A lehetséges kulcsszavakat és a
       jelentésüket lásd az alábbiakban (megjegyzés: a konfigurációs
       fájlokban különbség van a kisbetű és a nagybetű közott, de a
       kulcsszavaknál ez nem számít):


    Host  Az ezt követő deklarációkat korlátozza, hogy csak a kulcsszó után
       következő mintára illeszkedő gépnevekre legyen érvényes (egészen a
       következő Host kulcsszóig). A ´*´ és a ´?´ wildcard-ként
       használható a mintákban. Ha a minta egyetlen ´*´ -ből áll, akkor
       az az összes gépre vonatkozó globális defaultot jelent. A gépnév
       ilyenkor a parancssoron megadott hostname argumentum (vagyis a név
       nincs kanonikus alakba hozva az illeszkedésvizsgálat előtt).


    BatchMode
       Ha ez "yes" -re van állítva, akkor a jelszó/jelmondat megkérdezése
       letiltódik. Ezt akkor hasznos, ha szkriptekből vagy egyéb
       automatizált eszközökből hívod, és nincs felhasználó, aki
       megadhatná a jelszót. Az argumentum "yes" vagy "no" kell legyen.


    Cipher Meghatározza a session titkosításához használat módszert.
       Jelenleg az idea, des, 3des, blowfish, arcfour és none vannal
       támogatva. A alapértelmezett az "idea" (vagy a "3des" ha az
       "idea"-t nem támogatja mindkét gép). A "none" esetén nincs
       titkosítás - ezt csak hibakeresésre szabad használni, mert
       ilyenkor a kapcsolat nem biztonságos.


    ClearAllForwardings
       Kitörli az összes forwardolást, miután beolvasta az összes
       konfigurációs fájlt, és a parancssort is. Ez arra jó, hogy a
       konfigurációs fájlokban található forwardolásokat letiltsd, amikor
       egy második kapcsolatot akarsz létrehozni egy olyan géppel,
       amelynek a konfigurációs fájlában a forwardolás be van állítva.
       Az scp ezt alapértelmezés szerint beállítja, így működni fog még
       akkor is, ha a konfigurációs fájban forwardolások vannak
       beállítva.


    Compression
       Meghatározza hogy legyen-e tömörítés használva. Az argumentum
       "yes" vagy "no" kell legyen.


    CompressionLevel
       Meghatározza a tömörítés szintjét, ha a tömörítés engedélyezve
       van. Az argumentum egy 1 (gyors) és 9 (lassú, de a legjobb)
       közötti szám kell legyen. Az alapértelmezett szint 6, ami jó a
       legtöbb alkalmazás szempotjából. Ezeknek az értékeknek a
       jelentése ugyanaz, mint a GNU GZIP esetén.


    ConnectionAttempts
       Meghatározza, hogy hányszor próbálkozzon (másodpercenként
       egyszer), mielőtt az rsh-val próbálkozna, vagy kilépne. Az
       argumentum egy egész szám kell legyen. Ez hasznos lehet
       szkriptekben, ha a kapcsolatfelvétel néha nem sikerül.


    EscapeChar
       Beállítja az escape karaktert (az alapértelmezett: ~). Az escape
       karaktert a parancssoron is be lehet állítani. Az argumentum egy
       betű által követett ´^´ kell legyen, vagy ``none'', hogy az escape
       karaktert teljesen letiltsuk (és így a kapcsolatot átlátszóvá
       tegyük a bináris adatok számára)


    FallBackToRsh
       Meghatározza, hogy ha az ssh kapcsolat nem sikerül "connection
       refused" hiba miatt (amit valószínüleg az okoz, hogy a másik gépen
       nem fut az sshd ), akkor az rsh legyen-e használva automatikusan
       helyette (egy megfelelő figyelmeztetés után, mely szerint a
       session nem lesz titkosítva). Az argumentum "yes" vagy "no" kell
       legyen.


    ForwardAgent
       Meghatározza, hogy egy authentikációs közvetítővel való kapcsolat
       (ha van) forwardolva legyen-e a távoli gépre. Az argumentum "yes"
       vagy "no" kell legyen.


