symlink

SYMLINK(2)        Podręcznik programisty Linuksa        SYMLINK(2)NAZWA
    symlink - tworzenie nowej nazwy dla pliku

SKŁADNIA
    #include <unistd.h>

    int symlink(const char *oldpath, const char *newpath);

OPIS
    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    symlink tworzy dowiązanie symboliczne o nazwie newpath które zawiera
    łańcuch znakowy oldpath.

    Dowiązania symboliczne są interpretowane w czasie działania, tak jakby
    zawartość dowiązania była podstawiana do ścieżki, przeglądanej by znaleźć
    plik lub katalog.

    Dowiązania symboliczne mogą zawierać składniki .., które (jeśli używane
    na początku dowiązania) odnoszą się do katalogów nadrzędnych katalogu, w
    którym dane dowiązanie się znajduje.

    Dowiązanie symboliczne (znane również pod nazwą miękiego dowiązania) może
    wskazywać na plik istniejący, lub nie istniejący; ten drugi przypadek
    znany jest pod pojęciem wiszącego dowiązania.

    Prawa dostępu dla dowiązania symbolicznego są nieistotne; jego
    właścicielstwo jest ignorowane podczas podążania za nim, lecz sprawdzane
    podczas usuwania lub przemianowywania, gdy dowiązanie jest w katalogu z
    ustawionym bitem `sticky'.

    Jeśli ścieżka newpath istnieje to nie będzie nadpisana.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1
    i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY
    EPERM System plików zawierający pathname nie zezwala na tworzenie
       dowiązań symbolicznych.

    EFAULT oldpath lub newpath wskazuje poza dostępną dla użytkownika
       przestrzeń adresową.

    EACCES Zapis do katalogu zawierającego newpath nie jest dozwolony dla
       efektywnego UID procesu wywołującego tę funkcję lub jeden z
       katalogów w newpath nie pozwala na przeszukiwanie (wykonywanie).

    ENAMETOOLONG
       oldpath lub newpath było zbyt długie.

    ENOENT Składnik newpath, który powinien być katalogiem, nie istnieje lub
       jest wiszącym dowiązaniem symbolicznym lub oldpath jest łańcuchem
       pustym.

    ENOTDIR
       Składnik użyty jako katalog w newpath w rzeczywistości nie jest
       katalogiem.

    ENOMEM Brak pamięci jądra.

    EROFS Plik newpath znajduje się na systemie plików tylko dla odczytu.

    EEXIST newpath już istnieje.

    ELOOP Podczas rozwiązywania newpath napotkano zbyt wiele dowiązań
       symbolicznych.

    ENOSPC Na urządzeniu, zawierającym plik nie ma miejsca na kolejny wpis w
       katalogu.

    EIO  Wystąpił błąd we/wy.

UWAGI
    Nie jest dokonywane sprawdzenie oldpath.

    Usunięcie nazwy, na którą wskazuje dowiązanie symboliczne, w
    rzeczywistości spowoduje skasowanie pliku (chyba że ma jeszcze inne
    twarde dowiązania). Jeśli zachowanie to nie jest porządane, należy
    używać link.

ZGODNE Z
    SVr4, SVID, BSD 4.3 X/OPEN. SVr4 dokumentuje dodatkowe kody błędów EDQUOT
    i ENOSYS. Zobacz open(2) po wiele plików o tej samej nazwie oraz NFS.

ZOBACZ TAKŻE
    readlink(2), link(2), unlink(2), rename(2), open(2), lstat(2), ln(1)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU
    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia
    Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między
    powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub
    funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony
    podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 2 symlink

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można
    znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.Linux 2.0.30            1997-08-21             SYMLINK(2)