sync

SYNC(1)            Polecenia użytkownika           SYNC(1)NAZWA
    sync - synchronizuje zbuforowany zapis z trwałym nośnikiem

SKŁADNIA
    sync [OPCJA] [PLIK]...

OPIS
    Synchronizuje zbuforowany zapis z trwałym nośnikiem

    Jeśli poda się jeden lub więcej plików, synchronizuje wyłącznie je lub
    zawierające je systemy plików.

    -d, --data
       synchronizuje jedynie dane plikowe, bez niechcianych metadanych

    -f, --file-system
       synchronizuje systemy plików zawierające wskazane pliki

    --help wyświetla ten tekst i kończy pracę

    --version
       wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

BŁĘDY
    Spójność jest gwarantowana w zależności od systemu. Więcej informacji
    znajduje się we wskazanych niżej opisach wywołań systemowych.

AUTOR
    Napisane przez Jima Meyeringa i Giuseppe Scrivano.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW
    Strona internetowa z pomocą GNU coreutils:
    <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    O błędach tłumaczenia poinformuj przez
    <https://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE
    Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL
    w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma
    ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE
    fdatasync(2), fsync(2), sync(2), syncfs(2)

    Pełna dokumentacja: <https://www.gnu.org/software/coreutils/sync>
    lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) sync invocation'


TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek
    Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o
    warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public
    License w wersji 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ lub
    nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres
    manpages-pl-list@lists.sourceforge.net ⟨⟩.GNU coreutils 8.32         marzec 2020              SYNC(1)