sync

SYNC(1)            Uživatelské příkazy            SYNC(1)JMÉNO
    sync - vyprázdní buffery souborového systému

POUŽITÍ
    sync [VOLBA]

POPIS
    Vynutí zápis změněných bloků na disk, aktualizuje superblok.

    --help vypíše tuto nápovědu a skončí

    --version
       vypíše číslo verze a skončí

AUTOR
    Napsal Jim Meyering.

HLÁŠENÍ CHYB
    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT
    Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL
    verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ
    ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE
    sync(2)

    Úplná dokumentace pro sync je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou
    správně nainstalovány programy info a sync, měl by příkaz

       info coreutils 'sync invocation'

    zpřístupnit kompletní manuál.GNU coreutils 7.0         říjen 2008              SYNC(1)