strtod

STRTOD(3)          Bibliotheek functies          STRTOD(3)NAAM
    strtod, strtof, strtold - zet ASCII string om naar floating point
    number

BESCHRIJVING
    #include <stdlib.h>

    double strtod(const char *nptr, char **endptr);
    float strtof(const char *nptr, char **endptr);
    long double strtold(const char *nptr, char **endptr);

BESCHRIJVING
    De strtod, strof, en strold functies zetten het eerste deel van de
    string waar nptr naar wijst om in respectievelijk een double, float, en
    long double voorstelling.

    De verwachte vorm voor (het eerste deel van) de string is eventuele
    voorafgaande witruimte zoals herkend door isspace(3), een optioneel
    plus (``+'') of min (``-'') teken, gevolgd door ofwel (i) een decimaal
    getal, ofwel (ii) een hexadecimaal getal, ofwel (iii) een oneindigheid
    ofwel (iv) een NAN (not-a-number, geen-getal).

    Een decimaal getal bestaat uit een niet-lege rij van decimale cijfers,
    mogelijk een radix karakter (een locale-afhankelijke decimale punt,
    gewoonlijk ``.''), mogelijk gevolgd door een decimale exponent. Een
    decimale exponent bestaat uit een ``E'' of ``e'' karakter, gevolgd door
    een optioneel plus of min teken, gevolgd door een niet-lege serie van
    decimale cijfers, en geeft vermenigvuldiging met een macht van 10 aan.

    Een hexadecimaal getal

    bestaat uit een ``0x'' of ``0X'' gevolgd door een niet-lege rij van
    hexadecimale cijfers, mogelijk bevattend een radix karakter, mogelijk
    gevolgd door een binaire exponent. Een binaire exponent bestaat uit
    een ``P'' of een ``p'', gevolgd door een optioneel plus- of min-teken,
    gevolgd door een niet-lege rij van decimale getallen, en geeft een
    vermenigvuldiging met een macht van 2 aan. Ten minste één van het
    radix karakter en de binaire exponent moeten aanwezig zijn.

    Een oneindigheid is òf ``INF'' òf ``INFINITY''; op gebruik van hoofd-
    of kleine letters wordt niet gelet.

    Een NAN is ``NAN'' (op gebruik van hoofd- of kleine letters wordt niet
    gelet) optioneel gevolgd door `(', een serie van karakters, gevolgd
    door `)'. De serie karakters geeft op een implementatie-afhankelijke
    manier het type van de NAN aan.


EIND WAARDE
    Deze functies geven de omgezette waarde terug, als die er is.

    Als endptr niet NULL is, dan wordt een pointer naar het karakter direct
    achter het laatste in de conversie gebruikte karakter opgeslagen op de
    locatie waar endptr naar wijst.

    Als geen conversie gedaan is, dat wordt nul teruggegeven, en de waarde
    van nptr is opgeslagen in de locatie waar endptr naar wijst.

    Als de correcte waarde overflow zou veroorzaken, dan wordt plus of
    minus HUGE_VAL (HUGE_VALF, HUGE_VALL) teruggegeven (afhankelijk van het
    teken van de waarde), en ERANGE wordt gezet in errno. Als de correcte
    waarde underflow zou veroorzaken, dan wordt nul teruggegeven en ERANGE
    wordt gezet in errno.

FOUTEN
    ERANGE Overflow of underflow trad op.

VOLDOET AAN
    ANSI C beschrijft strtod, C99 beschrijft de andere twee functies.

ZIE OOK
    atof(3), atoi(3), atol(3), strtol(3), strtoul(3)Linux               2001-06-07             STRTOD(3)