symlink

SYMLINK(2)        Linux Programmeurs Handleiding        SYMLINK(2)NAAM
    symlink, symlinkat - maak een nieuwe naam voor een bestand

SAMENVATTING
    #include <unistd.h>

    int symlink(const char *oudpad, const char *nieuwpad);

    #include <fcntl.h>      /* Definitie van AT_* constanten */
    #include <unistd.h>

    int symlinkat(const char *oudpad, int nieuwmapbi, const char *nieuwpad);

  Feature Test Macro Requirements for glibc (see feature_test_macros(7)):

    symlink():
      _XOPEN_SOURCE >= 500 || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
        || /* Glibc versies <= 2.19: */ _BSD_SOURCE

    symlinkat():
      Sinds glibc 2.10:
        _POSIX_C_SOURCE >= 200809L
      Vóór glibc 2.10:
        _ATFILE_SOURCE

BESCHRIJVING
    symlink() maakt een symbolische koppeling genaamd nieuwpad die het
    karakter-string oudpad bevat.

    Symbolische koppelingen worden geïnterpreteerd tijdens draaien, alsof de
    inhoud van de koppeling vervangen werd naar de pad die gevolgd werd om
    een bestand of map te vinden.

    Symbolische koppelingen kunnen .. pad onderdelen bevatten, die (als
    gebruikt bij het begin van de koppeling) wijzen naar de ouder mappen van
    dat waarin de koppeling verblijft.

    Een symbolische koppeling (ook bekend als zachte koppeling) mag wijzen
    naar een bestaand bestand of naar een niet bestaande; het laatste geval
    is bekend als een loshangende koppeling.

    De toestemmingen van een symbolische koppeling zijn onbelangrijk; het
    eigendom wordt genegeerd bij het volgen van de koppeling, maar wordt
    getest als verwijderen of hernoemen van de koppeling wordt gevraagd en
    als de koppeling in een map is met het sticky bit (S_ISVTX) gezet.

    Als nieuwpad bestaat zal het niet overschreven worden.

  symlinkat()
    The symlinkat() system call operates in exactly the same way as
    symlink(), except for the differences described here.

    If the pathname given in linkpath is relative, then it is interpreted
    relative to the directory referred to by the file descriptor newdirfd
    (rather than relative to the current working directory of the calling
    process, as is done by symlink() for a relative pathname).

    If linkpath is relative and newdirfd is the special value AT_FDCWD, then
    linkpath is interpreted relative to the current working directory of the
    calling process (like symlink()).

    If linkpath is absolute, then newdirfd is ignored.

EIND WAARDE
    Bij succes wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven en
    wordt errno naar behoren gezet.

FOUTEN
    EACCES Schrijf toegang in de map die nieuwpad bevat wordt niet toegestaan
       voor het geldende uid van het proces, of een van de mappen in
       nieuwpad liet zoek (voer-uit) toestemming niet toe. (Zie ook
       path_resolution(7).)

    EDQUOT The user's quota of resources on the filesystem has been
       exhausted. The resources could be inodes or disk blocks,
       depending on the filesystem implementation.

    EEXIST nieuwpad bestaat al.

    EFAULT oudpad of nieuwpad wijzen buiten uw toegankelijk geheugen.

    EIO  Een In/Uit fout trad op.

    ELOOP Teveel symbolische koppelingen werden tegengekomen bij het
       vaststellen van nieuwpad.

    ENAMETOOLONG
       oudpad of nieuwpad was te lang.

    ENOENT Een map deel in nieuwpad bestaat niet of is een loshangende
       symbolische koppeling, of oudpad of linkpad is het lege string.

    ENOMEM Onvoldoende kernelgeheugen voorhanden.

    ENOSPC Het apparaat waar het bestand op zit heeft geen ruimte voor een
       nieuwe map.

    ENOTDIR
       Een deel gebruikt als een map in nieuwpad is in feite geen map.

    EPERM Het bestandsysteem dat nieuwpad bevat, ondersteund het maken van
       symbolische koppelingen niet.

    EROFS nieuwpad is op een alleen-lezen bestandsysteem.

    De volgende extra fouten kunnen optreden voor symlinkat():

    EBADF newdirfd is not a valid file descriptor.

    ENOENT linkpath is a relative pathname and newdirfd refers to a directory
       that has been deleted.

    ENOTDIR
       linkpath is relative and newdirfd is a file descriptor referring
       to a file other than a directory.

VERSIES
    symlinkat() was added to Linux in kernel 2.6.16; library support was
    added to glibc in version 2.4.

VOLDOET AAN
    symlink(): SVr4, 4.3BSD, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

    symlinkat(): POSIX.1-2008.

OPMERKINGEN
    oudpad wordt niet gecontroleerd.

    Schrappen van de naam waar de symbolische koppeling naar wijst zal
    daadwerkelijk het bestand schrappen (tenzij het ook nog andere harde
    koppelingen heeft.) Als dit gedrag ongewenst is, gebruik link(2).

  Glibc-opmerkingen
    On older kernels where symlinkat() is unavailable, the glibc wrapper
    function falls back to the use of symlink(). When linkpath is a relative
    pathname, glibc constructs a pathname based on the symbolic link in
    /proc/self/fd that corresponds to the newdirfd argument.

ZIE OOK
    ln(1), namei(1), lchown(2), link(2), lstat(2), open(2), readlink(2),
    rename(2), unlink(2), path_resolution(7), symlink(7)

COLOFON
    Deze pagina is onderdeel van release 5.08 van het Linux
    man-pages-project. Een beschrijving van het project, informatie over het
    melden van bugs en de nieuwste versie van deze pagina zijn op
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/ te vinden.


VERTALING
    De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos
    Boersema <joshb@xs4all.nl> en Mario Blättermann
    <mario.blaettermann@gmail.com>

    Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License
    Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen
    AANSPRAKELIJKHEID.

    Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur
    een e-mail naar <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>.Linux              15 september 2017           SYMLINK(2)