sync

SYNC(1)          Opdrachten voor gebruikers          SYNC(1)NAAM
    sync - synchroniseer gebufferde schrijfoperaties naar permanente opslag

SAMENVATTING
    sync [OPTIE] [BESTAND]...

BESCHRIJVING
    Nog uitstaande schrijfoperaties naar permanente opslag nu uitvoeren.

    Als één of meer bestanden gegeven zijn, dan alleen deze syncen (of, met
    -f, de bestandssystemen waar ze op staan).

    -d, --data
       alleen de bestandsgegevens syncen, geen onnodige metadata

    -f, --file-system
       de bestandssystemen syncen waarop gegeven bestanden staan

    --help toon de helptekst en stop

    --version
       toon programmaversie en stop

BUGS
    Garanties op permanentie varieert per systeem. Voor meer details zie
    daarvoor hieronder de systeem aanroepen.

AUTEUR
    Geschreven door Jim Meyering en Giuseppe Scrivano.

RAPPORTEREN VAN BUGS
    Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl.html>

COPYRIGHT
    Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL
    versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder
    verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit
    toestaat.

ZIE OOK
    fdatasync(2), fsync(2), sync(2), syncfs(2)

    Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/sync>
    of lokaal via: info '(coreutils) sync invocation'


VERTALING
    De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario
    Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans
    <luc.castermans@gmail.com>

    Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License
    Version 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ of later over de
    Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

    Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur
    een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org ⟨⟩.GNU coreutils 8.32         Maart 2020              SYNC(1)