    ForwardX11
       Meghatározza , hogy az X11 kapcsolatok automatikusan át legyenek-e
       irányítva a biztonságos csatornára a DISPLAY beállításával
       egyidejűleg. Az argumentum "yes" vagy "no" kell legyen.


    GatewayPorts
       Meghatározza, hogy távoli gépek kapcsolódhatnak-e a lokálisan
       forwardolt portokra. Az argumentum "yes" vagy "no" kell legyen.


    GlobalKnownHostsFile
       Meghatározza, hogy a /etc/ssh/ssh_known_hosts helyett melyik fájl
       legyen használva.


    HostName
       Meghatátozza annak a gépnek az igazi nevét, amelyikre be akarunk
       lépni. Ez arra jó, hogy rövidített neveket használjunk. A default
       a parancssoron megadott név. A numerikus IP címek szintén
       engedélyezve vannak (a parancssoron is, és a HostName
       specifikációkban is).


    IdentityFile
       Meghatározza, hogy a felhasználó RSA authentikációs kulcsa melyik
       fájlból legyen kiolvasva (az alapértelmezett az .ssh/identity a
       felhasználó home könyvtárában). Ezenkívül egy esetleges
       authentikációs közvetítő által megadott identitások is
       felhasználódnak. A fájl neve tertalmazhatja a tildét, hogy a
       felhasználó home könyvtárát jelezze. Több identitás-fájlt is meg
       lehet adni a konfigurációs fájlokban, ilyenkor ezek az adott
       sorrendben lesznek kipróbálva.


    KeepAlive
       Meghatározza, hogy a rendszer küldjön-e "maradj élve" (keepalive)
       üzeneteket a túloldalnak. Ha küld, akkor a kapcsolat megszünése,
       vagy a gépek egyikének a meghalása megfelelően észlelődik.
       Ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy a kapcsolatok megszakadnak
       akkor is ha a hálózat csak ideiglenesen nem működik, és van aki
       ezt idegesítőnek tartja.

       A alapértelmezett az hogy "yes" (küldjön ilyeneket), és a kliens
       észre fogja venni ha a szerver vagy a hálózat lehal. Ez fontos a
       scriptekben, és sok felhasználó szintén szereti.

       A keepalives-ek letiltásához ezt az értéket "no"-ra kell állítani
       mind a szerver, mind a kliens konfigurációs fájljaiban.


    KerberosAuthentication
       Meghatározza, hogy legyen-e Kerberos V5 authentikáció használva.


    KerberosTgtPassing
       Meghatározza, hogy legyen-e egy Kerberos V5 TGT a szervernek
       elküldve.


    LocalForward
       Azt állítja be, hogy egy lokális TCP/IP port forwardolva legyen a
       biztonságos csatornán keresztül a megadott gép megadott portjára.
       Az első argumentum egy portszám kell legyen, a második meg egy
       gép:port. Egyszerre több forwardolást is be lehet állítani, és
       további forwardolásokat lehet a parancssoron hozzáadni.
       Privilégizált portokat csak a root forwadolhat.


    NumberOfPasswordPrompts

       Meghatározza, hogy az ssh hányszor kérje el a jelszót mielőtt
       feladná. Mivel a szerver szintén limitálja a próbálkozások számát
       (jelenleg 5 a maximum), ezért hatástalan ennél nagyobb értékre
       állítani. Az alapértelmezett érték egy.


    PasswordAuthentication
       Meghatározza legyen-e jelszó-authentikáció használva. Az
       argumentum "yes" vagy "no" kell legyen.


    PasswordPromptHost
       Meghatározza, hogy benne legyen-e a távoli gép neve a jelszó
       promptban. Az argumentum "yes" vagy "no" kell legyen.


    PasswordPromptLogin
       Meghatározza, hogy benne legyen-e a távoli login név a jelszó
       promptban. Az argumentum "yes" vagy "no" kell legyen.


    Port  Meghatározza, hogy a távoli gépen milyen porton probálkozzon. A
       default 22.


