su

su(1)            General Commands Manual           su(1)NÃV
    su - indÃt egy shellt más felhasználó- és csoportazonosÃtóval

ÃTTEKINTÃS
    su [-] [-flmp] [-c parancs] [-s shell] [--fast] [--login]
    [--preserve-environment] [--command=parancs] [--shell=shell]
    [felhasználó [argumentum...]]

    su [--help] [--version]

LEÃRÃS
    Az su parancs lehetÅvé teszi, hogy ideiglenesen más felhasználóvá
    válhassunk úgy, hogy egy új shell-t indÃt a kért felhasználó
    valós és effektÃv felhasználói azonosÃtójával, csoportazonosÃ‐
    tójával és másodlagos csoportjaival. Ha nem adunk meg
    felhasználó-t, az alapértelmezett érték a root (super-user). Az a
    shell indul el, ami a felhasználó passwd bejegyzésében szerepel, ha
    ott nincs semmi, akkor a /bin/sh. Ha a felhasználó-nak van jelszava,
    akkor az su meg fogja azt kérdezni, kivéve ha root-ként (a
    felhasználói azonosÃtó 0) futtatjuk.

    Alapértelmezésben az su nem változtatja meg az aktuális
    könyvtárat. ÃtállÃtja a HOME és a SHELL környezeti változókat a
    felhasználó password bejegyzésébÅl kinézett értékekre, és ha a
    felhasználó nem a root (a super-user) a USERésLOGNAME változókat a
    felhasználó nevére állÃtja. Az alapértelmezés az, hogy az
    elinduló shell nem lesz bejelentkezési shell.

    Ha megadunk argumentum-ként valamit, az is átadódik az induló
    shellnek.

    Az su se a /bin/sh-t, se más shell-eket nem kezel speciálisan.
    (ilyen az argv[0] "-su"-ra állÃtása, vagy a -c paraméter csak
    bizonyos shelleknek való átadása, stb.)

    Azokon a rendszereken, ahol van syslog(3), az su fordÃtható úgy is,
    hogy a sikertelen, vagy opcionálisan a sikeres próbálkozásokat is
    naplóztassa a sysloggal.

OPCIÃK
    -c parancs, --command=parancs
       Csak a parancs parancsot hajtatja végre a shell-lel a -c opció
       segÃtségével, Ãgy a shell nem interaktÃvan indul el.

    -f, --fast
       BeállÃtja a -f opciót az induló shellnél. Ennek talán csak
       a csh(1) és a tcsh(1), shelleknél van értelme ahol -f opció
       megakadályozza, hogy a startup fájlt (.cshrc) a shell
       beolvassa. A Bourne-hoz hasonló shelleknél a -f opció
       letiltja a fájlnév minták kiterjesztését (filename pattern
       expansion), ami általában nem kÃvánatos dolog.

    -, -l, --login
       A shellt bejelentkezési shellként indÃtja. Ez a következÅket
       jelenti: törli az összes környezeti változót, kivéve a
       TERM-et, HOME-ot, és a SHELL-t (amiket a fent leÃrt módon
       állÃt át), és a USER-t és LOGNAME-t (amiket szintén a fent
       leÃrt módon állÃt át a rootnak), továbbá a PATH-t, amit a
       fordÃtáskor meghatározott alapértékre állÃt. Az aktuális
       könyvtárat a felhasználó home-könyvtárára állÃtja. A
       shell neve elé egy - -t szúr be, Ãgy eléri azt, hogy az
       beolvassa a startup fájlját illetve fájljait.

    -m, -p, --preserve-environment
       Nem állÃtja át a HOME, USER, LOGNAME, és SHELL környezeti
       változókat. Azt a shellt indÃtja, ami a SHELL változóban van
       a passwd fájlban lévŠhelyett, de csak akkor, ha az su
       parancsot vagy a superuser futtatja, vagy nem egy korlátozott
       (restricted) shellt akar futtatni. Az a shell korlátozott, ami
       nem szerepel a /etc/shells fájlban, vagy az su belsÅ
       listájában, ha ez a fájl nem létezik. Az opció hatásainak
       egy részét a --login és a --shell opciók hatástalanÃtják.

    -s, --shell shell
       A shell-t indÃtja a felhasználó /etc/passwd fájlban szereplÅ
       shellje helyett, ha parancsot vagy a superuser futtatja, vagy ha
       nem korlátozott shellt akar futtatni. (Korlátozott shell-t
       lásd fentebb.)

    --help Használati útmutatót Ãr a standard kimenetre, majd sikeres
       visszatérési értékkel kilép.

    --version
       A program verziójáról Ãr ki információt a standard
       kimenetre, majd sikeres visszatérési értékkel kilép.

Miért nem támogatja a GNU su a wheel csoportot? (Richard Stallman)
    Néha a rendszer fölötti teljes ellenÅrzést egy néhány emberbÅl
    álló csoport akarja kézbe venni. Például 1984-ben pár user a MIT
    AI laborban úgy döntött, hogy átveszik az irányÃtást a Twenex
    rendszer operátori jelszavának megváltoztatásával, és annak
    titokban tartásával. (A puccsot sikerült leverni, és a
    felhasználókat jogaikba visszahelyezni egy kernel patch segÃ‐
    tségével, de Unix alatt ezt nem tudtam volna megcsinálni.) (A
    fordÃtó megj.: a wheel csoportot ezzel a módszerrel könnyen
    önkényesen is leszűkÃthetik a csoporttagok , Ãgy tulajdonképpen
    nincs sok értelme.)

    Néha az uralmon levÅk elárulják a root jelszót. A szokásos su
    mechanizmus szerint, ha valaki megtudja a root jelszót, és
    szimpatizál a többi közönséges felhasználóval, elárulhatja
    nekik is. A wheel csoport ezt lehetetlenné tenné, és Ãgy
    bebetonozná az uralmon levŠhatalmát.

    Ãn a tömegek oldalán állok, nem az uralkodókén. Ha te mindig a
    fÅnökök és a rendszergazdák oldalán állsz, bármit is tesznek,
    akkor valószÃnűleg furcsálni fogod ezt a hozzáállást.

    A fordÃtó megjegyzése: Valami jó azért mégis lenne a wheel
    csoportban: az, hogy ha a root jelszó kitudódna azzal nem tudna
    bármelyik felhasználó közvetlenül visszaélni. A wheel csoporthoz
    hasonló dolgot lehet elérni a sudo csomaggal.

MEGJEGYZÃS
    A hibákat a bug-sh-utils@gnu.org cÃmen lehet jelenteni. Az oldalt
    Ragnar Hojland Espinosa <ragnar@macula.net> frissÃtette.

MAGYAR FORDÃTÃS
    Havasi Ferenc <hafy@prins.externet.hu> és TÃmár András
    <timar_a@freemail.hu>GNU Shell Utilities 2.0     18 August 1999              su(1)