su

SU(1)           Käyttäjän sovellukset           SU(1)NAME
    su - vaihda käyttäjätunnusta tai tule pääkäyttäjäksi

SYNOPSIS
    su [valitsimet] [-] [käyttäjätunnus [ parametrit ]]

KUVAUS
    su-komentoa käytetään vaihtamaan toiseksi käyttäjäksi kesken
    istunnon. Kun komento ajetaan ilman käyttäjänimeä, su oletuksena
    vaihtaa pääkäyttäjäksi. Valinnainen parametri - voidaan antaa kun
    halutaan samanlainen ympäristö kuin käyttäjä odottaa
    kirjautuessaan suoraan sisään.

    Muita parametreja voidaan antaa käyttäjänimen jälkeen, jolloin ne
    välitetään käyttäjän sisäänkirjautumiskuorelle. Erityisesti
    parametri -c tarkoittaa, että seuraava parametri on komento useimmissa
    komentotulkeissa. Komento suoritetaan kuorella, joka on määritetty
    /etc/passwd-tiedostossa kohdekäyttäjälle.

    Voit käyttää parametria -- erottamaan su-valitsimet kuorelle
    välitettävistä parametreista.

    Käyttäjältä pyydetään salasanaa tarvittaessa. Väärä salasana
    tuottaa virheilmoituksen. Kaikki yritykset, niin kelvolliset kuin
    virheellisetkin, kirjataan lokiin järjestelmän väärinkäytösten
    tunnistamiseksi.

    Nykyinen ympäristö välitetään kuorelle. $PATH-muuttujan arvo
    tyhjätään arvoksi /bin:/usr/bin tavallisille käyttäjille taikka
    /sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin pääkäyttäjälle. Tämän
    käyttäytymisen voi vaihtaa asetuksilla ENV_PATH ja ENV_SUPATH
    tiedostossa /etc/login.defs.

    Sisäinen kirjautuminen ilmoitetaan lisäämällä "*" ensimmäiseksi
    merkiksi sisäänkirjautumiskuoreen. Annettua kotihakemistoa
    käytetään uuden tiedostojärjestelmän juurena, jonne käyttäjä
    tosiasiassa kirjautuu.

VALITSIMET
    su-komennon valitsimet ovat:

    -c, --command KUORI
       Määritä komento, jonka kuori käynnistää sen
       -c-valitsimella.

    -, -l, --login
       Tarjoa samankaltainen ympäristö kuin käyttäjä saisi
       kirjautuessaan suoraa sisään.

       Kun - on käytössä, se täytyy antaa viimeisenä valitsimena
       su-komennolle. Muilla valitsimilla (-l sekä --login) ei ole
       tätä rajoitusta.

    -s, --shell KUORI
       Käynnistettävä kuori

       Käynnistettävä kuori valitaan seuraavasti (tärkeimmästä
       alkaen):

       · Kuori, joka määritetään valitsimella --shell

       · Mikäli valitsinta --preserve-environment on käytetty, kuori
         onka määrittää ympäristömuuttuja $SHELL.

       · Kuori, joka on asetettu /etc/passwd-tietueessa
         kohdekäyttäjälle.

       · /bin/sh mikäli kuorta ei löytynyt millään edellisistä
         tavoista.

       Mikäli kohdekäyttäjällä on rajoitettu kuori (esim.
       kuorikenttä käyttäjän tietueessa /etc/passwd-tiedostossa ei
       löydy tiedostosta /etc/shell), niin valitsin --shell ja
       ympäristömuuttuja $SHELL jätetään huomiotta paitsi kun
       komennon su käynnistää pääkäyttäjä.

    -m, -p, --preserve-environment
       Säilytä nykyinen ympäristö.

       Mikäli kohdekäyttäjällä on rajoitettu ympäristö, tällä
       valitsimella ei ole vaikutusta (ellei su-komentoa käynnistänyt
       pääkäyttäjä).

VAROITUKSET
    Tällä versiolla su-sovelluksesta on useita käännösaikaisia
    valitsimia, ja niistä vain osa saattaa olla käytössä tietyissä
    paikoissa.

TIEDOSTOT
    /etc/passwd
       käyttäjätunnuksien tiedot

    /etc/shadow
       turvalliset käyttäjätunnuksien tiedot

KATSO MYÃS
    login(1), login.defs(5), sh(1)Käyttäjän sovellukset     03/07/2006               SU(1)