    ProxyCommand
       Meghatározza, hogy milyen parancs segítségével kapcsolódjunk egy
       szerverre. A parancs-string a sor végéig tart, a /bin/sh hajtja
       végre. A parancs-stringben a %h helyére a szerver gép neve kerül,
       %p helyére pedig a portszám. A parancs szinte bármi lehet, a
       stdin-ről kell olvasnia, és a stdout-re írnia. Végül egy
       valamilyen gépen futó sshd szerverre kell kapcsolódnia, vagy "sshd
       -i" -t kell futtatnia valahol. A gép-kulcs kezelése a szerver gép
       HostName-ja segítségével (aminak a defaultja a felhasználó által
       beírt név) történik. (Megjegyzés: az ssh -t lehet úgy
       konfigurálni, hogy a SOCKS rendszert támogassa: ehhez fordításkor
       a --with-socks4 vagy --with-socks5 opciókat kell megadni).


    RemoteForward
       Azt állítja be, hogy egy távoli TCP/IP port forwardolva legyen a
       biztonságos csatornán keresztül a megadott lokális gép megadott
       portjára. Az első argumentum egy portszám kell legyen, a második
       meg egy gép:port. Egyszerre több forwardolást is be lehet
       állítani, és további forwardolásokat lehet a parancssoron
       hozzáadni. Privilégizált portokat csak a root forwadolhat.


    RhostsAuthentication
       Meghatározza, hogy az rhosts authentikáció ki legyen-e próbálva.
       Megjegyzés: ez a deklaráció csak a kliens viselkedését
       befolyásolja, és a biztonságra semmi hatása nincs. Az rhosts
       authentikációval való próbálkozás letiltása csökkentheti az
       authentikációs időt lassú kapcsolatok esetén, ha az rhosts
       authentikáció nincs használatban. A legtöbb szerver nem
       engedélyezi az az rhosts authentikációt, mert az nem biztonságos
       (lásd RhostsRSAAuthentication) Az argumentum "yes" vagy "no" kell
       legyen.


    RhostsRSAAuthentication
       Meghatározza, hogy az RSA gép-authentikációval kombinált rhosts
       authentikáció ki legyen-e próbálva. Ez az elsődleges
       authentikációs módszer a legtöbb esetben. Az argumentum "yes"
       vagy "no" kell legyen.


    RSAAuthentication
       Meghatározza, hogy az RSA authentikáció ki legyen-e próbálva. Az
       argumentum "yes" vagy "no" kell legyen. Az RSA authentikáció csak
       akkor lesz megpróbálva, ha egy identity fájl létezik, vagy ha egy
       authentikációs közvetítő fut.


    StrictHostKeyChecking
       Ha ez a flag "yes" - re van állítva, akkor az ssh soha nem fogja a
       gép-kulcsokat a $HOME/.ssh/known_hosts fájlhoz automatikusan
       hozzáadni, és megtagadja, hogy olyan gépekre lépjen be, amelyeknek
       a kulcsa megváltozott. Ez maximális védelmet nyújt a trójai faló
       típusú támadások ellen. Ugyanakkor eléggé idegesítő tud lenni, ha
       nincs egy jó /etc/ssh/ssh_known_hosts fájlod installálva és
       gyakran próbálsz új gépekre kapcsolódni. Gyakorlatilag ez az
       opció arra kényszeríti a felhasználót, hogy kézzel adja hozzá az
       összes új gépet. Általában "ask"-ra állítják ezt az opciót, és az
       új gépek automatikusan hozzáadódnak az ismert gépeket tartalmazó
       fájlhoz, miután a felhasználó megerősítette, hogy valóban ezt
       akarja. Ha ez "no"-ra van állítva, akkor az új gépek automatikusan
       adódnak hozzá az ismert gépeket tartalmazó fájlhoz. Az ismert
       gépek kulcsai minden esetben automatikusan ellenőrizve lesznek.
       Az argumentum "yes", "no" vagy "ask" kell legyen.


    TISAuthentication
       Meghatározza, hogy megpróbálkozzunk-e TIS authentikációval. Az
       argumentum "yes" vagy "no" kell legyen.


    UsePrivilegedPort
       Meghatározza, hogy használjunk-e privilégizált portokat, amikor a
       másik oldalhoz hozzákapcsolódunk. Az alapértelmezett az, hogy
       "yes", ha az rhosts authentikációk engedélyezve vannak.


