swapon

swapon(8)       Linux Yazılımcısının Kılavuzu      swapon(8)Ä°SÄ°M
    swapon - aygıt ve dosyalar için sayfalama ve takaslama iÅlemlerini
    etkinleÅtirir
    swapoff - aygıt ve dosyalar için sayfalama ve takaslama iÅlemlerini
    kapatır

KULLANIM
    swapon [-h -V]
    swapon -a [-v]
    swapon [-v] [-p öncelik] özeldosya ...
    swapon [-s]
    swapoff [-h -V]
    swapoff -a
    swapoff özeldosya ...

AÃIKLAMA
    swapon, sayfalama ve takaslama iÅlemlerinin gerçekleÅeceÄi aygıtları
    belirtmek için kullanılır. swapon çaÄrıları, normalde, bütün
    takas aygıtlarını kullanılabilir hale getiren çok kullanıcılı
    kip baÅlangıç dosyası /etc/rc içinden yapılır. Böylece,
    sayfalama ve takaslama iÅlemleri çeÅitli aygıt ve dosyalar arasında
    dönüÅümlü olarak yapılabilir.

    Normalde ilk kullanım Åekli kullanılır:

    -h   Yardım iletisi gösterir.

    -V   Sürüm bilgilerini gösterir.

    -s   Her aygıtın takas kullanımını gösterir. Bu seçenek,
       sadece /proc/swaps dosyasının varolduÄu durumlarda
       kullanılabilir (Muhtemelen Linux 2.1.25 sürümünden önceki
       çekirdeklerle kullanılamaz).

    -a   /etc/fstab içinde "sw" olarak iÅaretlenmiÅ bütün takas
       aygıtları eriÅilebilir hale getirilir.

    -p öncelik
       swapon için öncelik belirtilir. Bu seçenek, swapon komutunun
       Linux 1.3.2 veya daha sonraki bir çekirdek sürümü altında
       derlendiÄi ve kullanılmakta olduÄu durumlarda geçerlidir.
       Ãncelik 0 ve 32767 arasında bir deÄerdir. Takas önceliklerinin
       ayrıntılı bir tanımlaması için swapon(2)'a bakınız.
       swapon -a ile birlikte kullanmak için /etc/fstab dosyasının
       seçenek alanına "pri=deÄer" seçeneÄini ekleyin.

    swapoff, belirtilen aygıt veya dosyalar için takaslama iÅlemini
    sonlandırır. Åayet -a seçeneÄi ile birlikte kullanılırsa,
    /etc/fstab içinde tanımlı bütün aygıt veya dosyalar için
    takaslama iÅlemini kapatır.


ÃNEMLÄ°
    swapon komutunu, disk üzerinde parçalanmıŠolarak kayıtlı dosyalar
    ile birlikte kullanmayınız (Bir disk bölümünün takas alanı
    olarak kullanılması durumunda disk bölümünde bozuk sektörler
    varsa bu disk bölümünü takas alanı olarak kullanmayın). NFS
    üzerinde takaslama çalıÅmayabilir.


Ä°LGÄ°LÄ° BELGELER
    swapon(2), swapoff(2), fstab(5), init(8), mkswap(8), rc(8), mount(8).


Ä°LGÄ°LÄ° DOSYALAR
    /dev/hd?? - standart sayfalama aygıtı
    /dev/sd?? - standart sayfalama aygıtı (SCSI)
    /etc/fstab - ascii dosya sistemi tanımlama tablosu


TARÄ°HÃE
    swapon komutu BSD 4.0'da kullanılmaya baÅladı.


ÃEVÄ°REN
    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004

Linux 1.x            25 Eylül 1995            swapon(8)