strcpy

STRCPY(3)        Podręcznik programisty Linuksa        STRCPY(3)NAZWA
    strcpy, strncpy - kopiuje łańcuch znaków

SKŁADNIA
    #include <string.h>

    char *strcpy(char *dest, const char *src);

    char *strncpy(char *dest, const char *src, size_t n);

OPIS
    Funkcja strcpy() kopiuje łańcuch znaków wskazywany przez src, łącznie z
    kończącym znakiem null ('\0'), do tablicy wskazywanej przez dest.
    Łańcuchy nie mogą na siebie nachodzić. Łańcuch docelowy dest musi być
    wystarczająco długi, żeby pomieścić kopie src. Prosimy uważać na
    przepełnienia bufora! (Patrz BŁĘDY IMPLEMENTACJI).

    Funkcja strncpy() jest podobna, z tym że kopiuje nie więcej niż n bajtów
    z src. Ostrzeżenie: Jeżeli nie było znaku null wśród pierwszych n bajtów
    src, to łańcuch dest nie będzie zakończony znakiem null.

    Jeśli długość src jest mniejsza niże n, to strncpy() zapisze dodatkowe
    znaki null do dest, aby zapewnić, że n bajtów zostało zapisane.

    Prosta implementacja strncpy() mogłaby wyglądać tak:

      char *
      strncpy(char *dest, const char *src, size_t n)
      {
        size_t i;

        for (i = 0; i < n && src[i] != '\0'; i++)
          dest[i] = src[i];
        for ( ; i < n; i++)
          dest[i] = '\0';

        return dest;
      }

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Funkcje strcpy() i strncpy() zwracają wskaźnik do łańcucha docelowego
    dest.

ATRYBUTY
    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w
    podręczniku attributes(7).

    ┌────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │Interfejs      Atrybut        Wartość │
    ├────────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │strcpy(), strncpy() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └────────────────────┴────────────────────────┴─────────┘
ZGODNE Z
    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C89, C99, SVr4, 4.3BSD.

UWAGI
    Niektórzy programiści uważają strncpy() za nieefektywną i podatną na
    błędy. Jeśli programista wie (tj. ma kod, który to testuje!), że rozmiar
    dest jest większy od rozmiaru src, to może użyć strcpy().

    Jednym poprawnym (i zamierzonym) użyciem strncpy() jest kopiowanie
    łańcucha znaków języka C do bufora o ustalonej długości, zapewniając przy
    tym, że zarówno bufor nie jest nadpisywany, jak i że nieużywane bajty
    bufora docelowego są zerowane (być może po to, by zapobiec wyciekom
    danych, jeśli bufor docelowy zostanie gdzieś zapisany lub przesłany do
    innego procesu za pomocą technik komunikacji międzyprocesowej).

    Jeśli nie ma kończącego bajtu null w pierwszych n bajtach w src, to
    strncpy() utworzy niezakończony łańcuch w dest. Jeśli buf ma długość
    buflen, można wymusić jego zakończenie w sposób podobny do opisanego
    poniżej:

      if (buflen > 0) {
        strncpy(buf, str, buflen - 1);
        buf[buflen - 1]= '\0';
      }

    (Oczywiście powyższa technika ignoruje fakt, że jeśli src zawiera więcej
    niż buflen - 1 bajtów, informacja jest tracona podczas kopiowania ich do
    dest).

  strlcpy()
    Niektóre systemy (BSD, Solaris i inne) zawierają następującą funkcję:

      size_t strlcpy(char *dest, const char *src, size_t size);

    Funkcja jest podobna do strncpy(), ale kopiuje co najwyżej size-1 bajtów
    do dest, zawsze dodaje kończący bajt null, i nie dopisuje dodatkowych
    bajtów null. Funkcja rozwiązuje kilka problemów obecnych w strcpy() i
    strncpy(), jednakże program wywołujący wciąż musi obsłużyć możliwość
    utraty danych, jeśli size jest za małe. Funkcja zwraca długość łańcucha
    src, co pozwala na proste wykrycie obcięcia łańcucha: jeśli wartość
    zwrócona jest większa lub równa size, to łańcuch został obcięty. Jeśli
    utrata danych ma znaczenie, to program wywołujący musi albo sprawdzać
    argumenty przed wywołaniem, albo sprawdzać wartość zwracaną. strlcpy()
    nie jest obecna w glibc i nie jest opisana w standardzie POSIX, jednak
    jest dostępna w Linuksie w bibliotece libbsd.

BŁĘDY
    Jeśli docelowy łańcuch znaków przekazany do strcpy() nie jest
    wystarczająco duży, to wszystko może się stać. Nadpisywanie buforów o
    stałej długości jest ulubioną techniką crackerów przejmowania kontroli
    nad komputerem. Program, kiedykolwiek tylko czyta dane z buforu lub je do
    niego kopiuje, najpierw musi sprawdzić, czy jest wystarczająca ilość
    dostępnego miejsca. Może to być niepotrzebne, jeśli można wykazać, że
    nadpisanie bufora jest niemożliwe. Należy jednak być ostrożnym: programy
    zmieniają się w czasie, i to w taki sposób, że niemożliwe może stać się
    możliwe.

ZOBACZ TAKŻE
    bcopy(3), memccpy(3), memcpy(3), memmove(3), stpcpy(3), stpncpy(3),
    strdup(3), string(3), wcscpy(3), wcsncpy(3)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.08 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz
    najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.


TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Jarosław
    Beczek <bexx@poczta.onet.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał
    Kułach <michal.kulach@gmail.com>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o
    warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public
    License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ
    ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres
    <manpages-pl-list@lists.sourceforge.net>.GNU               6 marca 2019 r.            STRCPY(3)