    User  Meghatározza, hogy milyen felhasználóként lépjen be. Ez akkor
       lehet hasznos, ha a különböző gépeken más-más a felhasználói
       neved, és nem akarod azzal veszíteni az időt, hogy a parancssoron
       adod meg a felhasználói nevet.


    UserKnownHostsFile
       Meghatározza, hogy a $HOME/.ssh/known_hosts helyett milyen fájlt
       használjunk.


    UseRsh Meghatározza, hogy egy adott gépre rögtön az rlogin/rsh legyen-e
       használva. Előfordulhat, hogy egy gép egyáltalán nem támogatja az
       ssh protokollt. Ilyenkor ssh rögtön elindítja az rsh -t. Az összes
       többi opció (kivéve a HostName-t) ignorálva lesz. Az argumentum
       "yes" vagy "no" kell legyen.


    XAuthLocation
       Meghatározza a elérési utat a xauth programhoz.


KÖRNYEZET
    Az ssh normális esetben a következő környezeti változókat állítja be:

    DISPLAY
       A DISPLAY változó az X11 szerver helyére utal. Ezt az ssh
       automatikusan egy "gépnév:n" alakra állítja be, ahol a gépnév
       annak a gépnek a neve, ahol a shell fut, és n egy >= 1 egész szám.
       Az ssh ezt arra használja, hogy az X11 kapcsolatokat a biztonságos
       csatornán forwadolja. Jobb, ha a felhasználó nem állítja be maga
       a DISPLAY-t expliciten, mert ez azt eredményezi, hogy az X11
       kapcsolat nem lesz biztonságos. (és a felhasználó kénytelen lesz
       magának bemásolni a szükséges authorizációs cookie-kat).

    HOME  A felhasználó home könyvtára.

    LOGNAME
       Az USER szinonimája - az olyan rendszerekkel való kompatibilitás
       céljából, amelyek ezt a változót használják.

    MAIL  A felhasználó mailbox-a.

    PATH  Egy olyan alapértelmezett PATH-ra van beállítva, amelyet fordítás
       közben lehet megadni az ssh -nak, vagy egyes rendszerekben az
       /etc/environment -ban vagy az /etc/default/login -ban.

    SSH_AUTH_SOCK
       Ha létezik, arra van használva, hogy egy olyan unix-domain
       sockethez vezető path-ot jelezzen, ami egy authentikációs
       közvetítővel (avgy lokális megfelelőjével) való kapcsolathoz kell.

    SSH_CLIENT
       A kapcsolat kliens részét jelzi. Ez a változó három space-el
       határolt értéket tartalmaz: kliens ip-cím, kliens portszám és
       szerver portszám.

    SSH_ORIGINAL_COMMAND
       Ez az eredeti parancssor kényszerített parancsfuttatás esetén.
       Arra lehet használni, hogy elérd az argumentumokat stb. a
       túloldalról.

    SSH_TTY
       Ez a jelenlegi shellel vagy parancsal társított tty nevére (egy
       eszközhöz vezető útvonalra) van állítva. Ha a jelenlegi session-
       nak nincs tty-je, ez a változó nincs beálítva.

    TZ   Az időzóna (timezone) változó a jelenlegi időzónát jelzi, ha az be
       volt állítva a démon indításakor. (A démon átadja ezt az értéket
       az új kapcsolatoknak.)

    USER  A belépett felhasználó neve.

    Ezeken kívül az ssh elolvassa az /etc/environment és
    $HOME/.ssh/environment, fájlokat, és VÁLTOZÓNÉV=érték formátumú sorokat
    ad a környezethez. Egyes rendszereken további mechanizmusok is
    létezhetnek a környezet beállítására, így például az /etc/default/login
    Solaris-on.


FÁJLOK
    $HOME/.ssh/known_hosts
       Olyan gépek kulcsai, amelyikbe a felhasználó belépett (és
       nincsenek benne a /etc/ssh/ssh_known_hosts -ban). Lásd még az sshd
       kézikönyvlapot.

    $HOME/.ssh/random_seed
       A véletlenszám-generátor inicializálásához használt fájl. Ez a
       fájl fontos adatokat tartalmaz, a felhasználónak legyen
       írási/olvasási joga rá, de másoknak semmi. Ez a fájl akkor
       keletkezik, amikor egy program első ízben fut, és automatikusan
       változik. A felhasználónak sohasem kell elolvasnia vagy
       módódítania ezt a fájlt.

