su

su(1)                 FSF                su(1)Ä°SÄ°M
    su - baÅka bir kullanıcı ve grup kimliÄi ile bir kabuk çalıÅtırır


KULLANIM
    su [SEÃENEK]... [-] [KULLANICI [ARGÃMANLAR]...]
AÃIKLAMA
    Etkin kullanıcı ve grup kimliÄini KULLANICI´nınkilerle ile
    deÄiÅtirir.    -, -l, --login
       KabuÄu, giriÅ kabuÄu haline dönüÅtürür.


    -c, --commmand=KOMUT
       KabuÄa -c ile tek bir KOMUT aktarır.


    -f, --fast
       KabuÄa -f aktarır (csh veya tcsh için).


    -m, --preserve-environment
       Ortam deÄiÅkenlerini sıfırlamaz.


    -p   -m ile aynıdır.


    -s, --shell=KABUK
       /etc/shells izin verdiÄi taktirde KABUK kabuÄunu çalıÅtırır.


    --help Bu yardım metnini görüntüler ve çıkar.


    --version
       Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.


    Tek baÅına - verilirse -l verilmiÅ gibi iÅlem yapılır. KULLANICI
    belirtilmezse, kullanıcı root kabul edilir.


YAZAN
    David MacKenzie tarafından yazılmıÅtır.

GERÄ°BÄ°LDÄ°RÄ°M
    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-sh-utils (at) gnu.org> adresine
    bildirin.

TELÄ°F HAKKI
    Telif hakkı © 2000 Free Software Foundation, Inc.
    Bu bir serbest yazılımdır; kopyalama koÅulları için kaynak koduna
    bakınız. Hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABÄ°LÄ°RLÄ°ÄÄ° veya
    ÅAHSÄ° KULLANIMINIZA UYGUNLUÄU için bile garanti verilmez.


Ä°LGÄ°LÄ° BELGELER
    su komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur.
    Åayet info ve su yazılımları düzgün bir Åekilde sisteminizde
    mevcutsa, aÅaÄıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.


       info su

ÃEVÄ°REN
    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Kasım 2003
GNU sh-utils 2.0.11        Eylül 2001              su(1)