time

TIME(1)            Linux User's Manual            TIME(1)NUME
    time - cronometrează o comandă simplă sau raportează resursele folosite

REZUMAT
    time .RI [ options ] command [ arguments... ]

DESCRIERE
    The time command runs the specified program command with the given
    arguments. When command finishes, time writes a message to standard
    error giving timing statistics about this program run. These statistics
    consist of (i) the elapsed real time between invocation and termination,
    (ii) the user CPU time (the sum of the tms_utime and tms_cutime values in
    a struct tms as returned by times(2)), and (iii) the system CPU time (the
    sum of the tms_stime and tms_cstime values in a struct tms as returned by
    times(2)).

    Note: some shells (e.g., bash(1)) have a built-in time command that
    provides similar information on the usage of time and possibly other
    resources. To access the real command, you may need to specify its
    pathname (something like /usr/bin/time).

OPȚIUNI
    -p   When in the POSIX locale, use the precise traditional format

         "real %f\nuser %f\nsys %f\n"

       (with numbers in seconds) where the number of decimals in the
       output for %f is unspecified but is sufficient to express the
       clock tick accuracy, and at least one.

EXIT STATUS
    If command was invoked, the exit status is that of command. Otherwise,
    it is 127 if command could not be found, 126 if it could be found but
    could not be invoked, and some other nonzero value (1–125) if something
    else went wrong.

MEDIU (ENVIRONMENT)
    The variables LANG, LC_ALL, LC_CTYPE, LC_MESSAGES, LC_NUMERIC, and
    NLSPATH are used for the text and formatting of the output. PATH is used
    to search for command. The remaining ones for the text and formatting of
    the output.

VERSIUNEA GNU
    Mai jos urmează o descriere a versiunii 1.7 a lui time. Ignorând numele
    programului utilitar, GNU îl face pe acesta să raporteze o mulțime de
    informații utile, nu numai despre timpul folosit, dar și despre alte
    resurse, cum ar fi memorie, apeluri I/O și IPC (unde acestea sunt
    disponibile). Ieșirea este formatată folosind un șir de formatare ce
    poate fi specificat folosind opțiunea -f sau variabila de mediu TIME.

    Șirul de formatare implicit este

      %Uuser %Ssystem %Eelapsed %PCPU (%Xtext+%Ddata %Mmax)k
      %Iinputs+%Ooutputs (%Fmajor+%Rminor)pagefaults %Wswaps

    Când este dată opțiunea -p este folosit formatul de ieșire (portabil):

      real %e
      user %U
      sys %S

  Șirul de formatare
    Formatul este interpretat în modul uzual, similar printf-ului.
    Caracterele ordinare sunt copiate direct, tab, newline și backslash sunt
    "scăpate" (escaped) folosind \t, \n și \\, un caracter procent este
    reprezentat de %%, iar altfel % indică o conversie. Programul time va
    adăuga întotdeauna un caracter linie-nouă (newline). Urmează conversiile.
    Sunt suportate toate conversiile folosite de tcsh(1).

    Timp

    %E   Timp real scurs (în [ore:]minute:secunde).

    %e   (Nu în tcsh(1).) Timp real scurs (în secunde).

    %S   Numărul total de secunde-CPU petrecut de proces în modul kernel.

    %U   Numărul total de secunde-CPU petrecut de proces în modul
       utilizator.

    %P   Procentajul din CPU obținut de program, calculat ca (%U + %S) /
       %E.

    Memorie

    %M   Dimensiunea maximă rezidentă a procesului în timpul rulării, în
       Kocteți.

    %t   (Nu în tcsh(1).) Dimensiunea medie rezidentă a procesului, în
       Kocteți.

    %K   Memoria totală medie (date+stivă+text) folosită de proces, în
       Kocteți.

    %D   Dimensiunea medie a spațiului de date neîmpărțit (unshared), în
       Kocteți.

    %p   (Nu în tcsh(1).) Dimensiunea medie a spațiului de stivă neîmpărțit
       (unshared), în Kocteți.

    %X   Dimensiunea medie a spațiului de text împărțit (shared), în
       Kocteți.

    %Z   (Nu în tcsh(1).) Dimensiunea paginii sistemului, în octeți.
       Aceasta este o constantă ce depinde de sistem, dar diferă de la un
       sistem la altul.

