su

SU(1)                 FSF                SU(1)NAME(å称)
    su - è¿è¡æ¿æ¢ç¨æ·åç»æ è¯çshell

SYNOPSIS(æ»è§)
    su [OPTION]... [-] [USER [ARG]...]

DESCRIPTION(æè¿°)
    ä¿®æ¹ææç¨æ·æ è¯åç»æ è¯ä¸ºUSERç.

    -, -l, --login
       使å¾shell为å¯ç»å½çshell

    -c, --commmand=COMMAND
       ä¼ éå个COMMANDç»-cçshell.

    -f, --fast
       ä¼ é-fç»shell(é对cshætcsh)

    -m, --preserve-environment
       ä¸éç½®ç¯å¢åé

    -p   ä¸-må

    -s, --shell=SHELL
       å¦æ/etc/shellså许,è¿è¡SHELL.

    --help æ¾ç¤ºå¸®å©å¹¶éåº

    --version
       è¾åºçæ¬ä¿¡æ¯å¹¶éåº

    åä¸ç-æå³ç-l.å¦æ没æç»å®USER,ååå®ä¸ºroot.

(æ¥åBUGS)
    æ¥åbugs,请åé®ä»¶å°bug-sh-utils@gnu.org.

(å¦è§)
    以Texinfoæåå½¢å¼ç»´æ¤ç su å®å¨ææ¡£.å¦æä½ æ£ç¡®å°å®è£äº info å echo
    å½ä»¤

       info su

    åºè¯¥å¯ä»¥ä½¿ä½ 访é®å°æ´ä¸ªæå.

COPYRIGHT(çæ)
    çæææ © 1999 Free Software Foundation, Inc.
    è¿æ¯èªç±è½¯ä»¶;åçå¤å¶æ¡ä»¶çæºæ件.ä¸ä½ä»»ä½æä¿,æ´ä¸ç¨è¯´ååæ§æèåºäºç¹æ®ç®ççé
    ç¨æ§.


[ä¸æçç»´æ¤äºº]
    riser <boomer@ccidnet.com>

[ä¸æçææ°æ´æ°]
    2001/08/08

ãä¸å½linux论åmanæå页翻è¯è®¡åã:
    http://cmpp.linuxforum.netGNU sh-utils 2.0          1999å¹´8æ               SU(1)