symlink

SYMLINK(2)        Podręcznik programisty Linuksa        SYMLINK(2)NAZWA
    symlink, symlinkat - tworzenie nowej nazwy dla pliku

SKŁADNIA
    #include <unistd.h>

    int symlink(const char *target, const char *linkpath);

    #include <fcntl.h>      /* Definicja stałych AT_* */
    #include <unistd.h>

    int symlinkat(const char *target, int newdirfd, const char *linkpath);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    symlink():
      _XOPEN_SOURCE >= 500 || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
        || /* Glibc versions <= 2.19: */ _BSD_SOURCE

    symlinkat():
      Od glibc 2.10:
        _POSIX_C_SOURCE >= 200809L
      Przed glibc 2.10:
        _ATFILE_SOURCE

OPIS
    symlink() tworzy dowiązanie symboliczne o nazwie linkpath które zawiera
    łańcuch znakowy target.

    Dowiązania symboliczne są interpretowane w czasie działania, tak jakby
    zawartość dowiązania była podstawiana do ścieżki, przeglądanej by znaleźć
    plik lub katalog.

    Dowiązania symboliczne mogą zawierać składniki .., które (jeśli używane
    na początku dowiązania) odnoszą się do katalogów nadrzędnych katalogu, w
    którym dane dowiązanie się znajduje.

    Dowiązanie symboliczne (znane również pod nazwą miękiego dowiązania) może
    wskazywać na plik istniejący, lub nie istniejący; ten drugi przypadek
    znany jest pod pojęciem wiszącego dowiązania.

    Prawa dostępu dla dowiązania symbolicznego są nieistotne; jego
    właścicielstwo jest ignorowane podczas podążania za nim, lecz sprawdzane
    podczas usuwania lub przemianowywania, gdy dowiązanie jest w katalogu z
    ustawionym bitem `sticky' (S_ISVTX).

    Jeśli ścieżka linkpath istnieje to nie będzie nadpisana.

  symlinkat()
    The symlinkat() system call operates in exactly the same way as
    symlink(), except for the differences described here.

    If the pathname given in linkpath is relative, then it is interpreted
    relative to the directory referred to by the file descriptor newdirfd
    (rather than relative to the current working directory of the calling
    process, as is done by symlink() for a relative pathname).

    If linkpath is relative and newdirfd is the special value AT_FDCWD, then
    linkpath is interpreted relative to the current working directory of the
    calling process (like symlink()).

    If linkpath is absolute, then newdirfd is ignored.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1
    i odpowiednio ustawiane jest errno.

BŁĘDY
    EACCES Write access to the directory containing linkpath is denied, or
       one of the directories in the path prefix of linkpath did not
       allow search permission. (See also path_resolution(7).)

    EDQUOT The user's quota of resources on the filesystem has been
       exhausted. The resources could be inodes or disk blocks,
       depending on the filesystem implementation.

    EEXIST linkpath już istnieje.

    EFAULT target lub linkpath wskazuje poza dostępną dla użytkownika
       przestrzeń adresową.

    EIO  Wystąpił błąd wejścia/wyjścia.

    ELOOP Podczas rozwiązywania linkpath napotkano zbyt wiele dowiązań
       symbolicznych.

    ENAMETOOLONG
       target lub linkpath było zbyt długie.

    ENOENT A directory component in linkpath does not exist or is a dangling
       symbolic link, or target or linkpath is an empty string.

    ENOMEM Brak pamięci jądra.

    ENOSPC Na urządzeniu, zawierającym plik nie ma miejsca na kolejny wpis w
       katalogu.

    ENOTDIR
       Składnik użyty jako katalog w linkpath w rzeczywistości nie jest
       katalogiem.

    EPERM System plików zawierający linkpath nie zezwala na tworzenie
       dowiązań symbolicznych.

    EROFS Plik linkpath znajduje się na systemie plików tylko dla odczytu.

    The following additional errors can occur for symlinkat():

    EBADF newdirfd is not a valid file descriptor.

    ENOENT linkpath is a relative pathname and newdirfd refers to a directory
       that has been deleted.

    ENOTDIR
       linkpath is relative and newdirfd is a file descriptor referring
       to a file other than a directory.

WERSJE
    symlinkat() was added to Linux in kernel 2.6.16; library support was
    added to glibc in version 2.4.

ZGODNE Z
    symlink(): SVr4, 4.3BSD, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

    symlinkat(): POSIX.1-2008.

UWAGI
    Nie jest dokonywane sprawdzenie target.

    Usunięcie nazwy, na którą wskazuje dowiązanie symboliczne, w
    rzeczywistości spowoduje skasowanie pliku (chyba że ma jeszcze inne
    twarde dowiązania). Jeśli zachowanie to nie jest porządane, należy używać
    link(2).

  Uwagi dla glibc
    On older kernels where symlinkat() is unavailable, the glibc wrapper
    function falls back to the use of symlink(). When linkpath is a relative
    pathname, glibc constructs a pathname based on the symbolic link in
    /proc/self/fd that corresponds to the newdirfd argument.

ZOBACZ TAKŻE
    ln(1), namei(1), lchown(2), link(2), lstat(2), open(2), readlink(2),
    rename(2), unlink(2), path_resolution(7), symlink(7)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz
    najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.


TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek
    Borys <pborys@dione.ids.pl> i Andrzej Krzysztofowicz
    <ankry@green.mf.pg.gda.pl>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o
    warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public
    License w wersji 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ lub
    nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres
    manpages-pl-list@lists.sourceforge.net ⟨⟩.Linux             15 września 2017 r.          SYMLINK(2)