time

TIME(2)         Linux Programmeurs Handleiding         TIME(2)NAAM
    time - krijg de tijd in seconden

OVERZICHT
    #include <time.h>

    time_t time(time_t *t);

BESCHRIJVING
    time geeft de tijd terug sinds het Epoch (00:00:00 GMT, Januari 1,
    1970), gemeten in seconden.

    Als t ongelijk-NULL is, dan wordt de terugkeer-waarde ook opgeborgen in
    het geheugen waarnaar gewezen wordt door t.

EIND WAARDE
    Bij success wordt de waarde van de tijd in seconden sinds het Epoch
    teruggegeven. Bij falen wordt ((time_t)-1) teruggegeven en errno wordt
    naar behoren gezet.

FOUTEN
    EFAULT t wijst buiten door u toegankelijke adres ruimte.

OPMERKINGEN
    POSIX.1 bepaald seconden sinds het Epoch als een waarde die
    geïnterpreteerd moet worden als het aantal seconden tussen een
    bepaalde tijd en het Epoch, volgens een formule voor de omzetting:
    gelijk aan die van GMT, tot aan een omzetting op de naïeve basis dat
    schrikkel seconden genegeerd worden en alle jaren deelbaar door 4
    schrikkeljaren zijn. Deze waarde is ongelijk aan het feitelijke aantal
    seconden tussen de tijd en het Epoch door schrikkel-seconden en omdat
    van klokken niet geëist wordt dat ze een standaard volgen. De
    bedoeling is dat de uitleg van: de secondes sinds het Epoch -waardes,
    gelijkblijvend is. zie POSIX.1 Annex B 2.2.2 voor verdere
    redevoeringen.

VOLDOET AAN
    SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3
    Onder BSD 4.3 is deze aanroep verouderd; gettimeofday(2) moet nu
    gebruikt worden. POSIX beschrijft geen enkele fouttoestand.

ZIE
    ctime(3), date(1), ftime(3), gettimeofday(2)


VERTALING
    Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29.

    Alles wat tussen `{'..`}' staat is aanvullende vertaling, en hoort niet
    bij de originele handleiding. Email naar <manpages-nl@nl.linux.org>.

    $Id: time.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $Linux 2.0.30          9 September 1997            TIME(2)