sysconf

SYSCONF(3)        Linux - příručka programátora        SYSCONF(3)JMÉNO
    sysconf - Získej konfigurační informace za běhu.

SYNTAXE
    #include <unistd.h>

    long sysconf(int name);

POPIS
    sysconf() poskytuje aplikaci možnost, jak získat hodnoty systémových
    omezení nebo voleb za běhu.

    Ekvivalentní makra definovaná v <unistd.h> mohou poskytnout pouze
    informativní hodnoty; jestliže aplikace bude chtít využít hodnot, které
    se mohou měnit, je lépe použít volání sysconf() , které vrátí aktuální
    hodnoty.

    Limity, jež závisí na konkrétním souboru lze získat pomocí fpathconf() or
    pathconf().

    Následující hodnoty můžete dosadit za name. Nejdříve POSIX.1
    kompatibilní hodnoty:

    _SC_ARG_MAX
       Maximální délka argumentů pro funkce z rodiny exec() ;
       odpovídající makro z <unistd.h> je ARG_MAX.

    _SC_CHILD_MAX
       Počet simultánně běžících procesů jednoho uživatele, odpovídající
       makro je _POSIX_CHILD_MAX.

    _SC_CLK_TCK
       Počet taktů hodin za sekundu; odpovídající makro je CLK_TCK.

    _SC_STREAM_MAX
       Maximální počet proudů, které může mít proces kdykoliv otevřen.
       Odpovídající POSIX makro je STREAM_MAX, odpovídající standard C
       makro je FOPEN_MAX.

    _SC_TZNAME_MAX
       Maximální počet bytů ve jménu časového pásma, odpovídající makro
       je TZNAME_MAX.

    _SC_OPEN_MAX
       Maximální počet souborů, které může mít proces kdykoliv otevřen,
       odpovídající makro je _POSIX_OPEN_MAX.

    _SC_JOB_CONTROL
       Indikuje je-li podporováno POSIXové řízení procesů, odpovídající
       makro je _POSIX_JOB_CONTROL.

    _SC_SAVED_IDS
       Indikuje, má-li proces uloženo set-user-ID a set-group-ID;
       odpovídající makro je _POSIX_SAVED_IDS.

    _SC_VERSION
       značí měsíc a rok POSIX.1 standardu ve formátu YYYYMML ; hodnota
       199309L je nejnovější revize - z roku 1993.

    Dále, hodnoty POSIX.2 :

    _SC_BC_BASE_MAX
       maximální hodnota obase braná jako správná v utilitě bc(1) ;
       odpovídající makro je BC_BASE_MAX.

    _SC_BC_DIM_MAX
       maximální počet prvků v poli pro utilitu bc(1); odpovídající makro
       je BC_DIM_MAX.

    _SC_BC_SCALE_MAX
       maximální hodnota scale povolená bc(1); odpovídající makro je
       BC_SCALE_MAX.

    _SC_BC_STRING_MAX
       maximální délka řetězce povolená bc(1); odpovídající makro je
       BC_STRING_MAX.

    _SC_COLL_WEIGHTS_MAX
       maximální počet šířek, které mohou být přiřazeny záznamu
       LC_COLLATE order v definičním souboru locale; odpovídající makro
       je COLL_WEIGHTS_MAX.

    _SC_EXPR_NEST_MAX
       maximální počet výrazů, které mohou být vnořeny v závorkách v
       expr(1). Odpovídající makro je EXPR_NEST_MAX.

    _SC_LINE_MAX
       Maximální délka vstupního řádku pro utility, jak ze standardního
       vstupu, tak i ze souboru. Odpovídající makro je LINE_MAX.

    _SC_RE_DUP_MAX
       Maximální počet opakovaných výskytů regulárního výrazu v
       intervalové notaci \{m,n\} ; odpovídající makro je RE_DUP_MAX.

    _SC_2_VERSION
       verze POSIX.2 standardu ve formátu YYYYMML. Odpovídající makro je
       POSIX2_VERSION.

    _SC_2_DEV
       jsou podporovány POSIX.2 standardy týkající se jazyka C ?
       Odpovídající makro je POSIX2_C_DEV.

    _SC_2_FORT_DEV
       jsou podporovány POSIX.2 standardy týkající se jazyka FORTRAN ?
       Odpovídající makro je POSIX2_FORT_RUN.

    _SC_2_FORT_RUN
       jsou podporovány POSIX.2 FORTRAN utility ? Odpovídající makro je
       POSIX2_FORT_RUN.

    POSIX2_LOCALEDEF
       je možno vytvářet POSIX.2 locales pomocí locale(1); odpovídající
       makro je POSIX2_LOCALEDEF.

    _SC_2_SW_DEV
       je podporována volba POSIX.2 vývojových utilit ? Odpovídající
       makro je POSIX2_SW_DEV.

NÁVRATOVÁ HODNOTA
    Navrácená hodnota je hodnota systémového parametru. 1 je-li tato volba k
    dispozici, 0 jestliže není, nebo -1 v případě chyby. Proměnná errno není
    nastavena.

SPLŇUJE STANDARDY
    POSIX.1, návrh POSIX.2

CHYBY
    Je velmi těžké používat ARG_MAX protože není specifikováno, jaké množství
    paměti je při volání exec() spotřebováno uživatelskými proměnnými v
    prostředí.

    Některé hodnoty mohou být příliš velké; nejsou vhodné k alokování paměti.

    POSIX.2 ještě není standardem a proto se informace v této manuálové
    stránce jistě stanou předmětem změn.

DALŠÍ INFORMACE
    bc(1), expr(1), locale(1), fpathconf(3), pathconf(3)

VAROVÁNÍ
    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/GNU               26.prosince 1996           SYSCONF(3)