    $HOME/.ssh/identity
       A felhasználó RSA authentikációs identitását tartalmazza. Ez a
       fájl fontos adatokat tartalmaz, a felhasználónak legyen
       írási/olvasási joga rá, de másoknak semmi. Ennek a kulcsnak a
       generálásákor egy jelmondatot is meg lehet adni, ez a jelmondat
       arra használható, hogy ennek a fájlnak az érzékeny részét
       titkosítsa az IDEA segítségével

    $HOME/.ssh/identity.pub
       Az authentikációra használt nyilvános kulcsot tartalmazza (az
       identitás-fájl nyilvános részét olvasható formában) ennek a
       fájlnak a tartalmát a $HOME/.ssh/authorized_keys fájlhoz kell
       hozzáadni minden olyan gépen, amelyikre RSA authentikáció
       segítségével akarsz belépni. Ez a fájl nem érzékeny, és lehet (de
       nem szükségszerű) mindenki által olvashatóvá tenni. Ezt a fájlt
       soha nem használják automatikusan, és nincs is szükség rá, csak a
       felhasználó kényelme kedvéért van ott.

    $HOME/.ssh/config
       Ez a konfigurációs fájl a felhasználóra jellemző beállításokat
       tartalmazza. A fájl formátuma a fentiekben van leírva. Ezt a
       fájlt az ssh kliensek használják. Általában ez a fájl nem
       tartalmaz érzékeny információkat, de az ajánlott jogosultságok
       írás/olvasás a felhasználónak, és semmi jog másoknak.

    $HOME/.ssh/authorized_keys
       Azokat az RSA kulcsokat tartalmazza, amelyek használhatók arra,
       hogy segítségével e felhasználóként be lehessen lépni. Ennek a
       fájlnak a formátuma az sshd kézikönyvlapban van leírva.
       Legegyszerűbb esetben a formátum ugyanaz mint a .pub identitás
       fájlok esetén.

       Ez a fájl nem tartalmaz nagyon érzékeny információkat, de az
       ajánlott jogosultságok írás/olvasás a felhasználónak, és semmi jog
       másoknak.

    /etc/ssh/ssh_known_hosts
       Az ismert gépek kulcsainak rendszerszintű listája. Ezt a fájlt a
       rendszergazdának kell elkészítenie, hogy a hálózaton belüli összes
       gép nyilvános kulcsát tartalmazza. Ennek a fájlnak mindenki által
       olvashatónak kell lennie. Ha egy gépnek több neve is van, akkor
       az összes ilyen gépnevet fel kell sorolni, vesszővel elválasztva.
       A formátumot az sshd kézikönyvlap írja le.

       Belépéskor a kanonikus gépnév (amit a nameserver visszaad) az,
       amit az sshd a kliens gép identitásának a megállapítására használ
       belépéskor; a többi névre azért van szükség, mert az ssh nem
       konvertálja a felhasználó által megadott nevet kanonikus névvé,
       mielőtt egy kulcsot ellenőrizne, mivel egyébként valaki, aki
       hozzáfér a nameserver-hez, átverhetné a gép-authentikációt.

    /etc/ssh/ssh_config
       A rendszerszintű konfigurációs fájl. Ez a fájl defaultokat
       specifikál olyan értékek számára, amelyek nincsenek a felhasználó
       konfigurációs fájljában, vagy olyan felhasználóknak, akiknek nincs
       konfigurációs fájljuk. Ennek a fájlnak mindenki által
       olvashatónak kell lennie.

    $HOME/.rhosts
       Ez a fájl az .rhosts authentikáció során van használva, mégpedig
       arra, hogy felsorolja azokat a gép/felhasználó párokat, amelyeknek
       a belépés engedélyezve van. (Megjegyzés: ezt a fájlt használja az
       rlogin és az rsh is, ezért használatuk nem számít biztonságosnak)
       A fájl minden sora tartalmaz egy gépnevet (abban a kanonikus
       formában, ahogy a nameserverek adják), utána pedig egy azon a
       gépen található felhasználó felhasználói nevét, vesszővel
       elválasztva. Ennek a fájlnak a felhasználó tulajdonában kell
       lennie, és nem szabad másoknak is írási jogot adni rá.