    %F   Numărul de erori de paginare majore care au avut loc în timp ce a
       rulat procesul. Acestea sunt erori unde pagina trebuie citită de
       pe disc.

    %R   Numărul de erori de paginare minore, sau corectabile. Acestea sunt
       erori unde pagini care nu sunt valide dar care nu au fost încă
       recuperate de alte pagini virtuale. Prin urmare, datele din pagină
       sunt încă valide dar tabelele de sistem trebuie actualizate.

    %W   De câte ori a fost programul scos din memoria principală.

    %c   De câte ori a fost schimbat involuntar contextul procesului (din
       cauză că felia de timp a expirat).

    %w   Numărul de așteptări: de câte ori a fost schimbat voluntar
       contextul procesului, de exemplu așteptând să termine o operațiune
       de I/O.

    I/O

    %I   Numărul de citiri din sistemul de fișiere de către proces.

    %O   Numărul de scrieri în sistemul de fișiere de către proces.

    %r   Numărul de mesaje socket primite de proces.

    %s   Numărul de mesaje socket trimise de proces.

    %k   Numărul de semnale trimise procesului.

    %C   (Nu în tcsh(1).) Numele și argumentele liniei de comandă pentru
       comanda cronometrată.

    %x   (Nu în tcsh(1).) Codul stării de ieșire a comenzii.

  OPȚIUNI GNU
    -f format, --format=format
       Specifică formatul de ieșire, substituind posibil formatul
       specificat de variabila de mediu TIME.

    -p, --portability
       Folosește formatul de ieșire portabil.

    -o fișier, --output=fișier
       Nu trimite rezultatele la stderr, ci suprascrie fișierul
       specificat.

    -a, --append
       (Folosit împreună cu -o.) Nu suprascrie ci adaugă la conținutul
       fișierului.

    -v, --verbose
       Generează ieșire foarte amănunțită despre tot ceea ce știe
       programul.

    -q, --quiet
       Don't report abnormal program termination (where command is
       terminated by a signal) or nonzero exit status.

  OPȚIUNI STANDARD GNU
    --help Afișează un mesaj despre modul de folosire la ieșirea standard și
       termină cu succes.

    -V, --version
       Afișează informații despre versiune la ieșirea standard, apoi
       termină cu succes.

    --   Termină lista de opțiuni.

ERORI NEPREVĂZUTE
    Nu toate resursele sunt măsurate de toate versiunile de Unix, așa că
    unele valori pot fi raportate ca zero. Selecția prezentată a fost
    inspirată mai ales de datele prezentate de BSD 4.2 și 4.3.

    GNU time versiunea 1.7 nu este încă localizat. Prin urmare, acesta nu
    implementează cerințele POSIX.

    Variabila de mediu TIME a fost neinspirat aleasă. Nu este neobișnuit ca
    sisteme ca autoconf(1) sau make(1) să folosească variabile de mediu cu
    numele unui utilitar care substituie utilitarul ce trebuie folosit.
    Folosind MORE sau TIME ca opțiuni pentru programe (în loc de numele căi
    programelor) tinde să conducă la dificultăți.

    Pare nefericit că -o suprascrie în loc să adauge. (Adică, opțiunea -a ar
    trebui să fie cea implicită.)

    Trimiteți sugestii și rapoarte despre bug-uri pentru GNU time la
    bug-time@gnu.org. Vă rugăm includeți versiunea de time, pe care o puteți
    rulând

      time --version

    și sistemul de operare și compilatorul C pe care l-ați folosit.

VEDEȚI ȘI
    bash(1), tcsh(1), times(2), wait3(2)

COLOPHON
    This page is part of release 5.10 of the Linux man-pages project. A
    description of the project, information about reporting bugs, and the
    latest version of this page, can be found at
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.


TRADUCERE
    Traducerea în limba română a acestui manual a fost creată de Laurențiu
    Buzdugan <lbuz@rolix.org>

    Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică
    generală GNU Versiunea 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ sau
    o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor.
    NU se asumă Nicio RESPONSABILITATE.

    Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un
    e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net ⟨⟩.                 6. martie 2019             TIME(1)