       Megjegyzés: alapértelmezés szerint az sshd sikeres RSA gép-
       authentikációt igényel mielőtt megengedné az .rhosts
       authentikációt. Ha egy szerver géped nem tartalmazza egy kliens
       gép kulcsát az /etc/ssh/ssh_known_hosts -ben, akkor az
       $HOME/.ssh/known_hosts -be is teheted. A legegyszerűbb módja
       ennek az, hogy a szerverről belépsz a kliensre, ekkor a kliens gép
       kulcsa automatikusan hozzáadódik a $HOME/.ssh/known_hosts -hoz.

    $HOME/.shosts
       Ezt a fájlt pontosan ugyanúgy kell használni mint a .rhosts -t.
       Csak azért van, hogy képes legyél az rhosts authentikációt
       használni az ssh -val, anélkül, hogy megenged az rlogin-t vagy az
       rsh-t.

    /etc/hosts.equiv
       Ez a fájl az .rhosts authentikáció során van használva. Kanonikus
       gépneveket tartalmaz, soronként egyet (a formátum teljes leírását
       lásd az sshd kézikönyvlapban). Ha egy kliens gép benne van ebben
       a fájlban, és a login nevek a szerveren és a kliensen megegyeznek,
       akkor a belépés automatikusan engedélyezve lesz. Ezen kívül
       sikeres RSA gép-authentikációra is szükség van normális esetben.
       Ennek a fájlnak csak a root által kell írhatónak lennie.

    /etc/ssh/shosts.equiv
       Ez a fájl pontosan úgy van feldolgozva, mint a /etc/hosts.equiv.
       Arra jó, hogy megengedje az ssh belépéseket, de megtiltsa az
       rsh/rlogin belépéseket.

    /etc/ssh/sshrc
       Az ebben a fájlban található parancsok akkor hajtódnak végre az
       ssh által, amikor felhasználó belép, közvetlenül azelőtt, hogy a
       felhasználó shellje (vagy parancsa) elindulna. Lásd az sshd
       kézikönyvlapot további információkért.

    $HOME/.ssh/rc
       Az ebben a fájlban található parancsok akkor lesznek végrehajtva
       az ssh által, amikor felhasználó belép, közvetlenül azelőtt, hogy
       a felhasználó shellje (vagy parancsa) elindulna. Lásd az sshd
       kézikönyvlapot további információkért.


INSTALLÁLÁS
    Az ssh általában suid rootként van felinstallálva. A root jogokra csak az
    rhosts authentikáció miatt van szüksége (Az rhosts authentikáció azt
    igényli, hogy a kapcsolat egy privilégizált portról kezdeményeződjön, és
    ilyen portot csak root jogokkal lehet lefoglalni) Ezen kívül képesnek
    kell lennie arra, hogy a /etc/ssh/ssh_host_key -t elolvassa, hogy RSA gép
    authentikációt tudjon használni. Lehetséges az ssh -t root jogok nélkül
    használni, de akkor az rhosts authentikációt nem lehet használni. Az ssh
    eldobja az összes extra jogot, amint a kapcsolat a távoli géppel
    létrejött.

    Mindent megtettünk azért, hogy az ssh biztonságos legyen. Ha ennek
    ellenére biztonsági problémát találsz, kérjük rögtön értesíts minket az
    <ssh-bugs@cs.hut.fi> címen.


SZERZŐ
    Tatu Ylonen <ylo@ssh.fi>

    Az újabb verziókról, levelezési listákról, és a többi kapcsolódó témáról
    az ssh WWW home page-n, a http://www.cs.hut.fi/ssh címen találsz
    információt.


LÁSD MÉG
    sshd(8), ssh-keygen(1), ssh-agent(1), ssh-add(1), scp(1), make-ssh-known-
    hosts(1), rlogin(1), rsh(1), telnet(1)

MAGYAR FORDÍTÁS
    Balázs-Csíki László <bcsl@elender.hu>SSH               November 8, 1995             SSH(8)